Stan prawny związany z utrzymaniem
Download
1 / 23

Stan prawny zwi?zany z utrzymaniem w?a?ciwego porz?dku sanitarnego w - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Stan prawny związany z utrzymaniem właściwego porządku sanitarnego w miejscach publicznych. Problemy dotyczące stanu sanitarnego oraz propozycje jego poprawy. Waldemar Burzyński Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stan prawny zwi?zany z utrzymaniem w?a?ciwego porz?dku sanitarnego w' - heman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Stan prawny związany z utrzymaniem

właściwego porządku sanitarnego w

miejscach publicznych.

Problemy dotyczące stanu sanitarnego oraz

propozycje jego poprawy.

Waldemar Burzyński

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

Rzeszów, 2008-01-31


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Zagadnienia dotyczące utrzymania czystości i porządku reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Ustawa sprecyzowała zakres i treść jednego reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

z istotniejszych zadań własnych gminy, jakim jest utrzymanie czystości i porządku oraz utylizacja odpadów komunalnych.

Ustawa przyjęła model obciążający obowiązkiem usunięcia odpadów ich wytwórców, gmina natomiast została obciążona obowiązkiem stworzenia warunków do zgodnego z prawem

i bezpiecznego pod względem sanitarnym

i ekologicznym ich usuwania. Dodatkowo gmina jest zobowiązana do dbania o czystość i porządek na swoim terenie i w związku z tym jest wyposażona także w odpowiednie uprawnienia kontrolno – nadzorcze.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku

 • na swoim terenie, który jest aktem prawa miejscowego.

 • Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczą:

 • wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie

 • nieruchomości :

 • prowadzenie selektywnego zbierania

 • i odbierania odpadów komunalnych,

 • w tym powstających w gospodarstwach

 • domowych, odpadów niebezpiecznych,

 • odpadów wielkogabarytowych

 • i odpadów z remontów;

 • - uprzątanie błota, śniegu,

 • lodu i innych zanieczyszczeń

 • z części nieruchomości

 • służących do użytku publicznego;

 • mycie i naprawy pojazdów

 • samochodowych poza myjniami

 • i warsztatami naprawczymi;


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 • Gmina określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

 • Gmina organizuje ochronę przed

 • bezdomnymi zwierzętami;


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Gmina ustala wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

 • w tym także zakazu ich utrzymywania

 • na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 • Gmina wyznacza obszary

 • podlegające obowiązkowej

 • deratyzacji i terminy jej

 • przeprowadzania.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

- Gmina udostępnia mieszkańcom informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Nadzór nad realizacją obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków,

wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Problemy utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków,

i

propozycje.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Problemy najczęściej zgłaszane do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a wynikające z niewłaściwego stanu sanitarno – porządkowego w miejscach publicznych to:

 • Zanieczyszczone chodniki i place zabaw

 • dla dzieci,

 • Obecność bezpańskich kotów, gryzoni

 • i much na osiedlach mieszkaniowych,

 • Przepełnione pojemniki na odpady,

 • brudne zsypy.

 • .


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Powyższe sprawy reguluje omówiona ustawa o trzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz

stosowana przy egzekwowaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustawa z dnia 6.09.2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U Nr 26, poz.384), stosowana przy egzekwowaniu właściwego stanu sanitarno – porządkowego miejsc publicznych.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Ustawa nakłada na użytkowników nieruchomości obowiązek utrzymania ich w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi,

w szczególności

niestwarzających

zagrożenia przeniesienia

chorób zakaźnych

i zakażeń.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Zanieczyszczanie terenów zielonych przez psy. utrzymania ich w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi,

Np. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w rozdziale 5 szczegółowo określa obowiązki właścicieli zwierząt domowych, w tym dotyczące usuwania zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego.

Zebrane zanieczyszczenia można

usuwać do pojemników na odpady

gdyż są zaliczane do grupy

odpadów klasyfikowanych jako

odpady komunalne.

Przepisy są - należy je

rozpowszechnić i stosować.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Przykłady materiałów informacyjnych zachęcających właścicieli do sprzątania po swoich pupilach.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Piaskownice. właścicieli do sprzątania po swoich pupilach.

Z sanitarnego punktu widzenia

stan porządkowy osiedli, w tym

także miejsc zabaw małych

dzieci może stanowić zagrożenie

dla zdrowia.

Poprzez glebę mogą szerzyć się

choroby zakaźne i pasożytnicze. Wiele z nich wywołują organizmy znajdujące się w środowisku w postaci jaj robaków, bardzo odpornych na działanie czynników fizycznych i biologicznych, mogących przetrwać w glebie kilka, a nawet kilkanaście lat.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Do grupy chorób pasożytniczych należą glista ludzka ( Ascaris lumbricoides),

włosogłówka ludzka (Trichuris trichura)

oraz pasożyty zwierząt, przenoszone również na człowieka –

glista psia (Toxocara canis)

i glista kocia ( Toxocara cati).

Jaja pasożytów z trudem wnikają do głębszych warstw gleby, a więc pozostają w łatwo dostępnej wierzchniej warstwie podłoża.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Grupą największego ryzyka zachorowań są dzieci, które chętnie bawią się w piasku,

nie przestrzegają zasad higieny, mają słabo rozwinięty układ odpornościowy,

a niekiedy wykazują geofagię - czyli chęć zjadania piasku.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Administratorzy osiedli powinni w ramach działań prewencyjnych dbać nie tylko o wymianę piasku ale także o zabezpieczenie piaskownicy odpowiednim ogrodzeniem i przykryciem, a właściciele zwierząt domowych powinni wyprowadzać je w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz usuwać ich odchody.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

W trosce o zdrowie naszych dzieci zarządcy osiedli powinni wymieniać zawartość piaskownicy co najmniej raz w roku w miesiącach wiosennych.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Koty wolno żyjące wymieniać zawartość piaskownicy co najmniej raz w roku w miesiącach wiosennych

 • Znaczne ilości wolno żyjących kotów na naszych osiedlach mogą stwarzać potencjalne zagrożenie epidemiczne.

 • Koty są także źródłem nieporozumień pomiędzy mieszkańcami budynków mieszkalnych.

 • Dokarmiając zwierzęta należy postępować zgodnie z poniżej podanymi zasadami :

 • w porozumieniu z lokatorami,

 • w wyznaczonej części piwnicy lub innym pomieszczeniu należy wytypować miejsce, gdzie koty spokojnie będą mogły jeść i odpoczywać. Miski muszą być czyste ( myte lub wymieniane), resztki jedzenia usuwane.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Miejsce dla kotów powinno być zamknięte dla osób postronnych, musi być utrzymywane w czystości, dezynfekowane.

 • Pomieszczenie, w którym koty mają przebywać, musi mieć wyjście na zewnątrz, aby zwierzęta nie zanieczyszczały swojego schronienia.

 • w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia dla kotów w budynku, wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu (ogradzając siatką kawałek terenu i stawiając tam ocieplane budki i karmiki), gdzie zwierzęta będą miały zapewniony spokój i nie będą stwarzać problemów, przez chowanie się w klatkach schodowych i innych miejscach z których nie ma swobodnego wyjścia.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Mieszkańcy muszą bezwzględnie przestrzegać zakazu wyrzucania resztek jedzenia przez okna, na ogólnie dostępne podwórka lub też w różnych miejscach w piwnicy.

Aby dokarmiana populacja

kotów była zdrowa i nie

przyczyniała się do przenoszenia

chorób zakaźnych, należy

kontaktować się z lekarzem

weterynarii w celu odrobaczania i

odpchlenia kotów, a także

podawania środków

antykoncepcyjnych, zapobiegając

nadmiernej rozrodczości

powodującej wzrost populacji

kotów. Obecność kotów w mieście ma swoje uzasadnienie z uwagi na plagę szczurów i myszy, a zatem opieka nad nimi właściwie zorganizowana i rozumiana jest niezmiernie potrzebna.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Dziękuję za uwagę wyrzucania resztek jedzenia przez okna, na ogólnie dostępne podwórka lub też w różnych miejscach w piwnicy.