Tehnologija
Download
1 / 97

- PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on

Tehnologija proizvodnje cveća ve žbe. Begonia. Begonia rex. - lisne reznice - najčešće - podela bokora - reznice od stabla - generativno. - Razmnožavanje lisnim reznicama Odrasli listovi se seku na delove koji imaju dobro izraženu nervaturu (razvijene nerve)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - herne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Tehnologija

proizvodnje cveća

vežbe


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Begonia

Begonia rex

- lisne reznice - najčešće

- podela bokora

- reznice od stabla

- generativno


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Razmnožavanje lisnim reznicama

Odrasli listovi se seku na delove koji imaju dobro izraženu nervaturu (razvijene nerve)

Isečeni segmenti se postavljaju u supstrat za ožiljavanje pod uglom od 45°

Supstrat: pesak ili krupan treset

Temp. : 21-24°C

Proizvodni proces - 60-85 dana, zavisno od kultivara

Kultura tkiva - moguća, ali nema komercijalnu primenu

Seme - mali broj kultivara


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Begoniatuberhybrida

- podela gomolja (6 - 8 segmenata od jednog gomolja) nekada se koristila

- semenom - danas najčešće


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Setva hibridnog semena (35000/1g)

seje se na površini supstrata, ne prekriva se supstratom

može se naručiti rasad ("plugs") od specijalizovanih proizvođača

- Vrste iz kojih je izvedena grupa kultivara 'Tuberhybrida' na svom prirodnom staništu postaju dormantne kada se smanji količina padavina i malo smanji dužina dana; njihova dormantnost ne zavisi od temp.

Kod hibrida povećana temp. i kratki dani utiču da prestaje formiranje listova i cvetova, stabljike se suše i gomolji postaju dormantni.

Gomolji koji se vade u jesen neće formirati izdanke sve do preoleća (februar)

Dormantnost se može prekinuti hladnim tretmanom gomolja na temp. 1-5 °C tokom 60-90 dana


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Kod ovih kultivara cvetanje direktno zavisi od formiranja novih listova jer se cvetovi razvijaju iz pazuha listova.

Optimalan fotoperiod je 14-16h, treba da je veći od 12 h

Ako je fotoperiod manji od 12 h, formiranje listova i cvetova prestaje, a nakon 20 - 30 "kratkih dana" - gomolj postaje dormantan

Postoje kultivari koji nisu osetljivi na dužinu dana


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Begonia novih listova jer se cvetovi razvijaju iz pazuha listova. semperflorens

- reznice - vrlo retko, za neke kultivare i za mali obim proizvodnje

- semenom - najčešće


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- seme je sitno (90 000/1g) novih listova jer se cvetovi razvijaju iz pazuha listova.

- seje se na površini supstrata i klija u uslovima povećane vlažnosti vazduha - sistemi veštačke magle

- svetlost je potrebna da bi seme klijalo*

- temp. supstrata je važna, treba da bude 26-27°C, na nižim temperaturama seme slabije klija

- temp. vazduha ne bi trebala da prelazi 27 °C

- Proizvodnja rasada:

1. faza: tokom prvih 7 dana - 26-27°C

2. faza: tokom narednih 21 dan 22-26°C, dodaje se đubrivo sa azotom (50-100 ppm N, 1-2 puta nedeljno)

3. faza: narednih 21 dan - 21-24°C, 150 ppm N 2 puta nedeljno

4. faza: narednih 14 dana - 17-20°C, prihrana po potrebi


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- kultivarni su neutralni u odnosu na dužinu dana i temperaturu

- dodatno osvetljenje povoljno utiče na rast biljke i cvetanje

Supstrat: treset, perlit i vermikulit

Postoje i komercijalne mešavine

6 nedelja nakon setve


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Achimenes temperaturu

- deobom rizoma (male trouglaste "ljuspe")

- semenom -


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Razmnožavanje rizomima temperaturu

Rizomi se postavljaju horizontalno na rastojanju oko 5 cm na supstrat, zatim se prekriju sa još 1-1,5 cm supstrata

Posle nekog vremena se pojavljuju izdanci koji se odvajaju kada se formiraju 2 odrasla lista

pre postavljanja na klijanje rizomi se mogu potopiti tokom 8 h u rastvor giberelinske kiseline (50ppm) ili benziladenina (50ppm)

Rizomi postaju dormantni u uslovima kratkih dana, po precvetavanju, krajem leta,

ali dužina dana ne utiče na cvetanje - neutralna biljka

dugi dani povoljno utiču na razvoj biljke zbog povećanja fotosinteze


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Razmnožavanje semenom temperaturu

Proizvodni proces traje 5-6 meseci,

seme je sitno - 106 000/1g

Seje se na površini medijuma**

temp. klijanja je 24-27°C, period nicanja 14-21 dan

nakon klijanja jednom se pikira, i drugi put presađuje u tržne saksije

- Cvetovi su osetljivi na etilen


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Calceolaria temperaturu

- generativno


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Seme je dosta sitno, 35000/1g temperaturu

Klijavost je 20 %

Seje se na površini supstrata*

Koristi se mist ili veštačka magla

Klija nakon 2 sedmice, na temp. 18-21°C, pod dopunskim fluorescentnim osvetljenjem, nakon klijanja se ponik gaji u uslovima normalne dnevne svetlosti

Za proizvodnju rasada postoje 4 faze (slično kao kod begonije, navedeno u Floriculture)

Proizvodnja rasada traje 5-7 sedmica

Kod tradicionalne proizvodnje za 8. mart i Uskrs, nema posebnih zahteva za fotoperiodom

Za dobijanje biljaka u cvetu tokom cele godine, mora se voditi računa o fotoperiodu (biljka kratkog dana) koji je povezan sa temperaturom


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Cyclamen temperaturu

- gomoljem - vrlo retko, mogu se nabaviti, voditi računa da ne potiču iz prirode***

- semenom - najčešće


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Seme - krupno temperaturu

Klija u mraku, u uslovima visoke vlažnosti (100%) nakon 3-4 nedelje

Prekriva se supstratom debljine 3-5mm

Kada seme proklija, klijavci se iznose na svetlost, a vlažnost se smanji na 70 %

Setva se vrši u set kontejnerima **

Kultura tkiva se koristi za dobijanje novih kultivara

To je biljka neutralna u odnosu na dužinu dana, a cveta kada se formira 10-13 listova


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Nekada -proizvodni proces je trajao 13-15 meseci temperaturu

Danas (poslednjih 30 godina) - 7-9 meseci

ali se mora voditi računa o temperaturama u različitim fazama rasta biljke - klijanje, formiranje listova, cvetanje


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Fuchsia temperaturu

- reznice - komercijalno

- može i semenom, neki kultivari


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

-Razmnožavanje reznicama temperaturu

Koriste se vršne reznice dužine oko 7 cm

Ožiljavaju se pod mist sistemom ili prekrivene plastičnom folijom

Period ožiljavanje je 3 nedelje

Matične biljke se moraju gajiti u uslovima kratkih dana (10 h i manje) kako ne bi cvetale

To su biljke dugog dana, dužina dana je veća od 12 h, kod nekih kultivara je dovoljno da biljke budu izložene 5 dana dugim danima, i nakon toga će cvetati bez obzira na dužinu dana


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Tokom proizvodnje biljke se pinciraju (otkidaju se terminalni pupoljci kako bi se podstaklo grananje)

Pinciranje se vrši iznad 4. ili 5. para listova

Mogu se primenjivati i različiti preparati kako bi se podstaklo grananje (ethephon) ili izduživanje internodija (giberelini)

Cvetovi su osetljivi na etilen.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

*** Pelleted seed terminalni pupoljci kako bi se podstaklo grananje)

(Begonia semperflorens)

- glina, perlit u prahu... dodaju se i druge supstance koje poboljšavaju klijanje (mikroelementi, regulatori rasta, fungicidi, mikroorganizmi)

- Kod nekih biljaka (Alyssum maritimum, Portulaca) "spojeno" je po nekoliko zrna u "granulu", koje se seju u set kontejnere

- Često su "granule" obojene kako bi bile vidljive na supstratu


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

***Coated seed terminalni pupoljci kako bi se podstaklo grananje)

- Opna je tanka, ne menja oblik semena, već samo sadrži mikroelemente ili fungicide (Tagetes)

http://www.benary.com/index.cfm/startid/251.html

"pelleted"


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Pelargonium terminalni pupoljci kako bi se podstaklo grananje)

Engl. geraniums

Pelargonium zonale - nepravilno danas

Ova grupa je izvedena iz:

P. inquinaus x P. zonale

i naziva se P. x hortorum

Razmnožavanje:

- masovno - generativnim putem,

setvom hibridnog semena


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Sve vrste iz roda terminalni pupoljci kako bi se podstaklo grananje)Pelargonium se mogu razmnožavati reznicama.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Razmnožavanje kulturom tkiva se koristi kod nekih kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane reznice

Postoje specijalizovani distributeri reznica, od kojih se nabavljaju reznice i ožiljavaju klasičnim metodama

Reznicama se masovno razmnožavaju:

P. peltatum

P. graveolens (može i semenom)

P. x domesticum (P. grandiflora)

Ožiljavanje traje obično 12 - 21 dan


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Neutralne biljke u odnosu na dužinu dana kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane reznice

- Formiranje cvetova zavisi od osvetljenosti biljke (intenzitet i trajanje)

Kod P. x domesticum je potreban hladan tretman - temp. moraju biti niže od 17ºC da bi se iniciralo cvetanje.

Biljke se najčešće gaje 3-6 nedelja pri temp. 7 - 14ºC.

Sve vrste roda su osetljive na suvišnu vlagu.

Supstrat mora biti ocedit.

U toku proizvodnje (proizvodnja matičnih biljaka, razmnožavanje reznicama ili generativno) može se dodavati CO2 (800-1500 ppm)

Klijavci p. x hortorum su osetljivi na visoke koncentracije soli u supstratu


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Kod kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane rezniceP. x hortorum nije potrebno pinciranje, kultivari imaju razgranat habitus

Ostale vrste se mogu pincirati

Kod matičnih biljaka se koriste i hemijska sredstva koja podstiču grananje (Florel sprej), ali ti preparati sadrže i etilen. Korisno kod matičnih biljaka jer dolazi do abortiranja cvetova.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Saintpauli kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane reznicea ionantha

- Razmnožavanje:

-semenom, samo za dobijanje novih sorti

- lisnim reznicama (masovna proizvodnja)

- kultura tkiva - za dobijanje novih sorti ili za razmnožavanje himera koje se ne mogu održati razmnožavanjem reznicama

- podela bokora (mali obim proizvodnje)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Himere nastaju kao posledica mutacije. kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane reznice

Te mutacije mogu biti spontane ili veštački izazvane (radijacijom, mutagenim hemikalijama). Na taj način se dobijaju biljke koje se razlikuju od matične.

Primer: S. ionantha 'Valencia'

http://aggie-horticulture.tamu.edu/tisscult/chimeras/valprop/val.html


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Razmnožavanje reznicama kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane reznice

- koriste se listovi sa biljaka starosti oko 2 meseca

- lisna drška treba da bude duga 1-5 cm

- hormon za ožiljavanje nije neophodan

- reznice se postavljaju u posude, oko 600 komada po 1m2

- nakon 8-12 nedelja, formiraju se biljčice visine oko 2,5 cm

- kako bi veličina novih biljaka bila uniformna, proizvođači obično odvoje najkrupnije biljčice, a zatim reznice (listove) presade i to se ponovi za 2 nedelje (otprilike 3 ciklusa)

- Mlade biljčice se sade u set kontejnere, neguju 2-6 nedelja, a zatim presađuju u saksije br. 10

- U toku proizvodnje se može dodavati CO2, ali u koncentraciji ispod 500 ppm


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Primula kultivara za dobijanje bezvirusnih matičnih biljaka, sa kojih će kasnije biti uzimane rezniceobconica

Razmnožavanje:

- semenom

- kultura tkiva (nema značajnu primenu)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Seme se može tretirati sa 500 ppm IAA + NAA okom 12 h radi - brže klija

- Za cvetanje nije bitan fotoperiod, niti je potreban hladan tretman

- Biljke su spremne za isporuku kada je otvoreno prvih 5-7 cvetova u cvasti

- Cvetovi su prilično osetljivi na etilen

- Trajnost cvetova se povećava tretiranjem STS sprejom (srebro-tio-sulfat)

- Transportuju se pri temp. 2-6°C, a supstrat ne sme da se isuši jer će cvetovi izgubiti na kvalitetu

- U enterijeru biljke traju 2 - 4 nedelje


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Orhidaceae radi - brže klija

Najznačajniji rodovi:

Cattleya

Cymbidium

Dendrobium

Odontoglossum

Oncidium

Paphiopedilium

Phalaenopsis

- rezani cvet

- saksijske kulture

- cvetnjaci u toplim predelima


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Seme je izuzetno sitno, bez endosperma radi - brže klija

- Razmnožavanje (bilo generativnim, bilo vegetativnim metodama) se vrši u sterilnim uslovima (kultura tkiva)

- Izuzeci:

Phalenopsis - vršne reznice, reznice cvetnog stabla, podela bokora

Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Paphiopedilium - podela bokora

- Većina orhideja je osetljiva na etilen (tretiraju se sa STS/srebro-tio-sulfat ili sa 1-MCP/1-metil-ciklo-propen

- Cvetna stabla se postavljaju u "epruvete" napunjene vodom i tako se transportuju

- Temperatura skladištenja ne sme biti ispod 10ºC kod većine, kod nekih je min. temp. viša


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Multiplikacija izdanaka radi - brže klija


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Phalaenopsis radi - brže klija- cvetno stablo sa braktejom

Uklonjena brakteja

pupoljak


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- moguća je kontaminacija - ukloniti zagađene eksplante ili ponoviti sterilizaciju

- Moraju se eksplanti proveravati svakog dana u prvoj sedmici nakon postavljanja

- Seme se lakše steriliše


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Fenolna jedinjenja - eksudacija ili ponoviti sterilizaciju

Eksplanti se moraju premestiti

na svež medijum

(subkultura ili pasaž),

obično je potrebno 3-4 subkulture

Phalaenopsis -

biljčica dobijena iz aksilarnog pupoljka


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Phaius tankervilleae ili ponoviti sterilizaciju - jednonodusna reznica


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Chrysanthemum indicum ili ponoviti sterilizacijuL.

syn. Dendranthema indicum (L.) Desmoul.

engl. garden mum

- Stara vrsta

Današnje hrizanteme su uglavnom poreklom od:

Ch. indicum

D. japonicum

Hibridi hrizantema potiču iz Kine, gde se gaje preko 1400 godina

U Evropi se baštenske hrizanteme gaje od 18. veka


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Današnji naziv: ili ponoviti sterilizaciju

Dendranthema x grandiflorumKitam.

syn. Chrysanthemum x morifolium

* otrovna biljka, može izazvati iritaciju kože - http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/consumer/poison/Chrysmo.htm


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Razmnožavanje: ili ponoviti sterilizaciju

- generativno - samo za dobijanje novih sorti

- reznicama - specijalizovani proizvođači koji gaje bezvirusne matične biljke ("stock plants")

- kultura tkiva - dobijanje bezvirusnih biljaka


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- ili ponoviti sterilizacijuRazmnožavanje reznicama

1. Naruče se od specijalizovanih proizvođača, ožiljene ili neožiljene

U pitanju su vršne reznice, obično dužine 6 - 8 cm


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

2. Ožiljavanje traje 1 - 2 nedelje ili ponoviti sterilizaciju

Koristi se mist, veštačka magla ili plastična folija (bela leti, providna zimi)

Mogu se dodavati hormoni za ožiljavanje.

3. Ožiljenice se sade direktno u saksije ili u leje i još nekoliko dana se koristi mist dok se ne prime.

**** U pitanju je biljka kratkog dana!


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Temperatura može da ima uticaja na razvoj biljaka i formiranje cvetova.

Inicijacija cvetanja traje oko 24 - 30 dana, ali se biljke moraju gajiti u uslovima kratkih dana tok se ne formira prvi cvetni pupoljak i latice počnu da dobijaju boju sorte.

Supstrat mora da bude dobro dreniran (ocedit)

Može da se gaji i u hidroponici primenom "ebb and flow" sistema (bukvalno "opadanje i protok vode"

http://www.youtube.com/watch?v=PwJ1l02bEyQ


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Kontrola visine biljaka: formiranje cvetova.

Mogu se koristiti retatrdanti rasta:

daminozid (zabranjen za jestive biljke, samo u ornamentalnioj hortikulturi)

paclobutrazol

uniconazol

flurprimidol i drugi.

Takođe, u toku proizvodnje se primenjuje:

1. Uklanjanje bočnih cvetnih pupoljaka, kako bi se dobio kvalitetan terminalni cvet

2. Uklanjanje terminalnog cvetnog pupoljka kako bi se podstaklo grananje cvasti, koja postaje kompaktnija i sa cvetovima koji se otvaraju manje više u isto vreme

(engl. disbudding)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

3. Pinciranje - uklanjanje terminalnih formiranje cvetova.izdanaka kako bi se podstakao razvoj bočnih.

Mora se izvršiti na vreme(prekasno - slaba regeneracija, prerano - previše izdanaka), ostavljaju se 3-4 dobro razvijena izdanka


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Tokom proizvodnje rezanog cveća potrebno je obezbediti potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)

Za saksijske kultivare nije potrebno.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

proizvodnja rezanog cveća potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

saksijske hrizanteme potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Zahtevaju specifičnu negu pred isporuku potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)

Određene temperature (niže)

Smanjenu prihranu

Rezani cvet - cvetovi se beru u određenom stadijumu razvoja zavisno od grupe kultivara

Imaju propisan način čuvanja i skladištenja i mogu se koristiti sredstva za "konzerviranje" - produženje trajnosti rezanog cveća

Saksijske biljke se isporučuju kada je 33 - 50 % cvetova otvoreno i ima boju karakterističnu za sortu


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Gerbera jamesonii potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)

- koristi se prvenstveno kao rezani cvet

patuljasti hibridi - saksijske kulture

Razmnožavanje:

- generativno - masovna proizvodnja

- deoba bokora - mali obim proizvodnje

- kultura tkiva - umnožavanje novih kultivara, masovna proizvodnja


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- Generativno razmnožavanje potporu za stabljike (obično kvadratna mreža)

Seme se seje na površini supstrata.

Za klijanje je potrebna svetlost. Dodatno osvetljenje može imati pozitivan efekat.

Opt. temperatura je 20-23°C, preko 24°C opada klijavost.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Od klijanja semena do cvetanja je potrebno oko 16 nedelja, a ako se gaje biljke proizvedene in vitro, potrebno je 11-16 nedelja nakon sadnje rasada da bi cvetale.

Ukoliko su temperature previše visoke (preko 24°C ) cvetanje može izostati.

Broj cvetova po biljci se može povećati dodavanjem giberelinske kiseline.

Supstrat mora da se prosuši između dva zalivanja.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Kultura tkiva ako se gaje biljke proizvedene

(a) Kalus na MS medijumu sa 1.0 mg L-1 BAP i 2.0 mg L-1 2,4-D,

(b) Kalus na MS medijumu sa 1.0 mg L-1 BAP and 2.0 mg L-1 NAA,

(c) Regeneracija izdanaka, eksplanti - lisne drške na MS medijumu sa 2.0 mg L-1 Zeatinai 0.5 mg L-1 IBA,


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

(d) ako se gaje biljke proizvedene Regeneracija izdanaka, eksplanti - lisne drške na MS medijumu sa 2.0 mg L-1 BAP and 0.5 mg L-1 NAA,

(e) Razvoj korenova iz lisnih eksplanata gajenih na MS medijumusa 0.1 mg L-1 BAP and 2.0 mg L-1 NAA

(f) Razvoj korenova iz lisnih eksplanata gajenih na MS medijumusa 2.0 mg L-1 NAA


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

(a) ako se gaje biljke proizvedene ožiljena in vitro biljčica,

za aklimatizaciju

(b) aklimatizacija

(c) 8 nedelja nakon prenosa na prirodni supstrat (zemljište)

(d) uspešno aklimatizovanabiljka stara 6 meseci


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Propagation of Gerbera plants for Central America: ako se gaje biljke proizvedene

Saradnja firmi:

Roskam Horticultura S.A.

i Pilones Antigua na razmnožavanju gerbera u Gvatemali


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

In vitro ako se gaje biljke proizvedene biljke se dopremaju iz Holandije u Gvatemalu

Isporučuju se u tresetnim saksijama prečnika 10 cm (Jiffy 4 plants)

Druga opcija je da se biljke razmnožavaju u Centralnoj Americi i potom aklimatizuju u Gvatemali u uslovima lokalne klime.

Potrebno je 8-10 nedelja da biljke dostignu veličinu za isporuku

Jiffy

* više o jiffy posudama - http://www.jiffygroup.com/assets/files/Jiffy%20Catalogue/Jiffy%20Catalogue%20EN.12-10LRW.pdfTehnologija proizvodnje cve a ve be

Gerbere u posudama " ako se gaje biljke proizvedene Jiffy 6" spremne za isporuku


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Sezonsko cveće ako se gaje biljke proizvedene

- većina vrsta se razmnožava generativno

ređe reznicama (Lantana hybrida)


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- dug period cvetanja, prodaju se u cvetu ako se gaje biljke proizvedene


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Perene ako se gaje biljke proizvedene

- Razmnožavanje:

- generativno - manji broj vrsta

- podela bokora - obično za manji obim proizvodnje

- reznicama


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Razmnožavanje deobom bokora ako se gaje biljke proizvedene

Relativno skupa metoda - visoki troškovi

jer je potrebno gajiti veliki broj matičnih biljaka, a faktor multiplikacije je mali

Uopšteno pravilo je da se podela bokora vrši:

1. u jesen (kasno leto) - za biljke koje cvetaju u proleće

2. u proleće - za biljke koje cvetaju leti ili u jesen

Ali to zavisi od same vrste koja se razmnožava.


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Razmnožavanje reznicama ako se gaje biljke proizvedene

- reznice stabla

zelene, poluzrele, zrele (uglavnom drvenaste biljke - vrlo retko perene)

- bazalne reznice

mladi izdanci koji se formiraju rano u proleće

ožiljavaju se kao zelene reznice

ali u vreme kada se nisu formirali cvetni pupoljci na njima


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

- ako se gaje biljke proizvedene lisne reznice

u osnovi listova, ili po obodu ili na preseku - formiraju se male biljčice

- korenske reznice

mali broj biljaka, potrebno je relativno dosta vremena da se formiraju izdanci, obično se češće koristi kod vrsta kod kojih se ne može primeniti neka efikasnija metoda

Tako se mogu razmnožavati: Acanthus mollis, Dicentra spectabilis, Papaver orientale i dr.

Supstrat za ožiljavanje

Može se koristiti pesak, treset ili različite mešavine:

treset-perlit, treset-vermikulit, treset-usitnjena kora-pesak, itd.

izbor mešavine i odnos komponenti u njoj razlikuje se zavisno od vrste biljke


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Generativno razmnožavanje ako se gaje biljke proizvedene

- Brojne prednosti (predmet proizvodnja sadnog materijala)

seme mnogih perena ima visoku klijavost

Nedostaci:

Ograničen broj varijeteta, seme ne klija u isto vreme ili je potrebno dosta vremena za klijanje ili predtretmani (za razliku od sezonskog cveća)

Ostale metode

***stolone (različita terminologija u engleskoj literaturi; runners, stolons),

rizomi,

bočni izdanci kod rozetastih biljaka ("offsets", "offshoots")


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Achillea millefolium ako se gaje biljke proizvedene

A. filipendulina

- semenom, reznicama ili podelom bokora

Ajuga reptans

- podelom bokora, reznicama, stolonama


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Arabis caucasica ako se gaje biljke proizvedene

- semenom ili reznicama

Gaillardia x grandiflora

najčešće semenom, reznicama, korenskim reznicama ili podelom bokora

Hemerocallis spp.

podelom bokora


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Hosta ako se gaje biljke proizvedene sp.

prvenstveno podelom bokora, može kulturom tkiva

Iberis sempervirens

semenom ili reznicama

Lupinus polyphyllus

semenom


Tehnologija proizvodnje cve a ve be

Papaver orientale ako se gaje biljke proizvedene

semenom, korenskim reznicama ili podelom bokora

Phlox paniculata

podelom bokora, reznicama, korenskim reznicama