KONSEP 1MALAYSIA - PowerPoint PPT Presentation

konsep 1malaysia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONSEP 1MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONSEP 1MALAYSIA

play fullscreen
1 / 11
KONSEP 1MALAYSIA
213 Views
Download Presentation
henriette
Download Presentation

KONSEP 1MALAYSIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONSEP 1MALAYSIA REALISASINYA DALAM PENGURUSAN IPT DAN ORGANISASI AWAM Ahmad Faiz Hamid, PhD Universiti Utara Malaysia

 2. 1MALAYSIA: KONSEP • Satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. • 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula bagi memastikan Wawasan 2020 tercapai. • Slogan – Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Program pembangunan diutamakan kepada rakyat yang berteraskan kepada merit.

 3. ASPEK UTAMA 1MALAYSIA 1. Penerapan Teras-Teras Perpaduan Komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu di kalangan rakyat berbilang kaum. Didokong oleh nilai murni cara hidup rakyat Malaysia.

 4. TERAS-TERAS PERPADUAN • Penerimaan – Setiap kaum menerima keunikan kaum lain. Hidup saling menghormati. Lebih tinggi dari toleransi. • Menghormati prinsip-prinsip kenegaraan. Berasaskan Perlembagaan Negara dan Rukunegara. • Pembelaan kepada semua kaum mengikut tahap pencapaian masing-masing. Tiada yang terpinggir.

 5. ASPEK UTAMA 1MALAYSIA 2. Penerapan Nilai-Nilai Aspirasi Nilai-nilai yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik. Mampu melahirkan tenaga kerja berdaya saing dan berupaya meingkatkan kedudukan ekonomi negara.

 6. PENERAPAN NILAI ASPIRASI • Budaya Berprestasi Tinggi • Budaya Ketepatan • Budaya Ilmu • Integriti • Ketabahan • Kesetiaan • Kebijaksanaan • Budaya Inovasi

 7. REALISASI DI IPT - HIMPUN • HIMPUN – Himpunan Patriot Negara. • Tujuan meningkatkan patriotisme mahasiswa/i menjadikan mereka modal insan terbilang. • Kursus wajib kepada semua pelajar Tahun Pertama di semua IPTA. • Dilaksanakan selama 3 hari 2 malam ikut zon - Utara, Tengah, Selatan, Timur, Sabah dan Sarawak. • PDK berkaitan Evolusi Pembinaan negara, Perlembagaan, Sistem Pemerintahan, Hubungan Etnik, Patriotisme dan Ketahahanan Nasional dan Malaysia era Globalisasi. • Impak : Amat positif, peserta mempunyai deria sejarah, berdaya saing dan berhasrat meningkatkan perpaduan.

 8. PATRIOTISM: ASAS PERPADUAN • Iconoclastic Patriotism – Kecintaan pada negara melalui tindakan positif ke atas negara. Melakukan yang terbaik. Wujud deria mencintai. • Symbolic Patriotism – Kecintaan pada negara melalui tindakan hormat terhadap simbol negara spt Raja, Perlembagaan, Bendera. Wujud deria menghormati. • Capitalistic Patriotism – Kecintaan pada negara melalui usaha memajukan ekonomi negara. Ekonomi maju negara makmur. Wujud deria memiliki.

 9. PATRIOTISM: ASAS PERPADUAN • Instinctive Environmental Patriotism – Mencintai negara melalui kegiatan menjaga dan memulihara alam sekitar. Wujud deria menyayangi. • Nationalistic Symbolic Patriotism – Kecintaan melampau terhadap puak, kaum dan tokoh. Membentuk kefahaman sempit dan tidak rasional, fanatik dan pemujaan tokoh. Wujud deria membenci dan memusuhi. Sumber: Sullivan J.L , et al. (1992), Patriotism, Politics & Presidential Election of 1988, American Journal of Political Science, University of Wisconsin Press.

 10. REALISASI DI ORGANISASI AWAM • Kerajaan berhasrat membuat perubahan ke atas pelaksanaan agenda pembangunan negara. PTK tegas dan jelas. • Pendekatan swasta yang mementingkan inovatif dan pencapaian digunakan. Pengukur pencapaian spt KPI bersifat objektif. • 6 NKRA amat fokus. Cegah jenayah, perang rasuah, luas akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, tingkat taraf hidup rakyat, perkasa prasarana luar bandar dan pendalaman dan tambah baik pengangkutan awam.

 11. Terima kasih faiz@uum.edu.my