epizootiologia zarys historyczny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Epizootiologia - zarys historyczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Epizootiologia - zarys historyczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Epizootiologia - zarys historyczny. Jerzy Kita Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR Wrocław. Termin epizootiologia. Pochodzi od słów greckich: - epi- przez, na - zoon- zwierzę - logos- słowo, nauka Etymologicznie oznacza naukę o zjawiskach chorobowych większej liczby zwierząt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Epizootiologia - zarys historyczny' - herrod-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epizootiologia zarys historyczny

Epizootiologia - zarys historyczny

Jerzy Kita

Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR

Wrocław

termin epizootiologia
Termin epizootiologia
 • Pochodzi od słów greckich:

- epi- przez, na

- zoon- zwierzę

- logos- słowo, nauka

 • Etymologicznie oznacza naukę o zjawiskach chorobowych większej liczby zwierząt.
 • W takim rozumieniu jest nauką o zarazliwych chorobach zwierząt.
 • Z metodologicznego punktu widzenia dzieli się na:

- ogólną

- szczegółową

epizootiologia
Epizootiologia
 • Ogólna- bada przyczyny powstawania i szerzenia się chorób zaraźliwych oraz ustala ogólne zasady walki z tymi chorobami.
 • Szczegółowa- zajmuje się badaniem praw epizootiologicznych poszczególnych jednostek chorobowych oraz szczegółowym opracowywaniem metod walki. Obejmuje także patologię, diagnostykę i terapię.
 • W USA używany jest termin epidemiologia weterynaryjna. Uzasadnieniem są; wspólne metody badania, badanie populacji (ludzie i zwierzęta), wspólne choroby dla ludzi i zwierząt.
g wne zadania epizootiologii
Główne zadania epizootiologii
 • Badanie przyczyn pomiędzy powstawaniem pojedynczego
 • przypadku choroby zakaźnej a rozwojem zarazy, czyli
 • powstawaniem łańcucha epizootycznego.
 • Jest te trudne zadanie bowiem powstanie zarazy jest zależne od
 • wielu czynników zgodnych lub przeciwstawnych.
 • Zarazek czy organizm zwierzęcia nie są czynnikami stałymi.
 • Ponadto na rozwój i przebieg epizootii wpływa wiele czynników
 • dodatkowych środowiska zewnętrznego
 • Epizootiolog posługuje się różnymi metodami;
 • mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne, kliniczne,
 • anatomopatologiczne , statystyczne, immunoprofilaktyka
 • i inne.
 • Epizootiologia doświadczalna.
slide5
Znaczenie epizootiologii
 • Choroby zakaźne zwierząt jeśli nie są zwalczane lub kontrolowane
 • powodują duże straty.
 • Księgosusz w Europie 1709-1717 padło 1,5 mln. sztuk bydła
 • 1920 roku księgosusz w Polsce spowodował śmierć 40.000 sztuk
 • bydła.
 • 1955 r. - straty w pogłowiu świń wywołane chorobami
 • zakaźnymi 500 tyś. (5%).
 • pomór świń w RFN ( ok.500 tyś)
 • pryszczyca w Anglii (ok.180 tyś)
 • Są to choroby o przebiegu ostrym. Nie małe straty powodują
 • choroby o przebiegu przewlekłym np. gruźlica.
 • Ponadto choroby zakaźne zwierząt stanowią ważny problem
 • sanitarny i zagrażają zdrowiu człowieka.
slide6
Zarys historyczny rozwoju epizootiologii
 • Ślady występowania chorób zakaźnych znajdujemy w
 • wykopaliskach w okresie mezozoicznym (10-12 mln lat p.n.e.).
 • W Iliadzie Homera jest wzmianka o chorobach zakaźnych ( przy
 • zdobyciu Troi Homer wspomina o czarnej zarazie u zwierząt, która przeniosła się potem na ludzi) . Niektórzy historycy medycyny uważają, że była to ospa inni nie wykluczają wąglika.
 • Wzmianki te dowodzą, że choroby zakaźne musiały odgrywać dużą rolę w życiu społeczeństw.
 • W czasach starożytnych umiano już trafnie rozpoznać i opisać kilka jednostek chorobowych, chociaż przyczyny były niesprecyzowane.
slide7
Zarys historycznyc.d.
 • Pojawianie się epidemii i epizootii przypisywano
 • siłom nadprzyrodzonym.
 • Najbardziej realistyczne podejście do nauki zawdzięczamy
 • Hipokratesowi, który nie odrzuca sił nadprzyrodzonych ale także
 • źródło chorób zakaźnych upatruje w przyrodzie.
 • Hipokrates wprowadził pojęcie endemicznego i okresowego
 • występowania chorób, a za czynniki zakaźne uważał wyziewy
 • gnijącej materii.
 • W starożytności mimo żę nie znano przyczyn powstawania
 • chorób zaraźliwych, stosowano zupełnie celowe środki
 • ochronne. Np. Mojżesz zakazał spożywania mięsa od bydła
 • wykazującego zmiany gruźlicze.
zarys historyczny c d
Zarys historyczny c.d.
 • Średniowiecze charakteryzuje upadek nauk.
 • Epoka odrodzenia czyni postępy. Wtedy podzielono choroby zakaźne na:

- choroby dotykowe (kontagijne) i miazmatyczne

- oraz nieco później dotykowo- miazmatyczne.

 • Zasadniczy przewrót w etiologii chorób zakaźnych spowodowały odkrycia:

- Leeuwehoeka (1632-1723) mikroskop (powiększał 160x)

- Latóur i Schwann- 200 lat później odkryli, że drożdże w

piwie i winie są żywe (niezależnie od siebie).

slide9
Zarys historyczny cd.
 • Lancizi (lekarz papieża Klemensa VII) opracował przepisy sanitarne zapobiegające zarazom (w XVIII w. księgosusz opanował Italię i inne kraje Europy).
 • Przepisy te były bardzo trafne: zakaz kontaktowania się ludzi, izolacja zwierząt lub zabicie, zakaz spożywania mięsa, palenie przedmiotów, odkażanie rąk octem, mycie wiader od chorych zwierząt, wylewać mleko od chorych krów z dala od osiedli.
 • Księgosusz był straszną klęską dla hodowli bydła. Jego skutki są odczuwalne do dziś w Afryce choć nie w takiej skali.
zarys historyczny c d1
Zarys historyczny c.d.
 • W miarę rozwoju nauk następował postęp w poznawaniu etiologii chorób zakaźnych i epizootiologii.
 • Historia badań nad chorobami zakaźnymi to jedna z najpiękniejszych kart w dziejach ludzkości.

Robert Koch

Ignaz Semmelweis

Tyfusowa Marry

ad