negyedik t dik el ad s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Negyedik - ötödik előadás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Negyedik - ötödik előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Negyedik - ötödik előadás. Az óvodáskor. 3-6 év. Kötelező irodalom. Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei 80-89. Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei218-220. Kettős tudat Mérei 223-248.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Negyedik - ötödik előadás' - helmut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k telez irodalom
Kötelező irodalom
 • Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100.Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei 80-89.Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei218-220.Kettős tudat Mérei 223-248.
mozg s
Mozgás:
 • a szenzomotoros összerendeződés egyre tudatosabb és irányítottabb lesz,
 • automatizált mozgáselemek állandósulnak,
 • fokozatosan kibontakozik a mikromanipuláció,
 • tipikus kifejeződése a játéktevékenység és a gyermekrajz.
megismer s
Megismerés
 • Az érzékelés, észlelés funkciói differenciálódnak, finomodnak,
 • egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes,
 • jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése,
 • megjelenik a viszonyítás.
szlel se szinkretikus ami a r sz s az eg sz pontatlan rtelmez s t jelenti
Észlelése szinkretikus, ami a rész és az egész pontatlan értelmezését jelenti:
 • pointillizmus - a részlet válik fontossá,
 • globalizmus - az egész a fontos.

A szinkretizmus formái

 • értelmi szinkretizmus: amit tud, az válik fontossá,
 • érzelmi szinkretizmus: ami érzelmileg megragadja, az lesz a fontos.
az szlel s tov bbi jellemz i
Az észlelés további jellemzői:
 • a térészlelése egocentrikus,
 • időészlelése eseményhez kötött,
 • mozgásészlelése egyszempontú.
eml kezete
Emlékezete:
 • a kor elejétől a kor vége felé haladva az önkéntelen emlékezetből szándékos emlékezet lesz,
 • bevésése mechanikus (rím, ritmus),
 • megőrzése rövid idejű,
 • felidézése pontatlan, akadályozott.
k pzelete
Képzelete:
 • reproduktív és alkotó képzelet,
 • a mese és a valóság keveredik,
 • szerveződésében megjelenik a szabálytudat,
 • gazdag fantázia (a játék és a mese jelentősége),
 • fantáziahazugság.
gondolkod sa
Gondolkodása:
 • szemléletes képszerű, vagyis képi tartalmakkal tud gondolkodási műveleteket végezni,
 • már vannak tapasztalatra épülő elemi fogalmai (csiga)
 • meghatározásai funkciószerűek (víz),
 • egyszempontú viszonyításra képes (Piaget-kísérletek)
 • szemléletes jegy alapján osztályba sorol,
 • sajátos oksági magyarázatok (animizmus, artificializmus, finalizmus, mágikus világkép)
rzelmek
Érzelmek:
 • rövid lefolyásúak, látványosan kifejezettek,
 • a tanult érzelmek köre jelentősen bővül,
 • érzelmeit már képes szabályozni,
 • esztétikai érzelmeit a forma (szín, ritmus) kelti,
 • erkölcsi érzelmei szokásnormákhoz kapcsolódnak (árulkodás, káröröm, szégyen),
 • intellektuális érzelmeit a kíváncsiság jellemzi (mi ez? , miért?, mit lehet vele csinálni? - játék).
akarat
Akarat:
 • egyszerű szándékos cselekvések, folyamatos irányítás mellett,
 • rövididejű, bizonytalan célkitűzések a játékban,
 • önérvényesítési próbálkozások,
 • akarati tulajdonságok alapozódása.
j t kelm letek
Játékelméletek:
 • Spencer: az erőfelesleg levezetése,
 • Lazarus: pihenés, felüdülés,
 • Gross: a játék a munka előkészítése,
 • Claparede: vágykivetítő énmegvalósítás,
 • Freud: az ösztönök korai kivetülése,
 • Bühler: a játék lényege az örömélmény.
f bb j t kfajt k
Főbb játékfajták:
 • funkciós,
 • fikciós-, vagy szerepjáték,
 • konstrukciós játék.
a funkci s j t k
A funkciós játék:
 • indítéka a funkcióöröm, a játékmozgásban megélt örömélmény,
 • eredménye a mozgáselemek összehangolódása, célirányossá válása,
 • mozgásképességek alapozódnak (gyorsaság, ügyesség, állóképesség),
 • funkciósjátékok pl.: hintázás, fogócskázás.
fikci s kital lt vagy m s sz val szerepj t k
Fikciós- (kitalált), vagy más szóval szerepjáték:
 • indítéka a másnak lenni öröme,
 • megjelenésének a feltétele: a szimbólumtudat,
 • mechanizmusa az utánzásra épül,
 • eredménye a különféle szereptechnikák megismerése és elsajátítása,
 • szerepjáték például a fodrászos, a papás-mamás, a boltosos játék.
slide32
témája: ahonnan a játékát meríti,
 • fejlődése: cselekvés, tárgy, szerep,
 • tartalma: amit megjelenít, eljátszik,
 • szocializációs fokai: együttlét, együttmozgás, tárgykörüli összeverődés, összedolgozás.
konstrukci s alkot j t k
Konstrukciós (alkotó) játék:
 • az alkotás öröme vezérli,
 • gondolkodási műveletorientált,
 • megnő a szabályok jelentősége,
 • folyamatában a cél és a motívum fokozatosan szétválik,
 • konstrukciós játék például, az építőkocka, a legó, a technokid fémépítő, vagy a gyurma.
ad