t v a net iptv leg ln n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
t v a net IPTV legálně PowerPoint Presentation
Download Presentation
t v a net IPTV legálně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

t v a net IPTV legálně - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

t v a net IPTV legálně. IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting Přerov 7.11.2014. tv a net. tv a net. Už se těšíme, až v krbu, n ebo krbových kamnech zapraská dřevo. IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting Přerov 7.11.2014. tv a net.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 't v a net IPTV legálně' - hermione-holloway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t v a net iptv leg ln

tv a netIPTV legálně

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide2

tv a net

tv a net

Už se těšíme, až v krbu,

nebo krbových kamnech

zapraská dřevo

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide3

tv a net

Televizní program - jen ve zkratce:

 • Nákup jednotlivých pořadů (práva k jejich užití včetně podmínek užití)
 • Zpracování nakoupených pořadů
 • Výroba vlastních pořadů
 • Sestavení pořadů do schématu denního vysílání, časový rozvrh
 • Self-promotion
 • Zpracování reklamních podkladů
 • Reklamní pauzy

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide4

tv a net

Programy – volně terestricky šířené – používáme zkratku FTA (Free To Air).Řada z nich v HD verzích.V mnoha případech součást nabídky HD.

 • Programy placené – kódované. V různých typech nabídek, nebo tematických balíčcích. Různými způsoby dále zpoplatněné. Řada z nich opět v HD verzích. Opět v mnoha případech součást nabídky HD.

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide5

tv a net

Další distribuce tv. programů koncovým klientům:

Přes uzavřené sítě

(v síti jsou zapojeni jen klienti operátora sítě, koncové body sítě jsou konkrétnědefinované- smlouva s klientem, k signálu programů nemá přístup jiný subjekt,než účastník sítě, ke konkrétní programové nabídce mají přístup jen klienti odpovídajícími smlouvami)

 • prostřednictvím sítě kabelové televize,
 • prostřednictvím sítě IPTV
 • satelitní platforma s adresným koncovým
 • klientem

Pro tyto formy další distribuce mají vysílatelé zakoupena či ošetřena práva k pořadům.

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide6

Základní otázky zda operátor sítě:

 • splňuje podmínky pro převzaté vysílání tv.
 • programů?
 • Má potřebné smlouvy s ochrannými
 • autorskými organizacemi?
 • Jak získal programy FTA a má souhlasy
 • vysílatelů těchto programů, včetně vysílatele ze zákona, tedy České televize?
 • Jak získal placené programy a má smlouvy
 • s poskytovateli placených programů?
 • Neklame své klienty tvrzením, že tv.
 • programy mají zadarmo?
 • Nabízí doplňkové služby typu TS, Archiv,
 • OTT, apod. a má tyto ošetřeny v duchu práv původních vysílatelů programu?

tv a net

?

?

?

?

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide7

tv a net

Subjekt pro takovouto svoji činnost má mít:

 • Registraci u RRTV podle zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání.
 • Smlouvy s kolektivními správci autorských práv podle zákona 121/2000 Sb. o právu autorském.
 • Souhlasy vysílatelů včetně České televize podle zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání a zákona 121/2000 Sb. o právu autorském a zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
 • Smlouvy s poskytovateli placených programů.
 • Důkladně ošetřeny parametry doplňkových služeb v duchu toho, jak mají práva k těmto službám ošetřeny původní vysílatelé programu.

§

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide8

tv a net

Užití tv. programů v režimu převzatého vysílání, což je dtto nabídka služby televize v síti,

FTA programy (SD, HD) – souhlas vysílatele programu. Nebo smlouva s dodavatelem televizní služby pro danou síť, která řeší pronájem sítě a obsahuje ustanovení o souhlasech vysílatelů programů s dalším užitím.

Placené programy – je nutné mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem programu, reportovat počty uživatelů nabídky s daným programem a platit sjednanou cenu za předplatitele a měsíc. Pokud je dodávka televizní služby do sítě prostřednictvím dodavatele (většinou pronájem sítě pro takovou službu), pak musí výše uvedené povinnosti plnit dodavatel služby.

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide9

tv a net

Něco ze smluvních podmínek při nákupu práv k pořadům,

ze strany dodavatelů obsahu

Lineární služba (LinearService) se míní Free to Air

Television a Základní programová nabídka pro předplatitele pro kabelové,

satelitní a IPTV vysílání (šíření).

Internetový simulcat Lineární služby tedy souběžný přenos prostřednictvím internetu je možný jen za podmínek stanovených dodavatelem obsahu a na jím autorizovaném zařízení

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide10

Doplňkové služby, se kterými se v současnosti nejčastěji můžeme setkat:

 • EPG – zde nejsou problémy

Archiv / Catchup- jedna z nejdražších doplňkových služeb.

Možné problémy:

    • Lze programy a libovolné pořady archivovat?
    • Pokud ano, na jakou dobu?
    • Pokud ne, provádí operátor výběr pořadů, které lze archivovat?

Multiscren

    • Má vysílatel vykoupena práva i pro distribuci na další zařízení?
    • Pokud ano, jaké jsou technické podmínky pro takovou distribuci?

tv a net

TV archiv

Start over

Videopůjčovna

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide11

tv a net

 • PVR
    • Adresný přístup konkrétního koncového klienta. Správně by měl být pořad uložen v
    • stb každého uživatele této služby.
    • Jaké jsou technické podmínky pro takovou službu?
 • Timeshift
    • Má vysílatel vykoupena práva pro takovou službu?
 • Pause TV
    • Má vysílatel vykoupena práva pro takovou službu?

HDTV - highdefinition TV

Pause TV

Videorekordér

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide12

tv a net

 • Nedodržení dříve uvedených bodů může u distribuce znamenat:
       • porušení autorského zákona.
    • Porušení zákona o rozhlasovém a tv. vysílání.
    • Porušení práv vysílatele k použití pořadů
     • a s tím spojené sankce vůči vysílateli,
     • které tento následně přenese na subjekt,
     • který porušení způsobil.
   • Porušení technických podmínek, spojených
    • s právy vysílatele.
    • A s tím spojené sankce vůči vysílateli.

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide13

tv a net

 • Předejití problémům spojených s porušeními
  • operátor nemůže jen tak používat tv. programy pro podporu svého podnikání. Je nutné rozhodnutí:
  • provozovatel
  • převzatého
  • vysílání
  • pronájem sítě
  • pro poskytování
  • televizní služby
  • nelegální užití
  • tv. programů

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide14

tv a net

Předejití problémům spojených s porušeními

provozovatel

převzatého Držitel registrace pro převzaté tv. vysílání, splňuje

vysílání podmínky podle zákona o rozhlasovém a televizním

vysílání. Má ošetřeny smluvní vztahy s vysílateli, má

nastaveny doplňkové služby podle podmínek vysílatelů.

Při užívání placených tematických programů má

zajištěno kódování programů a přístup k programům

jen klientům s předplatným daného programu, nabídky

či tematického balíčku.

pronájem sítě

pro poskytování Operátor by se měl ujistit, že smluvní poskytovatel je

tv. služby držitel registrace pro převzaté tv. vysílání, splňuje

podmínky podle zákona o rozhlasovém a televizním

vysílání. Má ošetřeny smluvní vztahy s vysílateli, má

nastaveny doplňkové služby podle podmínek vysílatelů,

resp. operátor sítě bude poskytovat doplňkové služby

podle podmínek vysílatelů Při užívání placených tematických programů je zajištěno kódování programů a přístup k programům

jen klientům s předplatným daného programu, nabídky či tematického balíčku.

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide15

tv a net

Nepředejití problémům spojených s porušeními

nelegální

užití

tv. programů

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide16

Dohledání Doplnění Kontaktování

nelegálního i informací Ověření nelegála a jednání

užití tv. prog. a podkladů o nápravě

RRTV, RVR

ČTÚ, RÚ

tv a net

Materiály

„tv a net“

Informační spolupráce

Ohlášení od

programerů

Ohlášení od

operátorů

Informační spolupráce

Jiné (např. audity)

OSA, SOZA,

Intergram, SLOVGRAM

Ověření

nápravy

ANO

Předání k

uzavření smluv.

vztahu

Postup „tv a net“

NE

Konzultace s

právní

kanceláří

Soudní

jednání

Oznámení

Policii

Doplnění

podkladů

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014

slide17

tv a net

Děkuji za Vaši pozornost

Kontakt: Jiří Hojgr, e-mail: jiri.hojgr2@seznam.cz mobil: +420 601 591 142

IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting

Přerov 7.11.2014