UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 38 - 39 15. september – 26. september 2014 - PowerPoint PPT Presentation

herrod-barnes
ukeplan for 3 klasse uke 38 39 15 september 26 september 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 38 - 39 15. september – 26. september 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 38 - 39 15. september – 26. september 2014

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 38 - 39 15. september – 26. september 2014
136 Views
Download Presentation

UKEPLAN FOR 3. KLASSE UKE 38 - 39 15. september – 26. september 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UKEPLAN FOR 3. KLASSEUKE 38 - 3915. september – 26. september 2014

  2. Ukas øveord: alfabet tabell venner juks knytte __ hjemme bordet drømme himmel Husk: Det er mange kjekke og lærerike lenker på skolens hjemmeside under 3. klasse. hh • Engelsk: • Lær denne regla utenat. • Countingrhyme • Thirteen, fourteen, • cleanthe screen. • Fifteen, sixteen, watchthequeen. • Seventeen, eighteen, eat a bean. • Nineteen, twenty, • that is plenty.

  3. Til foreldre/foresatte. Onsdag 17. september er det foreldremøte kl. 19. (Se eget skriv.) Håper på godt oppmøte! På torsdag skal vi ha innlæring av Pals-reglene ute i skolegården. Viktig at elevene har klær etter vær denne dagen. Det er også viktig at alle får på plass støvler og regnklær på skolen nå. Vi fikk enda en ny elev i 3. klasse dette skoleåret. Det er Aurora, som går i 3A. Vilde bytter over til B-klassen. Det har også blitt forandringer i personalet på trinnet vårt. Henriette Austevik er blitt kontaktlærer i 1. klasse, og vi har fått Andreas Justesen med oss. Han er utdannet lærer, dansk og jobber i tillegg som assistenttrener i Haugaland håndballklubb. Vi kommer til å begynne med engelsklekser nå. Mandag 22. september er det planleggingsdag. Elevene har da fri. Ellers vil vi minne om at dere må registrere fravær på Vigilo før kl. 08.00 om morgenen. Fint om dere også sender andre beskjeder før kl. 08.00. Vi har dessverre ikke mulighet til å sjekke i løpet av skoledagen. Hilsen Groog Elly (NB! Vi har fått nytt tlf. nr. 52846851). r PALS UKE 38: Ute i skolegården. Alle planene. PALS UKE 39: Respekt i skolegården 2. Følg beskjeder fra voksne. Snakk fint til hverandre.