b l m teknoloj ler ve et k n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
B?L???M TEKNOLOJ?LER? ve ET?K

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

B?L???M TEKNOLOJ?LER? ve ET?K - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK. Hazırlayan: 2010215026 Muharrem KAYHAN Ders: Özel Öğretim Yöntemleri 2 Ögr . Gör. Tijen AKADA. Hedef ve Kazanımlar 1/2. Etik nedir tanımlayabileceksiniz. Bilişim teknolojileri ve etik kurallarını sayabileceksiniz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B?L???M TEKNOLOJ?LER? ve ET?K' - henrik


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l m teknoloj ler ve et k

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK

Hazırlayan:

2010215026 Muharrem KAYHAN

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri 2

Ögr. Gör. Tijen AKADA

slide2

Hedef ve Kazanımlar 1/2

 • Etik nedir tanımlayabileceksiniz.
 • Bilişim teknolojileri ve etik kurallarını sayabileceksiniz.
 • Gizlilik ne olduğunu söyleyebileceksiniz.
 • Doğruluğun ne olduğunu söyleyebileceksiniz.
 • Fikri Mülkiyetin tanımını yapabileceksiniz.
slide3

Hedef ve Kazanımlar 2/2

 • Erişim nedir tanımını yapabileceksiniz.
 • Bilgisayarların işyerlerinde kullanılmasının insanlara getirdiği yeni durumları öğreneceksiniz.
 • Bilgisayar suçlarını öğreneceksiniz.
slide4

Ön Bilgiler

 • Etik nedir ?
 • Bilişim Teknolojileri ve Etik denildiğinde aklınıza ne geliyor?
slide5

Etik 1/2

 • Yunanca “ethos” kelimesine dayandığı usul, adet yada gelenek anlamına geldiği biliniyor.
 • Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.
slide6

Etik 2/2

 • Etik Teorileri;
  • Normatif Etik
  • Meta Etik
  • Betimleyici Etik
slide7

Bilişim Teknolojileri ve Etik 1/10

 • Elektronik ve network ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder.
 • Bilişim Etiğine, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz
slide8

Bilişim Teknolojileri ve Etik 2/10

 • Bilişim etiği, genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) kullanımı ile ortaya çıkan bir takım etik konularını ele alan şemsiye bir kavram olarak düşünülebilir.
 • Bilişim etiğine ilişkin günlük hayatta en sık kullanılan kavramlar bilgisayar etiği ve internet etiğidir.
slide9

Bilişim Teknolojileri ve Etik 3/10

 • Bilgisayar etiği, sürekli gelişen bilgisayar teknolojilerindeki kavram,politika, değerler arasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşık çalışma alanı biçiminde tanımlanabilir.
 • Bilgisayar Etiği Enstitüsü(ComputerEthicsInstitute) tarafından ortaya konan 10 etik kuralı şunlardır.
slide10

Bilişim Teknolojileri ve Etik 4/10

 • 1.  Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek için kullanma.
 • 2.  Başka insanların bilgisayar çalışmalarına karıştırma.
 • 3.  Başka insanların dosyalarını karıştırma.
 • 4.  Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma.
 • 5.  Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılma.
slide11

Bilişim Teknolojileri ve Etik 5/10

 • 6.  Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamaya da kullanma.
 • 7.  Başka insanların bilgisayar kaynaklarını izin almadan kullanma.
 • 8.  Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimize mal etme.
 • 9.  Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat et.
 • 10.Bilgisayarı saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek şeyler için kullan.
slide12

Bilişim Teknolojileri ve Etik 6/10

 • İnternet etiği, internet üzerinde kabul edilebilir ya da kabul edilemez davranışları belirleyen kurallardır.
 • Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temel kural belirtilmiştir.
slide13

Bilişim Teknolojileri ve Etik 7/10

 • 1) İnsan olduğunu unutmayın.
 • 2) İnternet ortamında normal hayatta davrandığınız gibi davranma.
 • 3) Sanal ortamda bulunduğunuz yerin bilincinde olarak davranışta bulun.
 • 4) İnsanların zamanlarına ve internet erişim olanaklarına saygı göster.
 • 5) İnternette güzel görün
slide14

Bilişim Teknolojileri ve Etik 8/10

 • 6) Bilgilerinizi paylaşın
 • 7) Ateşli tartışmalarda kontrolünüzü kaybetmeyin.
 • 8) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterin.
 • 9) Gücünüzü kötüye kullanmayın.
 • 10) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.
slide15

Bilişim Teknolojileri ve Etik 9/10

 • Mason(1986), söz konusu bilişim etiği sorunsallarını PAPA olarak Kodlayabileceği biçimde gruplandırmıştır.
 • Gizlilik(Privacy)
 • Doğruluk(Accuracy)
 • Fikri mülkiyet(Property)
 • Erişim(Accesibility)
slide16

Bilişim Teknolojileri ve Etik 10/10

 • Bilgisayarların işyerlerinde kullanılması
 • Bilgisayar suçları
 • Mesleki sorumluluk
 • Küreselleşme
slide17

Gizlilik

 • Gizlilik, Mason(1986) BİT’te meydana gelen gelişmeleri (izleme,hesaplama,erişme vb. yeteneklerinin artması ve kolaylaşması) ve karar alma sürecinde kullanılan bilginin değerinin artmasının bireylerin özel yaşantı alanlarını tehdit eden iki önemli güç olduğunu belirtmiştir.
 • BİT yardımı ile bankacılık, ticaret , iletişim, eğlence ve eğitim etkinlikleri hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir
slide18

Doğruluk

 • Doğruluk, Bilgi çağında geçmiş tarihsel dönemlere göre özellikler BİT’ in kullanımı bilginin hem miktarında hem de niteliğinde büyük artış sağlamıştı
 • Elektronik ortama girilen bilginin doğruluğu çoğu zaman kontrol edilmediği için sorunlar oluşturabilmektedir.
slide19

Fikri Mülkiyet 1/2

 • BİT ile elektronik ortamda kolayca kopyalanabilmesi ve dağıtılabilmesi fikri mülkiyet temelinde birtakım sorunlar ortaya çıkarmıştır
 • Bu durum, “bilginin sahibi kimdir”, “bilgiye ödenmesi gereken ekonomik bedel nedir” gibi sorulara neden olmuştur. Mason(1986)
slide20

Fikri Mülkiyet 2/2

 • 12 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korsan yazılımın kullanılması kopyalanması yasaklanmıştır.
 • Ama bu durum Fikri mülkiyet etiğinin çiğnenmemesine engel olamamıştır.
slide21

Erişim 1/2

 • Bilgiyi kullanmada her buluş, kağıdın bulunuşundan modern bilgisayarlara kadar olan, okur-yazarlığı elde etmek için yeni talepler getirmiştir. Bir bilgi toplumunda, bir vatandaş okur-yazar olmak için en azından üç şeye sahip olmalıdır (Mason, 1986).
slide22

Erişim 2/2

 • Bilgi ile uğraşmak için zeka becerilerine sahip olmalıdır.
 • Bilgiyi depolayan, ileten ve işleyen bilgi teknolojilerine girebilmelidir.
 • Sonuncu olarak, bilginin kendisine erişebilmelidir.
slide23

Bilgisayarların İşyerlerinde Kullanılması 1/2

 • Günümüzde bilgisayarlar birçok işin üstesinden gelmektedir.
 • Bazen tamire gereksinim duyulsa bile; bilgisayarlar uyumazlar, yorulmazlar, hasta olmazlar ve dinlenmeleri için zamana ihtiyaç duymazlar.
 • Bu yüzden birçok meslek dalında insanların yerlerine bilgisayarlar kullanılmaktadır.
slide24

Bilgisayarların İşyerlerinde Kullanılması 2/2

 • Bu durum istihdam için kötü bir durum olarak gözükse bile donanım ve yazılım mühendisliği, sistem analistliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar satıcılığı gibi yeni mesleklerde oluşturmaktadır.
 • Bazı iş alanlarında insanların yerini tam olaarak almasa bile işleri oldukça kolaylaştıracaktır.
slide25

Bilgisayar Suçları

 • Zararlı yazılımlar ve kötü niyetli kişiler bilgi çağının önemli etik sorunlarındandır.
 • Zararlı yazılımlar, Bilgisayar kullanıcılarına ve kurumlara başta veri kaybı ve sistem çökmesi olmak üzere çok büyük maddi ve manevi zararlar verebilmektedirler.
slide26

Mesleki Sorumluluk

 • Bilgisayar uzmanlarının bilgilerinden dolayı toplumda itibarlı ve sözü geçen konumu vardır.
 • Mesleki Sorumluluk, Bilgisayar uzmanlığı ile ilgili mesleki kuruluşları etik ilkeler oluşturmuş,etik sorumlulukların yönetimi ve anlaşılması için ders programları geliştirmişlerdir.
slide27

Küreselleşme

 • Küresel yasal durumlar, küresel iş ilişkileri ya da küresel eğitim ortamlarında geçerli olacak etik kurallar ve değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.
slide29

Değerlendirme Soruları 1/5

 • 1) Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya…….. denir.
  • A) Erişim
  • B) Gizlilik
  • C) Etik
  • D) Doğruluk
slide30

Değerlendirme Soruları 2/5

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Etik Teorileri arasında yer almaz?
  • A) Normatif Etik
  • B) Uygulamalı Etik
  • C) Meta Etik
  • D) Betimleyici Etik
slide31

Değerlendirme Soruları 3/5

 • 3) Bilgisayar Etiği Enstitüsü(ComputerEthicsInstitute) tarafından ortaya konan etik kuralından biridir?
  • A) İnternette güzel görün
  • B) Başka insanların dosyalarını karıştırma.
  • C) Gücünüzü kötüye kullanın.
  • D) İnsanların hatalarına karşı acımasız olun.
slide32

Değerlendirme Soruları 4/5

 • 4) Mason(1986), söz konusu bilişim etiği sorunsallarını PAPA olarak Kodlayabileceği biçimde gruplandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
  • A) Doğruluk
  • B) Erişim
  • C) Gizlilik
  • D) Etik
slide33

Değerlendirme Soruları 5/5

 • 5 ) Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temel kural arasında yer almaz?
  • A) İnsan olduğunu unutmayın.
  • B) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterme.
  • C) Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma.
  • D) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.
slide34

Değerlendirme Cevapları

 • 1) C
 • 2) B
 • 3) B
 • 4) D
 • 5) C