slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antwerpen, 15 februari 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antwerpen, 15 februari 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Antwerpen, 15 februari 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Antwerpen, 15 februari 2012. SAMEN TOT AAN DE MEET. Inhoud. Enkele cijfers en vaststellingen . Opvattingen over zittenblijven. - Zittenblijven : Wie ? Waar ? Wanneer ? Is zittenblijven een effectieve praktijk ? Onderzoeksresultaten - Alternatieven uit onderzoek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Antwerpen, 15 februari 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Antwerpen, 15 februari 2012

SAMEN TOT AAN DE MEET

slide2
Inhoud

Enkele cijfers en vaststellingen.

Opvattingen over zittenblijven.

- Zittenblijven : Wie ? Waar ? Wanneer ?

Is zittenblijven een effectieve praktijk ? Onderzoeksresultaten

- Alternatieven uit onderzoek.

slide3

Secundair: 51 % (09-10)

Basis: 28.2 % (09-10)

slide5
Eerste vaststelling

Aantal leerlingen met schoolse vertraging in Vlaanderen is één van de hoogste in de wereld.

In grotere steden liggen de cijfers nog hoger. Ook hier zijn er nog grote verschillen per wijk.

slide6
Opvattingen over zittenblijven

Leerlingen

Ouders

Directeurs

Leerkrachten

slide8

Zittenblijven geeft kinderen extra tijd om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het volgende leerjaar.

slide9

De voorsprong die zittenblijvers hebben ten opzichte van hun nieuwe, jongere klasgenoten is positief voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

(en dus ook voor hun academische en psychosociale ontwikkeling)

slide10

Klassen worden homogener door zittenblijven. Hierdoor kunnen leraren op een efficiёntere wijze lesgeven.

Dit is positief voor de leerprestaties van zowel de zittenblijvers als de niet-zittenblijvers.

slide11

Het etiket ‘zittenblijver’ maakt dat leraren de zittenblijver als een “zwakke leerling” beschouwen en daardoor te lage verwachtingen stellen en te weinig uitdaging bieden.

slide12
Wie blijft er zitten?

Kenmerken zittenblijvers:

Relatief jongste leerlingen

Mannelijk geslacht

Allochtone achtergrond

Lager intelligentieniveau

Zwakkere sociaal - economische achtergrond

Psychosociale problemen

slide13
Waar blijven de meesten zitten?

Kaart (regio’s)

Grotere steden

Grotere klassen

Lagere instructiekwaliteit

Klein aantal leerkrachten

Weinig contact met ouders

Inefficiënte tijdsplanning

slide15

Als zittenblijven zinvol is…

dan zijn we zéér goed bezig!

slide16

Als zittenblijven niet zinvol is…

dan zitten we met heel groot probleem!

slide18

Literatuuronderzoek:

Internationaal en Vlaams onderzoek naareffectiviteit van zittenblijven

Centrum voor onderwijseffectiviteit en – evaluatie K.U.Leuven

Onderzoeksinstituut voor Onderwijseffectiviteit en – Evaluatie (HIVA)

Onderzoeksvraag: Is zittenblijveneeneffectieveonderwijspraktijk?

slide19

2 vergelijkingsstrategieën

  • Leerjaarvergelijkingen = vergelijking van zittenblijvers met hun jongere leerjaargenoten met vergelijkbare kenmerken
  • Leeftijdsvergelijkingen = vergelijking van zittenblijvers met hun leeftijdsgenoten (vroegere klasgenoten) met vergelijkbare kenmerken
slide20
Watonderzoekonsvertelt…

Over de leerprestaties

Ze presteren in het bisjaar doorgaans beter dan de nieuwe klasgenoten.

Deze voorsprong verkleint, verdwijnt of keert zelfs.

Wiskunde: doorstromers scoren op termijn beter

Lezen: minder uitgesproken maar overwegend scoren doorstromers beter

slide21
Is de impact van zittenblijven op de leerprestaties voor iedereen even groot?

Nee, het is negatiever voor

Relatief oudere leerlingen (jan – feb kinderen)

Zwakke sociaal- economische thuissituatie

Kinderen waarvan ouders weinig belang hechten aan onderwijs

Voor jongens

Leerlingen zonder gedragsproblemen

Kinderen die reeds een jaar schoolse vertraging opliepen

slide22
Watonderzoekonsvertelt…

Over persoonlijke ontwikkeling

Algemene zelfbeeld en zelfvertrouwen (psychisch): ><

Academisch zelfbeeld: ><

Schoolwelbevinden: ><

Concentratievermogen: ><

Resultaten zijn o.a. afhankelijk van soort vergelijking die men maakt (vgl. met nieuwe of oude klasgenoten)

slide23

Spijbelgedrag

Basis: minder spijbelen

Secundair: meer spijbelen

Gedragsproblemen Agressief gedrag neemt toe als…

Sociaal-emotionele problemen: Angsten cfr. bewust zijn van ‘zittenblijversstatus’

Populariteit : Korte termijn voordeel maar keert om (men speelt liever met niet bisgenootjes)

Sociale vaardigheden: geen gevolgen

slide24

ongekwalificeerde uitstroom

Blijven zitten in BaO? 4 keer meer kans op dropout (Lamote)

Blijven zitten in SO? 2,5 keer meer kans op dropout (Lamote)

Veranderingen van school/onderwijsvorm (Douterlungne et al., 2001): Vooral negatieve invloed op jongeren die maximaal één keer zijn blijven zitten

  • de latere beroepscarrière

Zittenblijvers schrijven zich 50% minder vaak in voor een 4 jarige opleiding

slide25

Leerprestaties van de normaalvorderende leerlingen :

Zittenblijven van klasgenoten leidt niet tot hoger onderwijsniveau.

slide26

CONCLUSIE

De praktijk van zittenblijven moet dringend in

vraag worden gesteld

slide27
Tweede conclusie

In het Vlaamse onderwijs zien we tijdens het laatste decennium een golf van uiteenlopende onderwijsvernieuwende initiatieven.

Opmerkelijk:

Het het aantal zittenblijvers daalt niet. (ondanks deze initiatieven)

slide28
Alternatieven

Doel :

individuele leerproces verrijken en versnellen

slide29

Bouwstenen

Didactiek

Evaluatie

Organisatie

Leefklimaat

slide31
Didactiek

Coöperatief leren

Peer tutoring

slide32
Evaluatie

Curriculum gebaseerde evaluatie

slide33
Organisatie

Leerjaaroverstijgende klassen

Multileerjaarklassen

Looping

slide34
Leefklimaat

Positieve leerkracht- leerlingrelatie

Ouderbetrokkenheid

Extra-curriculaire activiteiten

slide35
Additioneel

Kleinere klassen

Leren met behulp van ICT

Extra onderwijskundig personeel

Student tutoring

slide38

Info : www.antwerpen.be/onderwijs

Bedankt voor uw aandacht.