Krzysztof zar ba
Download
1 / 16

Krzysztof Zaręba - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Krzysztof Zaręba. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii. Nowe cele UE (3x20%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krzysztof Zaręba' - herrod-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krzysztof zar ba

Krzysztof Zaręba

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Środowiska

Pełnomocnik Rządu ds. promocji alternatywnych źródeł energii


Nowe cele ue 3x20
Nowe cele UE (3x20%)

Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną dostępnością ropy i gazu.

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r.

 • racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 %

 • zwiększenie udziału energii produkowanej ze OZE do

  20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.

 • Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS


Jak osi gn nowe cele ue dot oze
Jak osiągnąć nowe cele UE dot OZE?

Działania muszą objąć elektroenergetykę, biopaliwa oraz sektor ogrzewania i ciepłownictwa,

 • Obecnie energia wiatrowa pokrywa 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Danii, 8% w Hiszpanii i 6% w Niemczech,

 • Powinien nastąpić spadek kosztów pozyskania energii z systemów fotowoltaicznych, technologii słonecznych oraz energii pływów i fal,

 • Postęp w sektorze ogrzewania i chłodzenia będzie wymagał zastosowania różnych technologii w poszczególnych MS. Szwecja zainstalowała już 185 000 geotermalnych pomp ciepła. Niemcy i Austria są liderami w zastosowaniu ogrzewania słonecznego. Podobny wysiłek wszystkich MS przyniósłby osiągnięcie 50% OZE w ciepłownictwie,

 • W Szwecji bioetanol zajmuje 4 % rynku paliw. W Niemczech na biodiesel przypada 6 % rynku olejów napędowych. Daje to podstawy do prognozowania, że biopaliwa mogłyby w 2020 r stanowić nawet

  14 % łącznej ilości paliw używanych w transporcie


Zadania w zakresie elektroenergetyki
Zadania w zakresie elektroenergetyki

 • MG szacuje iż wzrost PKB o 1% pociąga wzrost zapotrzebowania na energię o 0,7-0.8% zakładając ze w cg najbliższych 10 lat w zrost PKB utrzyma się na poziomie 5% przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną powinien wzrosnąć o 40%.

 • Nie oznacza to automatycznie konieczności uruchamiania równoważnej mocy w elektrowniach zawodowych. Należy raczej zastanowić się jaka część tego zwiększonego zapotrzebowania może być zaspokojona dzięki wzrostowi efektywności wykorzystania energii, ile można osiągnąć dzięki kogeneracji a ile uda się wytworzyć w odnawialnych źródłach energii


Zadania w zakresie elektroenergetyki1
Zadania w zakresie elektroenergetyki

 • W Elektrowniach zawodowych ponad 74 % mocy wytwórczych przekroczyło 20 lat a ponad 40% jest eksploatowana dłużej niż 30 lat.

 • Znaczna część istniejącego potencjału wytwórczego nie będzie w stanie sprostać nowym wyśrubowanym wymaganiom w zakresie sprawności i emisji CO2


Źródła energii

elektrycznej

Technologia

Koszt w 2005 r. EUR/MWh

Poziom Emisji CO2/MWh

Wydajność

%

Potwierdzone rezerwy

Gaz ziemny

turbina gazowa obieg otwarty

45-70

440

40

64

Ropa Naftowa

silnik wysokoprężny

35-45

550

30

42

Węgiel

Pył w. z ods IGCC zintegrowane zgazowanie węgla

30-40

40-50

800

750

40-45

48

155

Paliwa jądrowe

reaktor lekkowodny

40-45

15

35

prawd 85

Biomasa

elektrownia na biomasę

25-85

30

30-60

odnawialne

El Wiatrowe

lądowe

35-175

30

95-85

odnawialne

El Wodne

<10 MW

45-90

5

95-98

odnawialne


Źródło energii cieplnej

Udział w rynku

UE -25

%

Cena EUR/t

ekw. ropy

W cyklu życ. EUR/t

ekw. ropy

Emisja CO2/t ekw. ropy

olej opałowy

20

525

300-1300

3,1

gaz ziemny

33

230-340

2,1

węgiel

18

70

4,0

wióry drzewne

5,75

280

545-1300

0,4

granulat drzewny

540

630-1300

0,4

En. El.

31

550-660

550-660

0-12

En. słon.

0,2

/

680-2320

b. niski

En. Geo.

0,4

/

230-1450

b. niski


Zadania w zakresie elektroenergetyki2
Zadania w zakresie elektroenergetyki

 • Energetyka oparta na węglu będzie musiała bazować na technologiach czystego węgla CCS tzn. zero emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z usuwaniem transportem składowaniem CO2,

 • Polska zabiega o zlokalizowanie w naszym kraju 1-2 instalacji demonstracyjnych w oparciu o technologię CCS spośród 10 planowanych przez UE


Jak osi gn nowe cele ue dot redukcji zu ycia energii
Jak osiągnąć nowe cele UE dot. redukcji zużycia energii ?

 • Poprawa efektywnosci produkcji energii elektrycznej,

 • Regularne aktualizowanie minimalnych wymagań dot. urządzeń wykorzystujących energię,

 • Oszczędności energii w budynkach,

 • Większa efektywność energetyczna transportu,

 • Kształtowanie świadomości użytkowników energii….


Efektywno energetyczna budynk w
Efektywność energetyczna budynków ?

 • W Europie do ogrzewana budynków zużywa się ekwiwalent 6 mln baryłek ropy dziennie Termomodernizacje i lepsze parametry cieplne mogą zmniejszyć tę ilość do 3,3 mln baryłek na dzień

 • Do 2015 r takie działania mogłyby przynieść 14,5 mln EURO dla wszystkich krajów UE i stworzyć 530 pełnoetatowych miejsc pracy


Efekty planowane w ue w 2020 r przy 20 udziale energii odnawialnej w energii pierwotnej
Efekty planowane w UE w 2020 r. ?przy 20 % udziale energii odnawialnej w energii pierwotnej

 • zmniejszenie o 600-900 milionów ton emisji gazów cieplarnianych (tzw. emisja, której udało się uniknąć);

 • już obecnie OZE generują w UE wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej do ponad 300 000 wysoko specjalistycznych miejsc pracy, jak również roczny obrót sięgający 20 miliardów EUR, dający europejskiemu przemysłowi doskonałą pozycję na rozwijającym się rynku światowym,

 • Przedsiębiorstwa sektora energii wiatrowej UE posiadają

  60 % udział w światowym rynku

  - oszczędności 200 Mtoe (równoważne 55 mld EUR) dla gospodarki europejskiej dzięki zmniejszeniu importu energii do UE, a przez to zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa i solidarności.


Rozw j odnawialnych r de energii
Rozwój odnawialnych źródeł energii ?

 • Wraz ze wzrostem skali elnergia z OZE jest coraz tańsza i koszt jej pozyskania zbliża się do kosztów energii z paliw kopalnych i ile w rachunku uwzględni się tzw. koszty zewnętrzne (ekologiczne i społeczne) - patrz diagram.


Rozw j odnawialnych r de energii1
Rozwój odnawialnych źródeł energii ?

 • W planach UE stare kraje członkowskie będą ograniczać zapotrzebowanie na energię do 2020 r a dla nowych członków „nadrabiających zaległości” planuje się umiarkowany wzrost. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii i OZE ma sprawić ze zarówno stare jak i nowe kraje członkowskie ograniczą emisję CO2- patrz zestawienie.


Nowa dyrektywa ue
Nowa Dyrektywa UE ?

 • KE przedłoży projekt ramowej dyrektywy dot. OZE w IV kw. 2007 r.,

 • Ma ona zawierać przepisy o elektroenergetyce i nowe regulacje dot. ciepłownictwa i chłodnictwa,

 • Brak uzgodnionego z MS mechanizmu w zakresie ustalania obligatoryjnych narodowych celów udziału OZE,

 • Potencjały i punkty startowe mają być liczone wg modeli PRIMES i X-Green wykorzystywanych w komunikacie KE „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej”,

 • Planowana harmonizacja mechanizmów wsparcia wyłącznie w odniesieniu do elektroenergetyki w kontekście zmiany przepisów wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (2001/C 37/03) w celu zwiększenia dopuszczalnych pułapów pomocy publicznej związanej z inwestycjami w OZE,


ad