Werkveldconferentie
Download
1 / 67

Werkveldconferentie - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Werkveldconferentie. fysiotherapie. SROF. BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS. WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN? ROLLEN? NIVEAU? HET KUNNEN/DE COMPETENTIE ONTLEED? COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS? LEERPLANSCHEMA/ ONDERWIJSPROGRAMMA HL?. COMPETENTIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werkveldconferentie' - helki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Werkveldconferentie

Werkveldconferentie

fysiotherapie


Werkveldconferentie

SROF

 • BEROEPSPROFIEL

 • COMPETENTIEPROFIEL

 • COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS

werkveldconferentie maart 2006


Werkveldconferentie

WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN?

ROLLEN?

NIVEAU?

HET KUNNEN/DE COMPETENTIE ONTLEED?

COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS?

LEERPLANSCHEMA/ ONDERWIJSPROGRAMMA HL?

werkveldconferentie maart 2006


Competentie

COMPETENTIE

VERWIJST NAAR HET VERMOGEN OM BEPAALDE TAKEN UIT TE VOEREN EN DAARMEE VRAAGSTUKKEN OF PROBLEMEN OP TE LOSSEN


Wat moet een fysiotherapeut kunnen
WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN?

 • ROL

 • COMPETENTIE

 • TOELICHTING

 • KRITISCHE BEROEPSSITUATIE

 • RESULTAAT

 • NIVEAU

werkveldconferentie maart 2006


2 a rollen
2.a ROLLEN?

 • HULPVERLENER (SCREENEN/ DIAGNOSTICEREN, THERAPEUTISCH EN PREVENTIEF)

 • MANAGER

  (ORGANISEREN/ ONDERNEMEN)

 • BEROEPSONT-WIKKELAAR (ONDERZOEKEN/ INNOVEREN)

werkveldconferentie maart 2006


2 b omvang beroepsrol opl fysio
2.b OMVANG BEROEPSROL OPL. FYSIO

HULPVERLENER

ONTWIK-KELAAR

MANAGER

werkveldconferentie maart 2006


3 a niveau
3.a NIVEAU?

werkveldconferentie maart 2006


3 b niveau
3.b NIVEAU?

 • BEGINNEND / EIND PROPEDEUSE

 • GEOEFEND / INSTROOM SEN.STAGE

 • STARTNIVEAU/ PAS AFGESTUDEERD

 • GEVORDERD

 • EXPERT

werkveldconferentie maart 2006


3 c dimensies competentieniveau
3.c DIMENSIES COMPETENTIENIVEAU

 • COMPLEXITEIT

 • STRUCTUUR, HULP EN TIJD

 • ZELFSTURING/ VERANTWOORDE-LIJKHEID

 • INTEGRATIE

 • WENDBAAR GEBRUIK GELEERDE

werkveldconferentie maart 2006


3 d expert
3.d EXPERT

 • HULPVERLENER ---> BV. HBO MASTER

 • MANAGER ---> BV. MBA

 • ONTWIKKELAAR ---> BV. UNIVERSITAIRE MASTER

werkveldconferentie maart 2006


4 a het kunnen de competentie ontleed
4.a HET KUNNEN/ DE COMPETENTIE ONTLEED?

 • KENNIS

 • VAARDIGHEDEN

 • HOUDING

 • EIGENSCHAPPEN/ PERSOONSKENMERKEN

werkveldconferentie maart 2006


4 b ontwikkelaar innoveren en generieke gedragskenmerken
4.b ONTWIKKELAAR: INNOVEREN EN GENERIEKE GEDRAGSKENMERKEN

 • ANALYSEREN

 • CONCLUDEREN

 • ADVISEREN

 • SAMENWERKEN

 • INITIËREN

 • ...

werkveldconferentie maart 2006


4 c professionaliteit
4.c PROFESSIONALITEIT

 • OMGANG MET JE WERK/ KWALITEITSGERICHT

 • OMGANG MET ANDEREN/ SAMENWERKINGSGERICHT

 • OMGANG MET JEZELF/ ONTWIKKE-LINGSGERICHT

werkveldconferentie maart 2006


5 competentiegericht onderwijs onderwijsconcept
5. COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS / ONDERWIJSCONCEPT?

UITGANGSPUNTEN:

 • UITDAGEND STUDENTGERICHT ONDERWIJS

 • UITDAGENDE LEEROMGEVING

 • BETEKENISVOL ONDERWIJS

 • GEËINTEGREERDE INHOUDEN UIT BEROEPSPRAKTIJK

 • SAMENWERKEND LEREN

 • ZELFSTURING DOOR DE STUDENT

werkveldconferentie maart 2006


6 uitwerking in onderwijs presentatie leerlijnen en inhoud door teams
6. UITWERKING IN ONDERWIJS PRESENTATIE LEERLIJNEN EN INHOUD DOOR TEAMS

 • PROPEDEUTISCHE FASE

 • POST-PROPEDEUTISCHE:

  • HOOFDFASE

  • AFSTUDEERFASE

werkveldconferentie maart 2006


Samenvattend
SAMENVATTEND DOOR TEAMS

 • ROLLEN

 • NIVEAU

 • COMPETENTIE ONTLEED

 • UITGANGSPUNTEN ONDERWIJS

 • UITWERKING IN HET ONDERWIJS

werkveldconferentie maart 2006


Propedeuse

Propedeuse DOOR TEAMS

Selectie en oriëntatieOpbouw
Opbouw DOOR TEAMS

 • 4 blokken a 8 weken

 • Elk blok eigen thema

  • De gezonde mens

  • Revalidatie

  • Extremiteiten

  • Wervelkolom

werkveldconferentie maart 2006


Werkveldconferentie

Pgo DOOR TEAMS

 • 2x OWG, onderwijswerkgroep, à 2 uur

  o.l.v. tutor.

  Per taak 6 uur zelfstudie

 • INTEGRATIE

werkveldconferentie maart 2006


Werkveldconferentie
Pgo DOOR TEAMS

 • Pathologie / fysiologie / orthopedie

 • trainingsleer

 • meten

 • onderzoeksmethodologie

 • richtlijnen

 • fysiotherapeutisch methodisch handelen

 • MDBB-model

werkveldconferentie maart 2006


Werkveldconferentie
Pgo DOOR TEAMS

 • Grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturing

 • Beoordeling:

  • Inbreng, kwaliteit en kwantiteit.

  • Functioneren in de groep (professionele houding)

  • Bloktoets

werkveldconferentie maart 2006


Vaardighedentraining
Vaardighedentraining DOOR TEAMS

 • 2x 1,5 uur per week o.l.v. Docent

 • 2x 1,5 uur BOEF, begeleid oefenen o.l.v. Docent/praktijkinstructeur en praktijkassistenten (ouderejaars)

 • Stationstoets in december en mei

werkveldconferentie maart 2006


Vaardighedentraining1
Vaardighedentraining DOOR TEAMS

 • Accent op techniek (basisuitvoering)

 • Klinisch redeneren bij onderzoeksvaardigheden nog nauwelijks aan de orde

werkveldconferentie maart 2006


Simulatiepati ntkontakt
Simulatiepatiëntkontakt DOOR TEAMS

 • 2x per blok a 1,5 uur

  (in blok 1 slechts 1x)

 • Vaardigheden in beroepscontext

 • O.l.v docent

werkveldconferentie maart 2006


Flankerende lijn
Flankerende lijn DOOR TEAMS

Hoorcolleges

Video-opdracht

Fysiologisch laboratorium

werkveldconferentie maart 2006


Ori ntatiestage
Ori DOOR TEAMSëntatiestage

 • 4x per jaar

 • Start in 1e week

 • Opdracht

werkveldconferentie maart 2006


Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding DOOR TEAMS

Selectie en verwijzing

Reflectie : leerprocesverslagen

verslagen oriëntatiestage

SPK-verslag


Skillstoetsing

Skillstoetsing DOOR TEAMS

Van vele korte praktijktoetsen

naar een aantal langduriger assesments


Skillstoetsing voor 2003

Skillstoetsing voor 2003 DOOR TEAMS

Acht onderwijsblokken met elk 3 stations

Toetsing van deelvaardigheden, geordend in de verrichtingen

Elk blok moet met voldoende afgesloten, een stationscijfer lager dan 4 is niet compensabel

Herkansing voor elk blok


Verbeterpunten skillstoetsing

Verbeterpunten Skillstoetsing DOOR TEAMS

verbetering deelname (vele afberichten en gebruik herkansmomenten)

verbetering van de betrouwbaarheid

verbetering van de validiteit (competentiegericht toetsen)

betrekken van werkveld in toetsing (en onderwijs)


Skillstoetsing na 2003

Skillstoetsing na 2003 DOOR TEAMS

Twee toetsmomenten met 10 stations:

- in propedeuse (1e jaar)

- in hoofdfase (2e en helft 3e jaar)

Toetsing van deelvaardigheden en (reële) praktijksituatie

Eindoordeel gebaseerd op gemiddelde over beide toetsmomenten van 20 stations, waarna recht op 1 herkansing


Toetskader 1

Toetskader DOOR TEAMS1

Vorm toets stuurt leergedrag > vorm onderwijs

Toets is oordelend en normerend; onderwijs is lerend en sturend

Betrouwbaarheid van beoordeling stijgt als oordeel over meer dan 10 stations;

meerwaarde 2e beoordelaar is minder belangrijk dan aantal stations

Bij veel toetsen met gekoppelde herkansen daalt validiteit van selectie, nivo stijgt niet


Toetskader 2

Toetskader DOOR TEAMS2

Stationsbeoordeling in percentage van behaalde criteria; cijferbepaling door relatieve normering

Toets heeft voorspellende waarde voor performance in beroepssituatie, m.n. bij reëele beroepssituatie met simulatiepatiënt

Probleemoplossen vermogen is contextspecifiek; er moet op veel situaties worden getoetst


Toetskader 3

Toetskader DOOR TEAMS3

Op alle stations gebruik van gelijkende, globale criterialijsten;

items verdeeld over alle componenten van competentie

Inzet fysiotherapeuten (uit verschillende werkvelden) als examinator:

Propedeuse toets 30 %

Hoofdfase toets 40 %


Vorm skillstoets hoofdfase

Vorm skillstoets hoofdfase DOOR TEAMS

Toets 1 in kwartaal 3 (3 uur toetstijd / student)

Toets 2 in kwartaal 6 (3 uur toetstijd / student)

2 x 6 V-stations (15 min)

2 x SP-station Anamnese (15 min)

2 x SP-station Onderzoek (20 min)

2 x SP-station Behandeling (20 min)

2 x SP-station Anamnese / Onderzoek (25 min)


Inhoud skillstoets hoofdfase

Inhoud skillstoets hoofdfase DOOR TEAMS

12 V-stations

Medestudent als proefpersoon

Fysiotherapeutische (deel)vaardigheden:

diagnostische

waaronder anatomie in vivo

therapeutische

waaronder voorlichtings/adviesgesprek en coachingsgesprek


Inhoud skillstoets hoofdfase1

Inhoud skillstoets hoofdfase DOOR TEAMS

8 SP-stations

Simulatiepatient op 4 stations

Medestudent (ad random toegewezen) op 4 stations

Minimaal 6 verschillende (van de 48 beschikbare) patiëntproblemen


Hoofdfase

Hoofdfase DOOR TEAMS

Beroepstaken en beroepsgedrag centraal


Doelen en werkvormen
Doelen en werkvormen DOOR TEAMS

 • Verwerven kennis en motorische vaardigheden vanuit beroepstaken.

  • Casuistiek, SPK’s, juniorstages, projectopdrachten.

 • Ontwikkelen hulpverlenersrol:

  • Juniorstages, SPK’s, cursus voorbereiding juniorstage

 • werkveldconferentie maart 2006


  Doelen en werkvormen1
  Doelen en werkvormen DOOR TEAMS

  • Ontwikkelen van professioneel gedrag:

   • Projecten, juniorstages

 • Ontwikkelen van een lerende houding:

  • Projecten, studieloopbaanbegeleiding

 • werkveldconferentie maart 2006  Bouwplan hoofdfase
  Bouwplan hoofdfase DOOR TEAMS

  werkveldconferentie maart 2006


  Thema s onderwijsblokken

  Thema’s onderwijsblokken DOOR TEAMS

  Multiprofessionele zorg

  Kwaliteitzorg

  Preventie

  Evidence based handelen

  Arbeid en fysiotherapie

  Verandering van beweging en gedrag


  Project
  Project DOOR TEAMS

  • Projectopdracht: realistisch beroepsprobleem

  • Verwerven kennis

  • Samenwerken, organisatie werkprocessen

  • Weinig sturing door docenten

  werkveldconferentie maart 2006


  Skills
  Skills DOOR TEAMS

  • Twee vt’s per week (5 weken)

  • 2 BOEF’s per week

  • 1 SPK zelf, 7-8 observeren (5 weken)

  • Stationstoets na 3 kwartalen

  werkveldconferentie maart 2006


  Juniorstages voorbereidende cursus
  Juniorstages/voorbereidende cursus DOOR TEAMS

  • Methodisch handelen, klinisch redeneren, visie

  • Krachtige leeromgeving!

  • Binnenschoolse ondersteuning

  • Rol studiecoach

  werkveldconferentie maart 2006


  Afstudeerfase in de opleiding fysiotherapie

  Afstudeerfase in de opleiding fysiotherapie DOOR TEAMS

  Afstudeerteam:

  Janke vd Veen

  Paul Bouwman

  Tijmen Koet

  Jeannette Boiten


  Afstudeerfase

  Afstudeerfase DOOR TEAMS

  Overgang van hoofdfase naar afronding van de studie

  Nu twee onderwijsprogramma’s derde en vierde jaars


  Huidige vierde jaars
  Huidige vierde jaars DOOR TEAMS

  • Afstudeerproject:

  • Presentatieavonden 1 en 29 juni

  • Keuzeproject

  • Keuzeonderdelen

  • Studiecoaching /portfolio

  werkveldconferentie maart 2006


  Huidige derde jaars
  Huidige derde jaars DOOR TEAMS

  • Voorjaar 2006: Seniorstage 1

  • Najaar 2006: Seniorstage 2

  • Voorjaar 2007: Minor

   Naast de seniorstage:

   keuzeonderdelen en studiecoaching/portfolio

  werkveldconferentie maart 2006


  Verschil 3e en 4e jaars
  Verschil 3e en 4e jaars DOOR TEAMS

  • Afstudeerproject en Minor

  • Oorzaak: keuzes door

   • BaMa structuur (bachelor en master)

   • Major en Minor in bacheloropleiding

  werkveldconferentie maart 2006


  Major minor
  Major / minor DOOR TEAMS

  • Major: kenmerkende van de basisopleiding

  • Minor: individuele profilering als fysiotherapeut io

   • Verbreden

   • Verdiepen

  werkveldconferentie maart 2006


  Minor
  Minor DOOR TEAMS

  Individuele profilering van student

  • Verbreden

  • Verdiepen

   In 4e jaar, 2e semester

   Een blok of twee blokken half-time

  werkveldconferentie maart 2006


  Individuele profilering
  ‘Individuele profilering’ DOOR TEAMS

  • Minors bieden een Kans voor Profilering

   • van student

   • van opleiding

  • Voorheen keuzes

   • in het afstudeerproject

   • In keuzevakken

   • ....

  werkveldconferentie maart 2006


  Minors
  Minors DOOR TEAMS

  • Verbredende

   • Binnen cluster Zorg en Welzijn

  • Verdiepende of vakspecialistische

  • Doorstroom (voorbereiding master)

  • Vrije keuze minor

  werkveldconferentie maart 2006


  Ontwikkelfase
  Ontwikkelfase DOOR TEAMS

  • Project inventarisatie verbredende minors

   • Eerstelijnszorg

   • Ondernemen

   • Multicultureel werken

  • Project ontwikkelen en implementeren verdiepende minors opleiding fysiotherapie

  • Externe deskundigheid/klankbordgroep

  werkveldconferentie maart 2006  Opbouw 2006 07
  Opbouw 2006-07 DOOR TEAMS

  • Seniorstage 700 uur (25 EC)

  • Keuzeonderdelen 112 uur (4 EC)

  • Studiecoaching 28 uur (1 EC)

  • De Minor 840 uur (30 EC)

   In laatste semester: twee minors naast elkaar van elk 15 EC’s of één minor van 30 EC’s

  werkveldconferentie maart 2006


  Seniorstage
  seniorstage DOOR TEAMS

  • Stagevoorbereiding 84 uur

  • Stage op stageadres 392 uur

  • Stageondersteunende activiteiten

   • LUW prof 40

   • LUW pers 24

   • FLANKERENDE LIJN 15

   • WORKSHOPS LEZINGEN 8

   • LOEF 12

   • Voorbereiden / uitwerken /

    zelf oefenen 125

    224 uur

  werkveldconferentie maart 2006


  Luw prof
  LUW prof DOOR TEAMS

  • Leren uit werken: Professional Case

  • Doelstellingen van de bijeenkomsten

  • Doelen voor individuele student

  werkveldconferentie maart 2006


  Doelstellingen van luw prof bijeenkomsten
  Doelstellingen van LUW prof bijeenkomsten DOOR TEAMS

  • Uitwisselen van inzichten en praktische handelingen

  • Vertalen individuele leerpunten naar eigen werkwijze bij richtlijnbesprekingen

  • Bewust worden performancegap (verschil tussen kennis hebben en kennis toepassen)

  • Benoemen van leerpunten en vertalen leerpunten naar de praktijk.

  werkveldconferentie maart 2006


  Doelen voor individuele student de student kan
  Doelen voor individuele student DOOR TEAMSDe student kan:

  • de hulpvraag van de ingebrachte patient analyseren, uitwerken, een behandelplan opstellen en uitvoeren, waarbij rekening gehouden wordt met Evidence Based Practise/Medicine.

  • zijn keuzes en keuzemomenten tijdens besluitvormingsproces transparant maken.

  • de keuzemomenten in het fysiotherapeutisch handelen verduidelijken.

  werkveldconferentie maart 2006


  Leren uit werken personal case
  Leren Uit Werken personal case DOOR TEAMS

  • bewust ontwikkelen en effectief toepassen van persoonlijke kwaliteiten die liggen op het relationele vlak en

  • die functioneel zijn voor een professionele beroepsuitoefening van de fysiotherapeut

  werkveldconferentie maart 2006


  Intentie opleiding
  Intentie opleiding DOOR TEAMS

  • Competente beroepsbeoefenaren beroepsprofiel / competentieprofiel

  • Met ruimte voor individuele profilering

  werkveldconferentie maart 2006  ad