Click here ! - PowerPoint PPT Presentation

heriberto-noboa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Click here ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Click here !

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Click here !
79 Views
Download Presentation

Click here !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Click here !

 2. Električni transport u istraživanju poluvodičkog stanja u lančastom kupratnom materijalu Sr14Cu24O41 Institut za fiziku – 40 godina T. Vuletić1,B. Hamzić1, S. Tomić1, B. Gorshunov2, M. Dressel2 1 Institut za fiziku, Zagrebe-mail: tvuletic@ifs.hr21. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

 3. Struktura • Hole-Doped One-Dimensional Chain Ladder Composite Material Sr14Cu24O41 • Kvazijednodimenzionalni kuprat, za razliku od slojnih HTSC kuprata (by-product u sintezi BSCO) • Mott-Hubbard-izolator (kao npr.: 3d-oksidi CuGeO3 ilia-NaV2O5) • jednodimenzionalni magnetski sistemi (spin-ladders) lanci + ljestvice Milat et al., Acta Cryst., 1992.

 4. Kombinirani rezultati niskofrekventne i milimetarske spektroskopije Istraživanje pinned-CDW moda milimetarskom spektroskopijom

 5. 4cont, uzorak fotka mjerenje električnog transporta duž c- osi c I- a V- V+ I+ c b Sr14Cu24O41 • Kontakti naparivanjem zlata nekvalitetni • Kontakti pečenjem srebrne paste kvalitetni • Na te kontakte se srebrnom pastom lijepe 20mm Au-žice

 6. 4cont, linearni transport 2 & 4-kontaktno mjerenje: linearni (i nelinearni) električni transport 2-kontaktno mjerenje K617 V/I V- V+ 4-kontaktno mjerenje K182 V I- V- TC=200 K V+ K220 A I+

 7. 2-kontaktno mjerenje: Dielektrična spektroskopija HP 4284A 2cont, HP4284A

 8. G-Go/Go, B Realni i imaginarni dio kompleksne admitancije Y=G+iB: TEORIJA vs. EKSPERIMENT

 9. Realni i imaginarni dio dielektrične funkcije Eps im eps re EXP&FIT • Izvrstno poklapanje: • teorijske prilagodbe (plave linije) • eksperimentalni podaci (crveni kvadratići)

 10. Analiza u complex ravnini • Istovremeno analiziramo realni i imaginarni dio kompleksne funkcije • Dakle, analizom u kompleksnoj ravnini dobivaju se parametri koji opisuju dielektrični odziv CDWa.

 11. Nonlin Nelinearna ovisnost otpora o električnom polju 150K • Nelinearni efekt je malen, 1-2% • Ne može se odrediti polje praga 87 K 62 K

 12. Zaključak • postojanje visokofrekventnih pobuđenja na 10 cm-1 (0.3 THz) i 2 cm-1 (60 GHz) ukazuje na zapeti mod VGNa (pinned mode). • u linearnom režimu potvrdili smo dobro definiran prijelaz na 220 K u poluvodičko stanje(aktivacijska energija, D=1300 K, je konstantna od 160 K sve do 38 K) • Dielektričnim mjerenjima ispod 130 K ustanovili smo postojanje moda jakosti De=10000,nešto šireg od Debyevog (1-a=0.8), koji je bio aktiviran s istim D kao i jednočestična vodljivost. • polje praga nismo bili u stanju odrediti, nelinearni efekt vrlo malen, smatramo da nelinearnost nije posljedica klizanja VGNa