vision og v rdigrundlag i planl gningsomr de syd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vision og værdigrundlag i Planlægningsområde Syd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vision og værdigrundlag i Planlægningsområde Syd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vision og værdigrundlag i Planlægningsområde Syd - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Vision og værdigrundlag i Planlægningsområde Syd. Vision. Ortop æ dkirurgisk afdeling har en f æ lles vision: Vi vil v æ re landets f ø rende og mest dynamiske ortop æ dkirurgiske afdeling med den st ø rste patienttilfredshed og den h ø jeste personaletrivsel. Resultat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vision og værdigrundlag i Planlægningsområde Syd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vision
Vision
 • Ortopædkirurgisk afdeling har en fælles vision: Vi vil være landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling med den største patienttilfredshed og den højeste personaletrivsel.Resultat
 • Det der virkelig tæller hos os er, at patienterne får det bedre og at personalets trivsel øges. Vi vil følge begge områder og være åbne om resultaterne.
 • Kvalitet
 • Det skal være til patienternes fordel, at blive behandlet hos os. Vi er dynamiske: Vi forsker, vi uddanner os, vi evaluerer og vi bruger vor viden med handlekraft i patienternes interesse.
vision1
Vision
 • Vi vil være landets førende
 • og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling
 • med den største patienttilfredshed
 • og den højeste personaletrivsel.
v rdier
Værdier
 • Respekt
 • Vi behandler alt og alle med respekt. Dette gælder i forhold til vores fag, arbejde, medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere, os selv - og ikke mindst patienterne og deres nærmeste.
 • Samarbejde
 • Vi er glade for at lære af andre og samarbejde med dem. Et målrettet engageret samarbejde er det, der skal gøre os til den førende ortopædkirurgiske afdeling.
 • Information
 • Vi vil lytte og informere. Vi vil være tilgængelige og forståelige. Vi vil styrke vort navn ved at være åbne om det vi kan og det vi gør.
slide5
Mål
 • Resultat
 • Vi er en velfungerende afdeling i konstant udvikling med en høj grad af patienttilfredshed og personaletrivsel
handling
Handling
 • Vi vurderer resultatet af vores arbejde i forhold til de fastsatte mål inden for hvert fokusområde
 • Vurderer resultatet af vores arbejde i forhold til de fastsatte mål inden for hver enhed
 • Vi vurderer, om der er sket en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne
 • Vi tager de nødvendige initiativer for at nå vores mål
ydelse handling
Ydelse / Handling
 • Ydelse - Mål
 • Vores behandling er af højeste faglige kvalitet
 • Handling
 • Vi sikrer, at vores behandling og pleje baseres på bedste kliniske evidens
 • Vi kvalitetssikrer vores arbejde ved opstilling af kvalitetsmål og måling af resultater
 • Uddannelse, udvikling og rekruttering sikrer, at kompetencerne hos medarbejderne er tilpasset arbejdsopgaverne
ydelse handling1
Ydelse / Handling
 • Ydelse - Mål
 • Vores patienter skal vide og føle, at de får den bedst mulige behandling ved, at vi har et målrettet engageret samarbejde med patienten, pårørende og andre samarbejdspartnere
 • Handling
 • Der udfærdiges en informationspolitik i afdelingen, som skal omhandle forhold, der har patientens og pårørendes interesse, så deres ønsker i videst muligt omfang opfyldes
 • De enkelte enheder udarbejder informationsmateriale, der bygger på enhedens standard
 • Vi synliggør vores kvalitetsmål/behandling overfor patienterne, pårørende og andre samarbejdspartnere
personale
Personale
 • Mål
 • Afdelingen tilbyder attraktive arbejdspladser
 • Handling
 • Der sikres et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med den bedste mulighed for indretning af arbejdspladsen
 • Der skal tilstræbes stor åbenhed om ledelsens planer for afdelingen og de enkelte enheder, så de ansatte føler et medejerskab og tryghed i ansættelsen
 • Der skal opstilles regler for omgangstonen på afdelingen, så usikkerhedsfølelse og mindreværd på den baggrund elimineres, og det sociale samvær styrkes
 • Den enkelte medarbejders arbejdsopgaver skal klart defineres både i forhold til enheden og afdelingen samlet
 • Der foretages målinger af medarbejdernes tilfredshed
personale1
Personale
 • Mål
 • Ledere og medarbejdere udvikles og uddannes i takt med deres og afdelingens behov
 • Handling
 • I forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale aftales et uddannelsesforløb for den enkelte tilpasset dennes og arbejdspladsens behov
organisation
Organisation
 • Mål
 • Afdelingen er en samlet afdeling, der er organiseret på 3 hospitaler, som er opdelt i mindre enheder
 • Handling
 • Der sikres en høj grad af information og samarbejde på alle niveauer i afdelingen
 • Afdelingens opgaver koordineres mellem enhederne
 • Mål
 • Afdelingen bevæger sig i nye retninger, når det kræves, og der er et behov
 • Handling
 • Der opstilles realistiske mål og udfærdiges handlingsplaner for de enkelte enheder
 • Hver enhed sikrer enkle og klare arbejdsgange