sebepozn n j n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEBEPOZNÁNÍ JÁ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEBEPOZNÁNÍ JÁ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SEBEPOZNÁNÍ JÁ - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

SEBEPOZNÁNÍ JÁ. Mgr. Michal Oblouk. SEBEVĚDOMÍ. sebereflexe vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEBEPOZNÁNÍ JÁ' - henry-hughes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sebepozn n j

SEBEPOZNÁNÍJÁ

Mgr. Michal Oblouk

sebev dom
SEBEVĚDOMÍ
 • sebereflexe
 • vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony
 • lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti - jen proto, že je člověk schopen o vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení spolehnout a uznat jej jako odpovědnou, a tudíž i svobodnou osobu
sebekritika
SEBEKRITIKA
 • hodnocení vlastních nedostatků
sebepojet
SEBEPOJETÍ
 • vyjadřuje postoje a očekávání, která jedinec chová vůči sobě samému, jak vidí sám sebe (představa sebe sama)
 • vytváří se po celý život již od prenatálního období v sociálních interakcích(působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu)
 • důležitými součástmi jsou sociální srovnání a zpětná vazba
4 obrazy sebe sama
4 OBRAZY SEBE SAMA
 • subjektivní JÁ – jak člověk vidí sám sebe v současné době
 • zrcadlové JÁ – jak mě vidí druzí lidé
 • reálné JÁ – jaká je skutečnost
 • ideální JÁ – jaký bych chtěl být, kým bych se chtěl stát
sebepozn n
SEBEPOZNÁNÍ
 • uvědomění si zvláštností v průběhu vlastního prožívání a chování
 • snaha porozumět způsobu svého chování, prožívání životních situací, svým náladám
slide7
VŮLE
 • záměrné, vědomé úsilí směřující k dosažení cíle
 • soubor vlastností osobnosti souvisejících se sebekontrolou
 • vlastnosti podmíněné vůlí člověka - volní vlastnosti: iniciativa, samostatnost, důkladnost, rozhodnost, cílevědomost, vytrvalost, odpovědnost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadovost, svědomitost, sebekázeň, sebekritičnost
 • volní vlastnosti pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle, formují se v průběhu života zejména pod vlivem výchovy
sebev chova
SEBEVÝCHOVA
 • snaha člověka změnit svou povahu
seberegulace
SEBEREGULACE
 • plánování změn chování na základě zjištěných rozdílů mezi chováním a normou
sebehodnocen
SEBEHODNOCENÍ
 • výsledek vyhodnocování kladů i nedostatků, které jedinec dělá o sobě
 • měla by z něj vyjít snaha lépe se ovládat a zdokonalovat své jednání
projevy chov n
PROJEVY CHOVÁNÍ
 • CHOVÁNÍ = aktivita jednotlivce, kterou může pozorovat druhá osoba nebo ji mohou zachytit přístroje, vzniká v interakci člověka s jeho přírodním, a zejména společenským prostředím, na základě chování usuzujeme nejen, co člověk prožívá, ale též jaké má vlastnosti
 • aktivitou jednotlivce, označovanou jako jeho chování, rozumíme:

a) reakce- činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na vrozeném (nenaučeném) základě, jsou to nejjednodušší projevy chování zahrnující nepodmíněné reflexy a instinkty

b) odpovědi - činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na naučeném (nikoli vrozeném) základě, jsou to složitější projevy chování založené na osobní zkušenosti, zahrnují zejména všechny návyky a zvyky člověka, při odpovědích se uplatňuje množství psychických funkcí (např. paměť, myšlení)

c) jednání- všechna činnost, kterou člověk vykonává uvědoměle, představuje nejsložitější projevy chování, projevují se v něm psychické funkce (myšlení, řeč, rozhodování) a vlastnosti člověka

d) vnější výrazy - změny tváře (červenání, blednutí, mimika), vegetativní změny (např. zrychlení, zpomalení nebo zastavení dýchání, změny tepu, pocení) a pantomimika (např. gestikulace, pohyby a projevy útoku v zlosti, útěky ze strachu) vyvolané prožíváním, jsou doprovodnými jevy zejména reakcí a odpovědí

e) řeč- řečová aktivita (verbální chování), kterou může člověk nejvýrazněji a nejpřesněji projevit své prožívání

 • chování je vnějším projevem duševního života (psychiky) člověka
zdroje
ZDROJE
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebepojet%C3%AD
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%AFle_(psychick%C3%A1_vlastnost)
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%AD_vlastnosti
 • http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/22428-nizke-sebevedomi-vam-zkazi-zivot
 • http://www.sebevedomi-zvyseni.cz/
 • http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled%26ptyp%3D%26cat%3D49%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D3168%26view%3D1%26url_back%3D