אחריות פלילית ואזרחית לשמירה על בטיחות האדם
Download
1 / 19

?????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???? ????, ????, ???? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

אחריות פלילית ואזרחית לשמירה על בטיחות האדם אחריותם של מבצע בניה, קבלן, מנהל עבודה. מרצה: מהנדסת ורדית איל-ביקלס. ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א. הגדרות: " בניה " - (1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???? ????, ????, ???? ?????' - heller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5250161

אחריות פלילית ואזרחית לשמירה על בטיחות האדםאחריותם של מבצע בניה, קבלן, מנהל עבודה

מרצה: מהנדסת ורדית איל-ביקלס

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

 • הגדרות: בטיחות האדם

 • "בניה" -

 • (1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבנין, הקמת בנין, הריסתו,

 • שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי

 • המשקים וניקוי חיצוני של מבנה ולמעט בניה הנדסית;

 • עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה

 • או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד שמבצעים אותן

 • אגב הקמת בנין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו

 • הוגדרה כבניה הנדסית;

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

 • הגדרות: בטיחות האדם

 • "בניה הנדסית" -

 • בניה של קו או שלוחה של מסילת ברזל;

 • (2) בניית מספן, מבדוק, נמל, נתיב שיט פנימי, מנהרה, גשר מכון-מים,

 • מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מכון-ביוב, הריסתם,

 • שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע;

 • (3) כל בניה אחרת שנקבעה;

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

191. בטיחות האדםתחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית

(א) בניה ובניה הנדסית המבוצעות דרך משלח-יד או עסק או לצורך עסק תעשייתי או מסחרי, לרבות השימוש בקו-פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית ולצרכיהן, וכן בניה שאינה תיקון או יקום בלבד אף אם אינה דרך משלח-יד או עסק - יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף-קטן (ב), בהתאמות ובשינויים שנקבעו, כאילו המקום שבו בוצעו הפעולות האמורות הוא מפעל וכאילו מי שנטל עליו את ביצוען (להלן - המבצע)הוא תופשו של מפעל.

(ב) ואלה ההוראות החלות כאמור:

(1) הוראות פרק א' סימן א': פרשנות;

(2) הוראות פרק ב', סימן ה': נוחויות;

(3) הוראות פרק ג', סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה, וסימן ז': מכונות הרמה;

(3א) הוראות פרק ג' סימנים י', י"א, י"ג ו-י"ד, לענין מיתקני לחץ;

(4) הוראות פרק ד', סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים;

(5) הוראות פרק ה', סימן ט': תקנות בטיחות ובריאות;

(6) הוראות פרק ז': סימן ב': תקצירים ותעודות, סימן ג': פנקס המפעל, סימן ד': חובותיהם של עובדים, וסימן ה': איסור ניכויים משכר;

(7) הוראות פרק ח': ביצוע;

(8) הוראות פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים.

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

חב' תכן-טק בע"מ השוכנת בגליל החליטה להקים מפעל ייצור בנגב. לצורך כך, רכשה קרקע, ובעזרת אדריכל וקונסטרוקטור תכננה את המבנה.

חב' תכן-טק בע"מ סיכמה עם מספר קבלנים (שלד, אלומיניום, חיפוי, גגות קלים, ...) לבצע את הבנייה. כל קבלן על פי עיסוקו.

חב' תכן-טק תיאמה את מועדי העבודה בין הקבלנים, כך שכל קבלן יעבוד בנפרד באתר.

הן קבלן החיפוי והן קבלן הגגות הקלים דרשו בחוזה שחב' תכן-טק תתקין עבורם פיגום מסביב המבנה בהתאם לצרכיהם.

חב' תכן-טק סיכמה עם קבלן פיגומים להתקין פיגום ולתחזקו/לשנותו ע"פ דרישות הקבלנים.

חב' תכן-טק שכרה שירותי משרד פיקוח לנהל את הבניה מטעמה.

אחריות בעבודות בניה

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

בתחילת חודש ינואר הקים קבלן הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.

לאחר שעבדו שבועיים אנשי קבלן הגגות, ביקש המפקח מקבלן הגגות להפסיק עבודתו לצורך ביצוע עבודות חיפוי.

עם תום עבודות החיפוי, שבו עובדי קבלן הגגות לעבודה.

העובדים הבחינו כי הפיגום רעוע, ודיווחו למפקח. עם זאת אחד העובדים טפס על הפיגום. בעת שמתח יריעות על הגג בהיותו על הפיגום, התכופף לצורך עבודתו ונפל במרווח שבין רצפת הפיגום ואזן היד.

במעקה הפיגום לא היה אזן תיכון, שכנראה פורק ע"י קבלן החיפוי.

אחריות בעבודות בניה

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

הגדרות: הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.

"מזמין" - בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בניה או

בניה הנדסית, כולה או חלקה;

מזמין

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

"קבלן ראשי" - מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית;

קבלן ראשי

"קבלן משנה" - מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית;

קבלן משנה

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

" הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.מבצע בניה" - קבלן ראשי או מזמין,

המבצע את העבודה כולה או חלקה

באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו;

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

6. קבלן ראשי וקבלני משנה

(א) הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה

(ב) מעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה, יראו את הקבלן הראשי

כמבצע הבניה,

(ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את

המזמין כמבצע הבניה.

(ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול אם קיבל אחד הקבלנים הראשיים על עצמו

את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות אלה, אישר זאת בכתב ושלח

הודעה על המינוי.

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

2. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.מינוי מנהל עבודה

(א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה,

את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

(ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

2. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.מינוי מנהל עבודה

(ד) ההודעה תימסר על גבי טופס, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה כמנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

(ה) רשאי מפקח העבודה האזורי להודיע למבצע הבניה כי

אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר;

הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת.

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

3. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.כישוריו של מנהל עבודה

(א) לא יתמנה אדם למנהל עבודה ולא ישמש מנהל עבודה אלא מי שנתקיים בו אחד מאלה:

1. בידו תעודה שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנין או לעבודות

ביצוע כבישים, תשתית ופיתוח, שאישר האגף להכשרה במשרד העבודה והרווחה;

2. הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי, שצבר ניסיון של שנתיים

לפחות בבניה, ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בניה בפני ועדה שמינה

מפקח העבודה הראשי אשר נערך לפי תכנית שאישר;

(ב) מפקח העבודה הראשי רשאי, לפי הנסיבות, לפטור אדם ממילוי התנאים שצוינו בתקנת

משנה (א) או לדחות את מועד הבחינה כאמור בתקנת משנה (א)(2).

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

3. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.כישוריו של מנהל עבודה

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי להתמנות ולשמש מנהל עבודה –

(1) מי שהתמנה למנהל עבודה בעבודות בניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות

בניה), התשט"ו-1955, לפני יום ט"ו בסיון התשל"ז (1 ביולי 1977);

(2) מי שהוכיח למפקח עבודה אזורי להנחת דעתו, שלפני יום כ"ה באדר ב' התשמ"ט

(1 באפריל 1989) שימש מנהל עבודה בעבודות בניה הנדסית והוא בעל שבע שנות

נסיון בעבודות כאמור - לעבודות בניה הנדסית בלבד.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

5. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.אחריות מנהל עבודה

* מנהל העבודה חייב למלא הוראות תקנות אלה

ולנקוט צעדים כדי להבטיח שכל עובד ימלא הוראות הנוגעות לעבודתו,

אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה.

* לא מינה מבצע הבניה מנהל עבודה -

כל החובות המוטלות על מנהל העבודה הינן מוטלות על מבצע הבניה.

אין בכך כדי לשחרר את מבצע הבניה מאחריות מינוי מנהל עבודה.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

127. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.השגחת מנהל עבודה

מבצע בניה אחראי שעבודת הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה

של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

7. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.הצגת שלט

מבצע בניה יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה, שלט שבו יצויינו פרטים אלה:

(1) שם מבצע הבניה ומענו;

(2) שם מנהל העבודה ומענו;

(3) מהות העבודה המתבצעת.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

הגדרות: הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

"בונה מקצועי" - מי שלאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה עבד שלוש שנים לפחות

באותו מקצוע בנין שבו הוא משמש בונה מקצועי;

"בונה מקצועי לפיגומים" - מי שעבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים ועמד

בהצלחה במבחן שאישר מפקח העבודה הראשי,

או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות;

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

17. הפיגומים פיגום לצורך עבודתם של אנשי קבלן הגגות הקלים.השגחת בונה מקצועי לפיגומים

לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת

השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

129. ייחוד עבודות לבונה מקצועי

העבודות המפורטות להלן יבוצעו רק בידי בונה מקצועי:

(1) הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין;

(2) הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות;

(3) הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו -1996

מעביד בענף הבניה חייב למנות ממונה על הבטיחות אשר רכש נסיון של שנתיים לפחות בענף זה.

לפי דרישת מפקח עבודה אזורי יחוייב ממונה על הבטיחות בענף הבניה, לעבור בהצלחה, תוך שנה ממועד מינויו, השתלמות ענפית לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


5250161

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח -1988

תודה על ההקשבה!

המצגת תופיע בימים הקרובים באתר:

www.bickels.co.il

ב. י. ק. ל. ס. - ב ט י ח ו ת א+א


ad