Kompiuterin s orlaivi sistemos
Download
1 / 11

Benas dziena 1ba4 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

KOMPIUTERIN ĖS ORLAIVIŲ SISTEMOS. Benas dziena 1ba4. Informacinės sistemos EICAS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Benas dziena 1ba4' - helmut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompiuterin s orlaivi sistemos

KOMPIUTERINĖS ORLAIVIŲ SISTEMOS

Benas dziena1ba4


Informacin s sistemos eicas

Informacinės sistemos EICAS

Informacinė sistema EICAS (Engine indication and crew alerting system)skirta tiekti orlaivio įgulai informaciją apie orlaivio variklių veikimo parametrus ir įspėti pilotus apie nenormalų ar avarinį variklių, sistemų ir įrenginių darbą. Sistema turi du vaizduoklius (pirminį ir antrinį), įrengtus pilotų kabinos prietaisų lentoje. Du EICAS kompiuteriai gauna pirminius duomenis iš variklio ir sistemos daviklių. Priimta informacija atvaizduojama elektroninių vamzdžių vaizduokliuose, skalėse, skaitmeniniais rodmenimis ir įspėjimų, dėmesio bei patarimų pranešimais.


Informacinė sistema EICAS (Engine indication and crew alerting system)skirta tiekti orlaivio įgulai informaciją apie orlaivio variklių veikimo parametrus ir įspėti pilotus apie nenormalų ar avarinį variklių, sistemų ir įrenginių darbą. Sistema turi du vaizduoklius (pirminį ir antrinį), įrengtus pilotų kabinos prietaisų lentoje. Du EICAS kompiuteriai gauna pirminius duomenis iš variklio ir sistemos davi Parametrai, kurie reikalauja nustatymo ir kontrolės skrydžio metu įgulai nuolatos rodomi ekrane, tačiau sistema be to tikrina ir likusius parametrus ir vaizduoja juos tik tada, kai jie viršija leistinas ribas. Kompiuterių pasirikimo jungikliu pulte galima nustatyti, kuris kompiuteris valdo EICAS. Kada jungiklis nustatytas padėtyje AUTO, valdymui naudojamas kairysis kompiuteris ir jei kairysis kompiuteris neveikia, valdymas automatiškai perjungiamas dešiniajam kompiuteriui.klių. Priimta informacija atvaizduojama elektroninių vamzdžių vaizduokliuose, skalėse, skaitmeniniais rodmenimis ir įspėjimų, dėmesio bei patarimų pranešimais.


Kada jungiklis padėtyje L tiktai kairysis kompiuteris gali valdyti EICAS, o kai jungiklis padėtyje R, sistemą valdo tik dešinysis kompiuteris. EICAS kompiuteriai tikrina virš 400 informacijos įvadų, ir, reikalui esant, atlieka greitą bei vienareikšmišką visapusiškų įspėjamųjų ir dėmesio sutelkimo sistemų problemų atpažinimą. Vaizduoklių ryškumo ir balanso valdymui naudojamas pulto ryškumo lygio reguliatorius perjungiamas abiem vaizduokliam.Įvykių registracijai naudojama duomenų įrašymo sistema į EICAS atmintį, kurią vėliau naudojasi techninės priežiūros personalas. Registravimo eigoje duomenys iš variklio sistemos daviklių ir įrašomi į atmintį, o vėliau gali būti ištrinti iš atminties atitinkamais jungikliais valymo pulte. EICAS valdymo pulte galima pasirinkti kelis informacijos vaizdavimo režimus iš kurių pagrindinis yra variklio būsenos atvaizdavimas skrydžio metu – SEI (Stanby Engine indication).


Varikli parametr vaizdavimas su eicas

Variklių parametrų valdyti EICAS, o kai jungiklis padėtyje R, sistemą valdo tik dešinysis kompiuteris. EICAS kompiuteriai tikrina virš 400 informacijos įvadų, ir, reikalui esant, atlieka greitą bei vienareikšmišką visapusiškų įspėjamųjų ir dėmesio sutelkimo sistemų problemų atpažinimą. Vaizduoklių ryškumo ir balanso valdymui naudojamas pulto ryškumo lygio reguliatorius perjungiamas abiem vaizduokliam.vaizdavimassu EICAS

Šiame režime EICAS pirminis vaizduoklis tiekia informaciją orlaivio įgulai vaizduokliuose apie variklių veikimą ir įspėjamuosius pranešimus skrendant. Informacija apie variklių veikimą rodoma prietaisų lentos viduryje. Vaizduokliai gauna signalus iš dviejų signalų generatorių, kurie čia vadinami kompiuteriais.Kabinoje yra EICAS valdymo pultas. Vienas iš vaizduoklių (viršutinis, jei jie išdėstyti vertikaliai) rodo reikalingiausią informaciją apie variklių ir kitų pagrindinių sistemų veikimą.


Varikli pirmini davikli informacijos atvaizdavimas

Variklių pirminių daviklių informacijos atvaizdavimas valdyti EICAS, o kai jungiklis padėtyje R, sistemą valdo tik dešinysis kompiuteris. EICAS kompiuteriai tikrina virš 400 informacijos įvadų, ir, reikalui esant, atlieka greitą bei vienareikšmišką visapusiškų įspėjamųjų ir dėmesio sutelkimo sistemų problemų atpažinimą. Vaizduoklių ryškumo ir balanso valdymui naudojamas pulto ryškumo lygio reguliatorius perjungiamas abiem vaizduokliam.

Jame rodomas variklio aukštojo slėgio kompresoriaus sūkių dažnis Nl, dujų temperatūra EGT, degalų sąnaudos FF, avariniai įspėjimai, gali būti rodomas kompresoriaus oro suspaudimo laipsnis EPR ir kt. Antriniame vaizduoklyje galima matyti informaciją apie žemojo slėgio kompresoriaus sūkių dažnį N2 ir ventiliatoriaus sūkių dažnį N3, tepalo kiekį, tepalo slėgį ir temperatūrą, variklio vibracijų lygį ir kt.


Gulos sp jimai

Įgulos įspėjimai valdyti EICAS, o kai jungiklis padėtyje R, sistemą valdo tik dešinysis kompiuteris. EICAS kompiuteriai tikrina virš 400 informacijos įvadų, ir, reikalui esant, atlieka greitą bei vienareikšmišką visapusiškų įspėjamųjų ir dėmesio sutelkimo sistemų problemų atpažinimą. Vaizduoklių ryškumo ir balanso valdymui naudojamas pulto ryškumo lygio reguliatorius perjungiamas abiem vaizduokliam.

EICAS valdymo pulte gali būti mygtukas, kurį nuspaudus galima į kompiuterio atmintyje įrašyti pagrindinių orlaivio sistemų (valdymo elektros, hidraulinės, pagalbinės jėgainės) gedimų signalus. Nors daugumos sistemų veikimo duomenys kompiuteryje įrašom automatiškai, juos įrašius (nuspaudžiant minėtą mygtuką) galima peržiūrėti po skrydžio, kartu su kitais duomenimis. Kai orlaivyje yra traukos automatas, EICAS valdymo pulte gali būti rankenėlė, .kuria galima nustatyti norimą N1 reikšmę (nustatyti indeksą tachometro rodiklyje ties reikšme, kurią traukos automatas skrendant palaiko automatiškai).


EICAS nuolat gauna ir kompiuteriu apdoroja kelis šimtus signalų iš orlaivio variklių bei sistemų ir gali nedelsiant aptikti jų nenormalų veikimą ar gedimą. Jeigu taip atsitinka, pirminiame vaizduoklyje atsiranda pranešimų. Pagal situacijos pavojingumą ir pilotų veiksmų būtinumą, jie gali būti skirstomi į A, B ir C lygius. Tokių pranešimų gali būti virš dešimties.


A lygio įspėjimai signalų iš orlaivio variklių bei sistemų ir gali nedelsiant aptikti jų nenormalų veikimą ar gedimą. Jeigu taip atsitinka, pirminiame vaizduoklyje atsiranda pranešimų. Pagal situacijos pavojingumą ir pilotų veiksmų būtinumą, jie gali būti skirstomi į A, B ir C lygius. Tokių pranešimų gali būti virš dešimties. reikalauja neatidėliotinų piloto veiksmų, jie yra raudonos spalvos. Kartu su jais mirksi vietiniai šviesiniai signalizatoriai: centrinis - "MasterWarning" ("Pavojus") ir atitinkamų sistemų gedimo signalizatoriai prietaisų lentoje (HYD, FUEL, ENG, APU ir t. t.), kabinoje girdima sirena. Tokie įspėjimai gali būti kilus gaisrui, krintant slėgiui orlaivio viduje ir panašiai. B lygio įspėjimai taip pat reikalauja neatidėliotinų veiksmų, bet nėra katastrofiškai pavojingi. Jie yra geltonos spalvos, kartu mirksi atitinkamų sistemų gedimo šviesiniai signalizatoriai prietaisų lentoje, kabinoje girdisi sirena. Tokie įspėjimai atsiranda padidėjus variklio alyvos temperatūrai, dujų temperatūrai, sugedus orlaivio automatinei valdymo sistemai ir t. t. C lygio įspėjimai rodomi irgi geltonai, bet sistemų gedimo šviesiniai signalizatoriai nešviečia ir sirenos nesigirdi. Šie įspėjimai atsiranda sugedus nuokrypių slopintuvui, dingus įtampai kurioje nors nepagrindinėje linijoje ir dar daugeliu kitų atvejų.


Aptarnavimo re imas

Aptarnavimo režimas signalų iš orlaivio variklių bei sistemų ir gali nedelsiant aptikti jų nenormalų veikimą ar gedimą. Jeigu taip atsitinka, pirminiame vaizduoklyje atsiranda pranešimų. Pagal situacijos pavojingumą ir pilotų veiksmų būtinumą, jie gali būti skirstomi į A, B ir C lygius. Tokių pranešimų gali būti virš dešimties.

Trečiuoju režimu sistema antriniame vaizduoklyje rodoma jos techninės priežiūros ar gedimų šalinimo metu reikalingą informaciją, skrendant tokios informacijos matyti negalima. Kai EICAS su genda, orlaiviuose gali būti įrengtas mažas atsarginis skystųjų kristalų vaizduoklis, kuriame rodomi variklių sūkiai NI, N2, dujų temperatūra EGT ir jų didžiausios leistinosios reikšmės. EICAS gali turėti atskirą, techninės priežiūros metu naudojamą valdymo pultą. Juo vaizduokliuose galima rodyti kompiuterio atmintinėje sukauptą informaciją apie orlaivio variklių ir sistemų veikimą.


Pabaiga

PABAIGA… signalų iš orlaivio variklių bei sistemų ir gali nedelsiant aptikti jų nenormalų veikimą ar gedimą. Jeigu taip atsitinka, pirminiame vaizduoklyje atsiranda pranešimų. Pagal situacijos pavojingumą ir pilotų veiksmų būtinumą, jie gali būti skirstomi į A, B ir C lygius. Tokių pranešimų gali būti virš dešimties.