למי הייתם תורמים? - PowerPoint PPT Presentation

hertz
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
למי הייתם תורמים? PowerPoint Presentation
Download Presentation
למי הייתם תורמים?

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
157 Views
Download Presentation

למי הייתם תורמים?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. למי הייתם תורמים? עמותה ב עמותה א מניעת נשירת בני נוער מתיכון 10 מיליון ש”ח 1,000 1.5 מיליון ש"ח מניעת נשירת בני נוער מתיכון 10 מיליון ש”ח 1,000 3 מיליון ש"ח ייעוד תקציב מספר מוטבים בשנה שקיפות ואתיקה התנהלות כספית וחוקית הנהלה וכלליות (תקורה) 186 ילדים מתוך 1,000 לא נשרו 670 ילדים מתוך 1,000 לא נשרו

  2. לראות בעיניים

  3. במה מתמקדים? תשומות תפוקות פעילות תוצאות והשפעה קצר בינוני ארוך מה אנחנו עושים? שינויים מיידיים טווח בינוני תוצאות והשפעה מה אנחנו משקיעים? מה אנחנו מייצרים? סנגור טיפול לימוד הדרכה הכשרה ייעוץ ליווי פיתוח למידה מודעות מידע מיומנות עמדות הנעה ציפיות פעולה התנהגות פרקטיקה קבלת החלטות מדיניות מצב אישי שינוי... חוקתי חברתי כלכלי דמוגרפי תרבותי בריאותי מתנדבים עובדים כסף ידע טכנולוגיה ציוד חומרים זמן קמפיינים שירותים מוצרים סדנאות חוגים מפגשים אירועים חבילות מזון *התרשים תורגם ועובד על ידי מידות (המקור: התכנית לפיתוח והערכה של אוניברסיטת וויסקונסין, ארה”ב)

  4. על מידות ועד מנהל יעקב בורק (יו"ר), עו"ד דידי לחמן-מסר, ד"ר אורנה דריזין,אלי חוטר,ד"ר מיכל חמו-לוטם, ירום אריאב, טל פריימן,מאיר שני, טליה אהרוני, אבנר סטפק, צבי זיו,רעיה שטראוס בן דרור (משקיפה) יזם ומייסדים צביקה ארן, מיטב והג'וינט ישראל תקציב 3.5 מיליון ש"ח ועדת אות האפקטיביות לעשייה חברתית מנכ"ל צוות דובי ארבל 12 עובדים מועצה ציבורית בראשותעו"ד ירון קידר השופט מאיר שמגרנשיא יהודית יובל רקנאטייו"ר טליה אהרונייו"ר


  5. נאמני מידות יאיר המבורגר זאב הולצמן אבי גבאי חנוך ברקת יעקב בורק שוקי ארליך איזי בורוביץ' ירום אריאב ז'אק אלעד ארז ויגודמן דידי לחמן-מסר מאיר חת נתן חץ ג'ורג' חורש שלמה זיו צבי זיו אלי זהר לוני הרציקוביץ' יהודית יובל רקנאטי משה ליכטמן רחל עופר יאיר סרוסי אבנר סטפק רוני נפתלי שלמה נחמה רמי מרדור דנה מאור גליה מאור מאיה ליקוורניק אורני פטרושקה מאיר שני אדי שלו רעיה שטראוס שירה רודרמן ג'יי רודרמן מיכאל קני אריאל קור

  6. מיקוד באפקטיביות – מגמה כלל עולמית המגזר השלישי בישראל: 30,000 עמותות רשומות 1,600 עמותות חדשות נרשמות מידי שנה מחזור: 100 מיליארד ₪ SIAA ישראל מידות: 5,000 עמותות 25 מיליארד ₪

  7. האם יש סיכוי לאפקטיביות? משקיעים חברתיים עמותות ההזדמנות שיח ציבורי בדיקת עמותות דוחות תחום ייעוץ לתורמים אין חסם כניסה אין תחרות אין exit ייצוג מוטבים חלקי (בעיית הנציג) המייסדים לעתים אינם אתגר ביחסי הכוחות ועד מנהל – מנכ"ל חלק מהעמותות תופסות את עצמן כ"מוטבים" *תמונות מהשולחנות העגולים בכנס מידות 2011

  8. דירוג מידות תו מידות לאפקטיביות כספים 18% מנהיגות 12% למידה ומדידה 30% ביצוע 25% תכנון 15% גיוון מקורות הכנסה מחויבות עתידית שלהגורמים המממנים גירעון בשלוש השנים האחרונות אורך נשימה יחס שוטף רמה והתפתחות של הון עצמי ניהול תזרים ניהול תקציב גידול בהכנסות הארגון היקף התחייבויות לזמן ארוך שיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלושת מקבלי השכר הגבוה ועד מנהל– מעורב ומוביל ועד מנהל– מבקר ומפקח מנכ"ל תלות ארגונית מדדים להצלחה מדידת תפוקות מדידת תוצאות תהליכי שיפורוהפקת לקחים הכרת צורכי המוטבים ביצוע בפועל מעקב אחר ביצוע תוכניות מקצועיות כח אדם מינוף והשפעה תוצאות חברתיות ניהול מתנדבים להט הפניית עודפים לפעילות תיאוריית השינוי תכנון לטווח הארוך תכנית עבודה מיקוד והלימה נושאים נוספים (בהתאם לאופי העמותה ופעילותה) עבודת הגוף המבקר שקיפות אתיקה השפעה ויצירתערך חברתי

  9. נאמני מידות “Not everything that is countable counts,and not everything that counts is countable” מה התועלת בדו”ח תחום? Refers to Albert Einstein andWilliam Bruce Cameron תודה על ההקשבה