Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rtuť Hg PowerPoint Presentation

Rtuť Hg

152 Views Download Presentation
Download Presentation

Rtuť Hg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rtuť Hg

 2. Poloha v periodické tabulce II.B skupina, 6. perioda

 3. Elektronová konfigurace a možná oxidační čísla • [Xe] 4f145d106s2 • Oxidační čísla: 0, I, II

 4. Výskyt • Ryzí- velmi vzácně • Ve sloučeninách • Rumělka (cynabarit) HgS

 5. Rumělka

 6. Vlastnosti • Stříbrolesklý kapalný ušlechtilý kov (t. t. -39 °C) • Velmi stálá • S některými kovy (Na, Ag, Au, Cu, Zn, Cd) tvoří amalgámy (viz použití) • Vůbec se neslévá s Fe, Co, a Ni • Nereaguje se vzdušným kyslíkem • Nerozpouští se v neoxidujících kyselinách

 7. Vlastnosti • Rozpouští se v konc. H2SO4 Hg + 2H2SO4 → HgSO4 + SO2 + 2H2O • Rozpouští se ve zředěné HNO3 6Hg + 8HNO3 → 3Hg2(NO3)2 + 2NO + 4H2O • Rozpouští se v konc. HNO3 Hg + 4HNO3 → Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

 8. Vlastnosti • Páry rtuti jsou prudce jedovaté! • Otrava rtutí: slinění, červenání dásní, uvolňování zubů, nervové poruchy

 9. Výroba Hg • Pražením HgS v proudu vzduchu • HgS + O2 → Hg + SO2 • Ochlazené Hg páry se kondenzují • Získaná Hg se přečišťuje • Pražením sulfidických rud se železným odpadem nebo CaO • HgS + Fe → Hg + FeS4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4

 10. Použití Hg • Náplň teploměrů, manometrů • Výroba výbojek, spínačů, rozbušek • Příprava amalgámů • Stomatologie: zubní plomby • Pozlacování, postříbřování • Katoda při např. výrobě NaCl • Analytická chemie: laboratorní činidlo

 11. Červená rtuť • Složitá sloučenina různých izotopů Hg a antimonu • Údajně vyrobena za studené války v SSSR • Zajímavé fyzikální vlastnosti vhodné pro konstrukci nukleárních zbraní • Akumulace energie a okamžité uvolnění • Skutečná existence červené rtuti nepotvrzena

 12. Rtuťné sloučeniny • Hg2(NO3)2 - dusičnan rtuťný • Rozpustné bezbarvé krystalky • Hg2Cl2 - chlorid rtuťný (kalomel) • Bílý, nerozpustný • Vzniká srážením solí chloridy

 13. Rtuťnaté sloučeniny • HgO • Červený – příprava suchou cestou • Žlutý

 14. Rtuťnaté sloučeniny • Rtuťnaté soli – většinou nerozpustné • HgCl2 - chlorid rtuťnatý (sublimát), prudce jedovatý! • HgSO4

 15. Rtuťnaté sloučeniny • HgS - sulfid rtuťnatý (cynabarit) • Černý • Červený - rumělka • HgI2 - jodid rtuťnatý • Červená sraženina