Bevrijdingspastoraat
Download
1 / 35

bevrijdingspastoraat - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

bevrijdingspastoraat. strijd in de hemelse gewesten =. strijd om de troon. bevrijdingspastoraat. Vooraf opnieuw: de Schrift is het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen. Even terugkoppelen….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'bevrijdingspastoraat' - helmut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bevrijdingspastoraat

bevrijdingspastoraat

strijd in de hemelse gewesten

=

strijd om de troon


Bevrijdingspastoraat1

bevrijdingspastoraat

Vooraf opnieuw:

de Schrift is

het gezaghebbende Woord van God.

Wat daar van afwijkt,

dient te worden afgewezen


Even terugkoppelen
Even terugkoppelen…

in de vroege kerk was de bediening van bevrijding vanzelfsprekend

opmerkelijk is dat verschillende kerkvaders het uitdrijven

van boze geesten in verband brachten met de doop

horend tot de grote opdracht van:

Marc. 16:17 e.v.

Cyprianus (rond 250) zegt

‘dat de christen onoverwinnelijk is door de inwonende Christus’

maar ook schrijft hij:‘de zonden van de christenen hebben de kerk verzwakt’

hoe zit dat voor nu?


De kromme stok en de rechte slag
De kromme stok en de rechte slag…

Oswald Chambers:

never make a principle out of your experiencemaak je ervaring nooit tot een principe

Gods woord

plan A

(praktijk)ervaring

plan B

Onder de noemer:Uitnodiging tot het heil des Heren

Jes. 55:8

…uw wegen zijn niet Mijn wegen…

Kromme stok rechte slag?

De genade van een rechte slag, maakt de stok niet recht!


De kromme stok en de rechte slag1
De kromme stok en de rechte slag…

 • Dit geldt voor:

 • het opzetten van een team voor het bevrijdingspastoraat

 • het werken als team in het bevrijdingspastoraat

 • het steunen van het team

kies voor plan A

de bijbel als uitgangspunt


Opzetten bevrijdingsteam i
Opzetten bevrijdingsteam I

naast de belofte van Marc. 16:17 e.v. die allen geldt (mits vervuld met de Heilige Geest), schijnt er op het terrein van het pastoraat behoefte te ontstaan tot het opzetten van een specifiek bevrijdingsteam

MAAR:

pas op voor geestelijke gohstbusters

binnen de bijbel wordt niet over zo’n team gesproken

ook niet in het kader van ambten en/of bedieningen

de autoriteit van Gods Geest werd veronderstelt te functioneren, alsook de gaven – het priesterschap van alle gelovigen

we raken daarmee het terrein van de gaven van de Geest en wel in het bijzonder:

de gave van onderscheiding


Tussendoor i gave van onderscheiding
Tussendoor I: gave van onderscheiding

nodig gave van onderscheiding 1Cor. 12:10

wat zegt ons dit t.a.v.bevrijdingspastoraat?

voorbeeld vals geld

in de VS onderzoekt de (betreffende) Federale Dienst niet het valse geld,

maar…

het echte om het valse te kunnen onderscheiden

…om Hem te kennen

en

de kracht zijner opstanding

Filp. 3:10

wat is bevrijdingspastoraat?


Tussendoor ii wat is bevrijdingspastoraat
Tussendoor II: wat is bevrijdingspastoraat

Pastoraat =

aandacht voor elkaar

steunen van de mens in nood

vanuit bijbels perspectief

bevrijdingspastoraat = vorm van pastoraat

God vergeeft,

geneest,

bevrijdt,

verlost,

vernieuwt


Opzetten bevrijdingsteam ii bijbels advies i
Opzetten bevrijdingsteam II – bijbels advies I

 • houdt t.a.v. deze vorm van pastoraat richtlijnen aan als bij opzieners en diakenen

  • hoort niet in handen van:

  • pasbekeerden

 • opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle

  • en

  • jonge mensen

1 Tim. 3:1 e.v.

1 Tim. 3:6

bezadigd

1 Tim. 3:2

betrek, wanneer mogelijk, zo veel mogelijk de gemeente erbij in gebed

en win, indien nodig, medisch advies in

Jezus Christus is de enige die bevrijding geeft en Hij kan het ook zonder hulpverlener af!


Het bevrijdingsteam bijbels advies ii
Het bevrijdingsteam – bijbels advies II

vooraf eerst:

gebed door team voor (elke) ontmoeting

afspraken in team:wie, wat- één voert gesprek

- ander(en) bid(t)/(den)

- beslissend handelen:

eerst inventariserend gesprek:

- informatief gesprek – verwachting e.d.

- informatie over hoe en wat – doel

- informatie rond confident

- één teamlid spreekt rest bidt

- direct handelen na afspraak


Bevrijdingspastoraat en psalm 103
Bevrijdingspastoraat en Psalm 103

Psalm 103

gelijk een Vader zich ontfermt over zijn kinderen,

ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen

toont een God die:

ongerechtigheden vergeeft

krankheden geneest

verlost van de groeve

immers:

Rom. 6:23

Het loon van de zonde is de dood

kroont met goedertierenheid en barmhartigheid

uw ziel verzadigt met het goede


Doel van bevrijding
Doel van bevrijding

Bijbels doel

1. verzoening met God Ef.2: 8

door genade zijt gij behouden… een gave van God

2.Kor.5:18

…en ons de bediening der verzoening gegeven heeft

2. verandering van gehele persoon

Christus gezind Filp. 2:5

niet alleen aanpak van demonische klachten,

maar veranderen naar het beeld van Christus

3. te leven staat centraal Rom.8:6,12,13

nieuw leven Col. 3:5 e.v.

NB

Leven is verbonden met lijden

Rom.8:17;

Filp. 1:29,30;

Filp. 2:10

Geestelijke weerbaarheid door: wortelen in het woord en gebed


Bevrijdingspastoraat en praktijk
Bevrijdingspastoraat en praktijk

Juist diagnosticeren

wat daarvoor en daarbij nodig?

kennis van demonen, namen etc. de praktijk?

of

(Geestes-)gave: het onderscheiden van geesten

1. Cor. 12:10

leiding van de Heilige Geest onontbeerlijk!

dit vraagt naast wedergeboorte: vervulling met de Heilige Geest

Ef. 5:18

Col. 2:7

Col. 3:16

wortel in het Woord: Jezus

laat dat woord rijkelijk in je wonen

= blijf in Mij Joh. 15:4

vreemd gedrag niet gelijk als "demonisch" bestempelen


Nogmaals bijbels mensbeeld
Nogmaals: Bijbels mensbeeld

Allereerst is een bijbels mensbeeld nodig

mens is:

Lichaam

Geest

relatie geest-ziel-lichaam

+

Ziel

Levende ziel

(dit begrip speelt binnen het NT een uiterst belangrijke rol: wie zijn leven verliest… Matt. 10: 39

(vgl. ook Luc. : 24) =

wie zijn ZIEL (ψυχὴν) verliest, centrum van het ‘ik’


Psychologisch lichamelijk of demonisch
Psychologisch, lichamelijk of demonisch

• moeilijk om diagnose te bepalen

• soms aanwijsbare oorzaak

• soms geeft iemand het zelf aan

• soms is er een overlapping

ene nooit tegen het andere uitspelen

angst voor een foute diagnose

mag niet leiden tot een ontkennen

van problemen


Oorzaken van gebondenheid en bezetenheid
Oorzaken van gebondenheid en bezetenheid

• zich inlaten occulte geneeswijzen

• zich inlaten met het occulte; het paranormale

• gevolgen van belasting uit het voorgeslacht (Ex. 20: 5/ Deut. 23)

• vloek(en) of vervloeking(en) (Bileam Num. 22, Deut. 11 en 28)

• volharding in zonde (Rom. 1, 1Joh. 3: 8 Wie de zonde doet is uit de duivel)

• onvergevingsgezindheid (Matt. 6: 15/ Marc.11: 26 – Matt. 18:34 folteraars…)

• bittere wortel (Hebr. 12:15)


Gevolgen geest ziel lichaam
Gevolgen geest ziel lichaam

• blokkade tussen mens en God

geest

storing bidden bijbellezen, vloeken e.d.

• psychische spanningen

ziel

depressies, negatieve ervaringen e.d.

• angst en paniek

gebondenheid - bezetenheid

fobieën, ongewoon gedrag etc.

• dwanggedachten

verslavingen, stemmen, occult behept etc.

lichaam

• lichamelijke klachten

b.v. onverklaarbare lichamelijke pijnen, ziekten


Mogelijke kenmerken
Mogelijke kenmerken:

MOGELIJKE kenmerken:

erg transpireren, stinken, veranderde oogopslag, andere stem, bij zelfkastijding, trillen of beven

waar veel bijgeloof en occultisme voorkomt: miskramen, veel vreemde ongelukken en sterfgevallen, erfelijke belastingen, sterke epileptische aanvallen, benauwdheid rond het hart

opmerkelijke lichaamskracht (Marc.5:3 vv; Hand.19:16)

uitval in organische functies, bv. door stomme of dove geesten (Marc.9:17,25) stuiptrekkingen, zenuwtrekkingen (Luk.9:42; Mat.10:1; Marc.1:23)

onverklaarbaar algeheel malaise gevoel

agressief reageren op de naam van Jezus en bij confrontatie


Praktijk gebondenheid of bezeten
Praktijk: gebondenheid of bezeten?

Mattheüs 4:24

Mattheüs 8:16

bezetenen

Mattheüs 12:22

• gebonden = niet volledig bezet door demon(en)

• gebonden op bepaald(e) terrein(en) van je leven

• bezeten = volledig onder controle van demon(en)

• bezetene te Gadara (Markus 15)

• daimonizomenoi = gedemoniseerd

demonie komt voor in de evangeliën en in

het boek Handelingen


Bevrijding
Bevrijding

• in de Naam van Jezus die zei:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

• de waarheid zal u vrijmaken (Joh 8: 32)

• zelf bidden om bevrijding

• vaak: anderen nodig je te helpen


Aspecten bevrijdingsgebed
Aspecten bevrijdingsgebed

in de naam van Jezus, immers door zijn autoriteit gaat de geest weg

de vorm van een bevel, dat gericht is tegen de boze geest

inhoud van het bevel is, dat hij moet weggaan

en

hoe deze geest weg dient te gaan:

rustig, zonder kwaad te doen

? waarheen hij moet gaan ?

Matt. 17:21

vasten naast gebed een goede zaak


Bevrijdingspastoraat en praktijk vragen
Bevrijdingspastoraat en praktijk - vragen

vaak gerelateerd aan aard van gebondenheid/bezetenheid

tijdsduur bevrijding

lange strijd van soms dagen?

vaak als voorbeeld Blumhart

wat is hierbij de norm:

wat leert de praktijk

of

wat leert de bijbel?

Luc. 10:17

wat werd er gemeld door b.v. de 72?

Hand. 16:16

had Paulus veel tijd nodig om de vrouw met de waarzeggende geest te bevrijden?

Marc. 11:23 e.v.

Heb geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee… al wat gij bidt of begeert, gelooft,… en het zal geschieden

geloof als van een mosterdzaadje….


Bevrijdingspastoraat en ziekte
Bevrijdingspastoraat en ziekte

Verduijn:

Bevrijdingspastoraat

bevrijding was integraal onderdeel van Jezus’ genezingsbediening

Dr. Mart-Jan Paul:

Soteria 22e jrg. nr.1 mrt. 2005

genezing door bevrijding van demonische machten

?

?

?

immers

dit suggereert dat

gebondenheid een ziekte is

en opent zo de deur voor de gedachte dat

ziekte demonisch is


Wat zegt de bijbel
Wat zegt de bijbel

twee bijbelse voorbeelden relatie ziekte en duivel

OT

Job 2:6

Zie, hij zij inuw macht

NT

Luc. 13:11 e.v.

welke de satan 18 jaar gebonden had

ziekte of gebondenheid?

oog en haakprincipe?

het waarom?

werden er hier demonen uitgedreven?

of is er ‘simpel’ sprake van genezing?

t.a.v. Luc. 13:11 e.v. zegt dr. M. Paul (ibid):


Wat zegt de bijbel vervolg
Wat zegt de bijbel vervolg

“De kromgegroeide vrouw heeft spieraandoeningen waardoor ze niet meer recht overeind kan staan. Door artsen tegenwoordig geclassificeerd als spondylitis ankylopoietica. Jezus classifeert haar als volgt: 'een geest van ziekte' en 'de satan heeft deze vrouw 18 jaar gebonden'. Wat… ook, de satan heeft zich er van bediend.”

Spreekt Jezus, volgens Lucas, hier van een geest van ziekte?

NEE!

Vers 11

…een geest – pneuma - van zwakheid…

wat niet wegneemt dat het hier blijkbaar eerder om een ziekte gaat dan om een gebondenheid in de strikte zin van het woord

‘opmerkelijk’ is het volgende:


Wat zegt de bijbel vervolg1
Wat zegt de bijbel vervolg

Paul (ibid):

“…goed om te beseffen dat Lucas een arts was. Hij maakt duidelijk onderscheid tussengewoneziekten enziektendie veroorzaakt zijn door boze geesten, zowel in zijn Evangelie als in het boek Handelingen (zie het onderscheid in Luc. 4:40 en 41; 10:9 en 17).”

vgl. parallelgedeelte van Luc. 4:40v., Marc. 1:29 e.v. m.n. vers 34

genezen wordt naastuitdrijven (uitvaren) genoemd:(bovendien, gaat het om ziekten door demonen??)

NB!

Luc. 4:40,41

Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit

Marc. 1:34

En Hij genas velen, die ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit…

Paul vervolgt:


Wat zegt de bijbel vervolg2
Wat zegt de bijbel vervolg

“Het is eventueel mogelijk dat Lucas nog te weinig wist van het onderscheid (gewone ziekten – ziekten veroorzaakt door demonen), maar

durven we dit ook van Jezus te zeggen?”

Commentaar:

1. Lucas wist te weinig???

2. en Marcus dan, “wist” hij óók te weinig?

3. hoe zit het hier met ‘inspiratie’??

4. is dan niet alles in het woord van vraag- tekens te voorzien – wat wist men wel, wat niet?

5. weten we het b.v. ook beter dan Paulus?? (Rothuizen)

6. gaat de vraag t.a.v. Jezus gaat niet zondermeer te ver?


Zorgvuldigheid gepast
Zorgvuldigheid gepast

de geschiedenis van Job laat ons zien, dat God in ons leven lijden en fysieke nood kan toelaten - dit vraagt zorgvuldigheid in benaderen -

2 Tim. 4:20

Paulus moest Trophimus ziek te Milete achterlaten….

- zelfs daar geen genezing…. -

2 Kon. 13:14

Elisa had een ziek bed tot de dood…

- zelfs daar geen genezing… -

soms werkt God zo op een zegen aan….

geldt dit ook voorgebondenheidenbezetenheid?


Zorgvuldigheid gepast vervolg
Zorgvuldigheid gepast vervolg

bij b.v. de schoonmoeder van Petrus ging het schijnbaar om een ziekte door toedoen van een boze geest Jezus beperkt zich daar tot bestraffen

Luc. 4:39

bestraffen (epetimèsen) ook in Luc. 4:35 ( bij gebondene) en in Luc. 8:24 (bij storm op het meer)

God is niet (altijd) de veroorzaker van ziekte (en dood), maar kán het toelaten

Rom. 1

wel kan Hij mensen over laten aan eigen lusten

zij, die God niet willen aanvaarden in hun leven, laat Hij over

aan de machten buiten Zijn leefgebied

de demonen en duivel

(Ef. 2:1-3)

gevolgen kunnen daardoor zijn: ziekte en kwaad

Rom. 1:27


Bevrijding genezing ziekte en oorsprong
Bevrijding = genezing? Ziekte en oorsprong

ten diepste ligt achter elke ziekte de gebrokenheid van de schepping door de zonde, maar niet noodzakelijk een persoonlijke zonde

(!bovendien: lijden is niet altijd direct hetzelfde als ziek zijn!)

 • Ziekte als gevolg van persoonlijk zonden: drankzucht; Rom. 1

 • Ziekte als gevolg van kwaad dat anderen ons hebben aangedaan: psychosomatisch

 • Ziekte als gevolg van demonische invloed: vgl. gegeven voorbeelden, Luc. 9:42, Matt. 4:24, occulte beladenheid etc.


Kortom bevrijdingspastoraat richt zich op
Kortom: bevrijdingspastoraat richt zich op

het bevrijdingsteam is een

geestelijk gebied

psychish gebied

lichamelijk gebied

de hele mens


Bevrijdingspastoraat2
Bevrijdingspastoraat

Jesaja 45:23

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigenLiteratuur bevrijdingspastoraat
Literatuur bevrijdingspastoraat

BIJBEL

Kurt E. Koch, Seelsorge und Okkultismus, Evangelisationsverlag

Kurt. E. Koch, Occult Bondage And Deliverance, Kregel Publications

Neil.T. Anderson,Victory Over The Darkness, Monarch Publications

E.M. Bounds, Prayer & Spiritual Warfare, Whitaker House

W.C. van Dam, Demonen eruit in Jezus naam, Kok

Corrie ten Boom,Verslagen vijanden, Gideon

M.J. Paul,Occulte machten en bevrijding - Groen

Joost Verduijn, Bevrijdingspastoraat - Gideon

Jan van Gijs, Strijd en overwinning van ds. Blumhardt, Gideon

A.A. Allen, Bevrijd Mij, Stichting Volle Evangelie Zending


ad