Hyvinvointiprofiili
Download
1 / 16

Hyvinvointiprofiili - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Hyvinvointiprofiili. Timmi - projekti 2004-2006. Timmi- projekti. ESR- projekti; Te- keskus/ Työministeriö Kehittämisprojekti Koulutusprojekti Yhteistyöprojekti. Tavoitteet. Projektilla oli kaksi päätavoitetta:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hyvinvointiprofiili' - heremon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hyvinvointiprofiili l.jpg

Hyvinvointiprofiili

Timmi - projekti

2004-2006


Timmi projekti l.jpg
Timmi- projekti

 • ESR- projekti; Te- keskus/ Työministeriö

 • Kehittämisprojekti

 • Koulutusprojekti

 • Yhteistyöprojekti


Tavoitteet l.jpg
Tavoitteet

 • Projektilla oli kaksi päätavoitetta:

  1. Hyvinvointiprofiilimallin (HYPRO) luominen ja juurruttaminen työterveyshuollon käytännöksi

  2. Seniorikeskuksen toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Oulun kaupungin alueellisen vanhustyön kanssa


Hypron tavoitteet l.jpg
HYPRON tavoitteet

 • Ikääntyneiden työntekijöiden työssäselviytymisen tukeminen ja pidentäminen, uusien työpaikkojen syntyminen sekä palvelujen ja tuotteiden saatavuuden parantaminen ja yritystoiminnan lisääminen

 • Ikääntyvien yrittäjien ja henkilöstön hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin parantaminen ja tätä kautta lisätä työllisyyden edistäminen


Hankkeessa k ytettiin l.jpg
Hankkeessa käytettiin

 • tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisestä ja ennakoivasta työstä ikääntyvien työntekijöiden ja senioriväestön osalta

 • tutkimustyöt: väitöskirja, pro gradu-työt

 • yhteistyömahdollisuuksia alueellisten toimijoiden ja asiantuntijoiden välillä


Timmi projektin koulutukset l.jpg
Timmi- projektin koulutukset

 • Koulutukset rakennettiin tukemaan yksilö-, työyhteisö- organisaatiotason tarpeita

 • Taustalla nykytila-analyysi yhteistyökumppaneiden organisaatioissa

 • Koulutuksen viitekehyksenä oli:

  - ammatillinen uusiutuminen

  - työelämän hyvinvointi ja työn kehittäminen

  - hyvinvointia tukeva koulutus

  - teknologia ja ikääntyminen


Hyrpo osallistujat l.jpg
HYRPO osallistujat

 • I vaihe

  - 55- 65 – vuotiaat työssäolevat työntekijät

  - 100 osallistujaa ( 98% naisia, 2% miehiä)

  - sekä työntekijöitä että esimiehiä

  - prosessi 1,5 vuotta, yhteensä 17 tapaamista

  - 3 h/kerta, työaikaa

  - psykososiaalinen osio/ liikunnallinen osio

  - koulutuksen eri osa-alueet (kts. Koulutusten viitekehys)

  - koulutuksia tarjottiin sekä HYPROon osallistujille että heidän

  työyhteisöilleen

  - lisäksi huomioitiin työelämälähtöiset/ työhyvinvointia tukevat

  koulutustarpeet

  - esimiehille Ikäjohtamisen koulutus (3ov) yhteistyössä

  Jyväskylän yliopiston kanssa


Hypro l.jpg
…HYPRO

 • II vaihe

  - 120 osallistujaa

  - työyhteisö- HYPRO

  - esimies –HYPRO ja 50-54- vuotiaat

  - 1 vuosi , 9 tapaamista/ryhmä

  - koulutuksia tarjottiin sekä prosessiin

  osallistuneille että heidän työyhteisöilleen


Hypron teoreettinen tausta l.jpg
HYPROn teoreettinen tausta

 • Voimavaralähtöisyys

 • Ratkaisukeskeisyys

 • Moniulotteisuus: Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja henkinen hyvinvointi

 • Antaa ajantasaisen kuvan ihmisen kokemasta hyvinvoinnista ja voimavaroista.

 • Tavoitteena yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen


Ryhm t l.jpg
Ryhmät

 • Samankaltaisuuden kokemuksen saaminen

 • Toisilta oppiminen mahdollistuu – muutostarinoiden kuuleminen

 • Vertaisten ilmaisema tuki koetaan uskottavaksi

 • Oma edistyminen saa ”todistuksen” muilta –energisoituminen

 • Ryhmän jäsenet tarjoavat mahdollisen verkoston jatkossa

 • Jakamiskokemus- oma kokemus tulee arvostetuksi

 • Vaihtoehtoisten toiminta- ja ajattelustrategioiden tunnistaminen


Voimavaral ht isyys hyprossa l.jpg
VOIMAVARALÄHTÖISYYS HYPROSSA

Työotteen perustoja

 • Hyvin toimivaan keskittyminen

 • Tulevaisuusorientaatio (tavoitteiden luominen)

 • Yksilöllisten merkitysten ”muovaaminen” (esim. ongelmien poikkeuksista puhumalla)

 • Resurssien aktiivinen ”kalastaminen” (resurssit itsessä, resurssit ympäristössä)

 • Asiakkaan toimijuuden tukeminen (esim. tekojen ja konkretian kielellä puhuminen)

 • (Puutio 2006)


Mit voimavaral ht isyys tarkoittaa ryhm ss l.jpg
Mitä voimavaralähtöisyys tarkoittaa ryhmässä

 • Osallistujia arvostavan keskustelun luomista

 • Puhumista osallistujien tärkeänä pitämistä asioista

 • Keskustelun ohjaamista tavalla, joka osoittaa enemmän asioihin liittyviä mahdollisuuksia kuin rajoituksia

 • Tulevaisuusnäkökulman tietoista käyttöä

 • Esillä olevien asioiden konkretisoimista käytännöksi ts. onnistuneiden ratkaisujen ”mallintamista”

 • Ryhmässä olevien myönteisten voimien hyödyntämistä – osallistujien keskinäisen tuenannon mahdollistaminen, leikin ja huumorin hyödyntäminen


Ty terveyshuolto ja hypro l.jpg
Työterveyshuolto ja HYPRO

 • Hyvinvointineuvottelu (psykologi)

 • Työterveyshoitajat ja – fysioterapeutit mukana prosesseissa

 • Työterveyslääkärit asiantuntijoina mm. luentoja ikääntymiseen liittyvien teemojen mukaan

 • Työterveyshuollon henkilöstön kouluttaminen HYPRO- prosessiin

  - voimavaralähtöinen yksilö- ja ryhmätyö

  - työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset


Ik johtaminen l.jpg
Ikäjohtaminen

 • Tietoisuus

 • Asenteet

 • Johtaminen ja esimiestyö

 • Toimiva ikästrategia

 • Työkyky, motivaatio ja jaksaminen

 • Osaaminen

 • Töiden järjestelyt ja työympäristö

 • Hyvä elämä

 • Jyväskylän yliopisto Raili Moilanen

Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen – ikään katsomatta – voi saavuttaa sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet


Slide15 l.jpg

kehitettävää

 • Prosessin tiivistäminen ajallisesti

 • Yrityskohtaisten hyöty - tiiviys, hyvä sitoutuminen, prosessin vahvistuminen ja kannattelu väliaikoina, muut tukitoimet rinnalla

 • sekaryhmät- vertailu toisiin mahdollista, oppiminen muilta, toisten työhön tutustuminen

 • Yhteistyö johdon kanssa tiiviimmäksi - mitä kautta, millä keinoin (esim. prosessin aikana esimiehet mukaan miettimään työtä kokeneiden näkökulmasta ja yhdessä keskustelemaan mahd. muutostarpeista)


Slide16 l.jpg

palautetta

 • Hyvä ”kuntoutusmuoto”

 • Monipuolisuuus

 • Keskustelu ja tieto sopivassa suhteessa

 • On jäänyt ”oma laji”

 • On nostanut ikääntyvien ”profiilia” toiminnallaan ja vahvistanut myös omaa itseluottamusta

 • Myös niille jotka eläköityneet niin hyvä mahdollisuus tutustua ja kiinnittyä eri toimintoihin

 • Mahdollistanut irtioton ja sen pohtimisen, kuinka pitkään ja miten työelämässä haluaa jatkaa, aktivoinut tekemään valintoja ja miettimään suhdettaan työelämässä jatkamiseen


ad