ภาษาคอมพิวเตอร์
Download
1 / 24

??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ภาษาคอมพิวเตอร์. เรื่อง ภาษาชั้นสูงมาก ( Very high - Level Language). ภาษาคอมพิวเตอร์. ภาษาใดๆที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้. ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????' - hera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3973582

ภาษาคอมพิวเตอร์

เรื่อง ภาษาชั้นสูงมาก

(Very high - Level Language)


3973582
ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาใดๆที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้


3973582
ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์

1. คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล คำสั่งประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใช้ในภาษา กับทั้งยังต้องแจกแจงละเอียดต่อไปด้วยว่า รับผ่านอุปกรณ์ใด และแสดงผลทางอุปกรณ์ใด

2. คำสั่งคำนวณ โปรแกรมหรือคำสั่งที่เขียนจะหนีไม่พ้นคำสั่งที่สั่งให้ประมวลผลประเภท บวก ลบ คูณ หาร

3. คำสั่งที่มีการเลือกทิศทาง หมายถึง สั่งให้มีการเปรียบเทียบ เช่น ถ้ามากกว่าให้ทำอย่างหนึ่ง ถ้าเท่ากันให้ทำอย่างหนึ่ง หรือน้อยกว่าให้ทำอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีคำสั่งประเภทให้ทำงานเป็นวงซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกว่าจะมีการเปรียบเทียบค่า ซึ่งถ้าเป็นเท่านั้นเท่านี้ หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ให้หยุดได้

4. คำสั่งให้นำโปรแกรมหรือข้อมูลออกมาจาก และ/หรือส่งเข้าไปเก็บในสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกมาใช้ใหม่ได้


Very high level language
ภาษาชั้นสูงมาก ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์(Very high - Level Language)

สามารถเรียกได้อีกอย่างว่าภาษาในรุ่นที่4 (4GLs:Fourth Generation Languages)ภาษานี้เป็นภาษาที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าภาษารุ่นที่3มีลักษณะของภาษาในรุ่นที่เป็นธรรมชาติคล้ายๆกับภาษาพูดของมนุษย์จะช่วย ในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มบนหน้าจอเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูล

รวมไปถึงการออกรายงาน ซึ่งจะมีการจัดการ ที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากเหมือนภาษารุ่นที่3 ตัวอย่างของภาษาในรุ่นที่ 4 ได้แก่ Informix-4GL, Focus, Sybase, InGres เป็นต้น


4 gls
ลักษณะของ 4ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์GLs

เป็นภาษาแบบ Nonprocedural ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้เพียงแต่บอกว่าต้องการอะไร แต่ไม่ต้องบอกถึงรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไร คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้จัดการให้เองหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผู้เขียนโปรแกรมเพียงแต่ทำการออกแบบหน้าตาของแบบฟอร์มนั้นบนโปรแกรมอิดิเตอร์ (Editor) ใดๆ และเก็บเป็นไฟล์ไว้เมื่อจะเรียกใช้งานแบบฟอร์มนั้นเพียงแต่ใช้คำสั่งเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยทันทีซึ่งต่างจากภาษารุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นแบบ Proceduralผู้เขียนโปรแกรม จะต้องเขียนรายละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดว่า ที่บรรทัดนี้คอลัมน์นี้จะให้แสดงข้อความหรือข้อมูลอะไรออกมา


4 gls1
ลักษณะของ 4ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์GLs

ซึ่งถ้าต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของแบบฟอร์ม ก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างยิ่ง หรือในการสร้างรายงานด้วย 4GLs ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ระบุลงไปว่าต้องการรายงานอะไร มีข้อมูลใดที่จะนำมาแสดงบ้าง โดยไม่ต้องบอกถึงวิธีการสร้างหรือการดึงข้อมูลแต่อย่างใด 4GLsจะจัดการให้เองหมดส่วนใหญ่จะพบว่า 4GLs มักจะอยู่ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลจะสามารถจัดการฐานข้อมูลได้โดยผ่านทาง 4GLs นี้


4 gls fourth generation languages
ส่วนประกอบของภาษา 4ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์GLs(Fourth Generation Languages)

โดยทั่วไปแล้ว 4GLs จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนดังต่อไปนี้

 • เครื่องช่วยสร้างรายงาน (Report Generators)

  หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า เครื่องมือช่วยเขียนรายงาน (Report Writer) เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (end - users) ให้สามารถสร้างรายงานอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อมูลที่จะออกมาพิมพ์ในรายงานรวมไปถึงรูปแบบ (format) ของการพิมพ์ไว้ โปรแกรมช่วยสร้างรายงานนี้จะทำการพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ให้


4 gls2
ส่วนประกอบของภาษา 4ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์GLs

 • ภาษาช่วยค้นหาข้อมูล (Query Languages)

  เป็นภาษาที่ช่วยในการค้นหาหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ภาษานี้จะง่ายต่อการใช้งานมาก เนื่องจากจะอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมาก ตัวอย่างของภาษาช่วยค้นหาข้อมูลนี้ได้แก่ ภาษา SQL (Structured Query Language)ภาษา QBE (Query - By - Example) และ Intellect เป็นต้น

 • เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรม (Application Generators)

4GLs จะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเฉพาะตัว และสามารถเรียกใช้เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรมนี้ทำการแปลง 4GLs ให้กลายเป็นโปรกรมในภาษารุ่นที่ 3 ได้ เช่น ภาษาโคบอล หรือ ภาษาซี เป็นต้น ซึ่งอาจนำภาษาโคบอล หรือซีที่แปลงได้ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้กับงานที่มีความซับซ้อนมากๆ ต่อไป


4 gls3
ประโยชน์ของ 4ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์GLs

 • เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ คำสั่งแต่ละคำสั่งสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ดังนั้น

  จึงสามารถใช้เวลาในการศึกษาสั้นกว่าภาษารุ่นที่ 3

 • ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมได้มาก เนื่องจาก 1 คำสั่งของ 4GL ถ้าต้อง

  เขียนด้วยภาษารุ่นที่ 3 อาจต้องเขียนถึง 100 กว่าคำสั่งในการทำงานแบบเดียวกัน

 • สนับสนุนระบบจัดการฐานข้อมูล ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

 • สามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล และออกรายงานได้

  อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก

 • มีเครื่องมือการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมาพอสมควร

 • สามารถทำงานได้ในลักษณะ Interactive คือมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันที


3973582
ตัวอย่างการเขียนลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ 4GLs

มีนักเขียนโปรแกรมกล่าวว่า ถ้าใช้ภาษาในยุคที่ 4 นี้เขียนโปรแกรมจะทำให้ได้งานที่เพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าตัว ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการพิมพ์รายงานแสดงจำนวนรายการสินค้าที่ขายให้ลูกค้าแต่ละคนในหนึ่งเดือน โดยให้แสดงยอดรวมของลูกค้าแต่ละคน และให้ขึ้นหน้าใหม่สำหรับการพิมพ์รายงานลูกค้าแต่ละคน จะเขียนโดยใช้ภาษาในยุคที่ 4 ได้ดังนี้


3973582
รายงานแสดงจำนวนรายการสินค้าที่รายงานแสดงจำนวนรายการสินค้าที่ขายให้ลูกค้าแต่ละคนในหนึ่งเดือน


4 gls4
ตัวอย่างโปรแกรม 4รายงานแสดงจำนวนรายการสินค้าที่GLs

โปรแกรม Visual Basic (VB)เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังเป็นที่ นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน โปรแกรม Visual Basic เป็นโปรแกรมที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการเขียนโปรแกรมใหม่ โดยมีชุดคำสั่งมาสนับสนุนการทำงาน มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เรียกกันว่า คอนโทรล(Controls) ไว้สำหรับช่วยในการออกแบบโปรแกรม โดยเน้นการออกแบบหน้าจอแบบกราฟฟิก หรือที่เรียกว่า Graphic User Interface (GUI)


Very high level language1
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ภาษาชั้นสูงมาก (Very high - Level Language)

การสร้างเครื่องคิดเลข ด้วยโปรแกรม Visual Basic.Net


3973582
ขั้นตอนการสร้าง ภาษาชั้นสูงมาก

 • ปุ่ม C ที่Nameเปลี่ยนชื่อเป็น btnCLR

 • ปุ่ม 7 "---------------" btn_Num_7

 • ปุ่ม 8 "---------------" btn_Num_8

 • ปุ่ม 9 "---------------" btn_Num_9

 • ปุ่ม 4 "---------------" btn_Num_4

 • ปุ่ม 5 "---------------" btn_Num_5

 • ปุ่ม 6 "---------------" btn_Num_6

 • ปุ่ม 1 "---------------" btn_Num_1

 • ปุ่ม 2 "---------------" btn_Num_2

 • ปุ่ม 3 "---------------" btn_Num_3

 • ปุ่ม 0 "---------------" btn_Num_0

 • ปุ่ม . "dotหรือจุด------" btnNumPeriod

 • ปุ่ม + "บวก-----------" btn_Operator_Add

 • ปุ่ม - "ลบ------------" btn_Operator_Subt

 • ปุ่ม x "คูณ------------" btn_Operator_Multi

 • ปุ่ม / "หาร------------" btn_Operator_div

 • ปุ่ม = "เท่ากับ---------" btnCalculate


3973582
โค้ดในการทำงาน ภาษาชั้นสูงมาก

Public Class Form1

Inherits System.Windows.Forms.Form

Private Var1 As Double

Private var2 As Double

Private Temp As Double

Private Memory As Double

Private period As Boolean

Private [Operator] As String

Private Status As Boolean


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม ภาษาชั้นสูงมาก 7 แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btn_Num_7_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Num_7.Click

If Status = False Then

TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(7)

Else

TextBox1.Text = 7

Status = False

End If

End Sub

ปุ่มตัวเลขจะใช้วิธีการเขียนโค้ดเหมือนกัน โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มตัวเลข แล้วแก้ไขเฉพาะตัวเลขที่แสดงค่าของปุ่ม หรือ บริเวณ CStr(7) และ TextBox1.Text = 7


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม ภาษาชั้นสูงมาก . (dot หรือ จุด) แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btnNumPeriod_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNumPeriod.Click

If Status = False Then

If period = False Then

If TextBox1.Text.Length > 0 Then

TextBox1.Text = TextBox1.Text + "."

Else

TextBox1.Text = "0."

End If

period = True

End If

End If


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม ภาษาชั้นสูงมาก + แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btn_Operator_Add_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Add.Click

If TextBox1.Text.Length <> 0 Then

If [Operator] = "" Then

Var1 = CDbl(TextBox1.Text)

TextBox1.Text = ""

Else

Calculate()

End If

[Operator] = "Add"

period = False

End If

End Sub


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม ภาษาชั้นสูงมาก - แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btn_Operator_Subt_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Subt.Click

If TextBox1.Text.Length <> 0 Then

If [Operator] = "" Then

Var1 = CDbl(TextBox1.Text)

TextBox1.Text = ""

Else

Calculate()

End If

[Operator] = "Sub"

period = False

End If

End Sub


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม ภาษาชั้นสูงมาก x แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btn_Operator_Multi_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_Multi.Click

If TextBox1.Text.Length <> 0 Then

If [Operator] = "" Then

Var1 = CDbl(TextBox1.Text)

TextBox1.Text = ""

Else

Calculate()

End If

[Operator] = "Mult"

period = False

End If

End Sub


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม / แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btn_Operator_div_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Operator_div.Click

If TextBox1.Text.Length <> 0 Then

If [Operator] = "" Then

Var1 = CDbl(TextBox1.Text)

TextBox1.Text = ""

Else

Calculate()

End If

[Operator] = "Div"

period = False

End If

End Sub


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม C แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btnCLR_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCLR.Click

TextBox1.Text = ""

Var1 = 0

var2 = 0

[Operator] = ""

period = False

End Sub


3973582
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปุ่ม = แล้วเขียนโค๊ดลงไปดังนี้

Private Sub btnCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCalculate.Click

If TextBox1.Text.Length <> 0 AndAlso Var1 <> 0 Then

Calculate()

[Operator] = ""

period = False

End If

End Sub


3973582
โค๊ดสมการแปลผล

 • Public Sub Calculate()

 • var2 = CDbl(TextBox1.Text)

 • If [Operator] = "Add" Then

 • Var1 = Var1 + var2

 • ElseIf [Operator] = "Sub" Then

 • Var1 = Var1 - var2

 • ElseIf [Operator] = "Mult" Then

 • Var1 = Var1 * var2

 • ElseIf [Operator] = "Div" Then

 • Var1 = Var1 / var2

 • ElseIf [Operator] = "Sqrt" Then

 • Exit Sub

 • ElseIf [Operator] = "Pow" Then

 • Var1 = System.Math.Pow(Var1, var2)

 • ElseIf [Operator] = "Inve" Then

 • Exit Sub

 • End If

 • TextBox1.Text = CStr(Var1)

 • Status = True

 • End Sub


ad