Ekonomika informa n ch syst m
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Ekonomika informačních systémů. Otázky manažerů při zavádění IS. kolik celkově vydáme na IS/ICT jak efektivní jsou naše výdaje jak velký nárůst výdajů bychom měli předpokládat máme uspokojivou návratnost investic může být IS/ICT použita jako konkurenční zbraň. Náklady na IS a ICT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ot zky mana er p i zav d n is
Otázky manažerů při zavádění IS

 • kolik celkově vydáme na IS/ICT

 • jak efektivní jsou naše výdaje

 • jak velký nárůst výdajů bychom měli předpokládat

 • máme uspokojivou návratnost investic

 • může být IS/ICT použita jako konkurenční zbraň


N klady na is a ict
Náklady na IS a ICT

 • rozlišení z časového hlediska:

  • jednorázové – investiční, neinvestiční

  • běžné (provozní)

 • jednorázové náklady

  • řešení projektu

  • nákup a instalace technických prostředků


N klady na is a ict1
Náklady na IS a ICT

 • jednorázové náklady

  • testování SW, proškolování

 • Skryté náklady

  • osobní počítače a jejich SW

  • školení a služby

  • vstupy dat a obsluhy terminálů


P m ekonomick efekty
Přímé ekonomické efekty

 • úspora pracovních sil

 • úspora materiálových a režijních nákladů

 • zkrácení průběžných dodacích dob

 • zvýšení výroby

 • zvýšení objemu zisku


Nep m ekonomick efekty
Nepřímé ekonomické efekty

 • zvýšení podpory podnikových cílů

 • zvýšení konkurenceschopnosti

 • zvýšení informovanosti


Hodnocen projektu
Hodnocení projektu

 • Návratnost investic

 • Ostatní rizika a přínosy

 • Hodnota aplikace z hlediska použití IT


N vratnost investic
Návratnost investic

 • trvalé úspory – integrovanost informací

 • jednorázové úspory

  • jednorázové snížení skladových zásob

  • procentní snížení rozpracované výroby

  • zpřesnění podkladů pro kalkulace a tvorbu výrobních plánů


Ostatn p nosy a rizika
Ostatní přínosy a rizika

 • podpora konkurenceschopnosti

 • podpora řízení podniku

 • naléhavost řešení podnikových problémů

 • organizační riziko


Ukazatel tco
Ukazatel TCO

 • Členění do 4 kategorií (Gartner Group)

  • investice

  • technická podpora

  • řízení (administrace)

  • činnost konečného uživatele

 • Hodnocení IDC –

  • kolik uživatelů podporuje jeden IT specialista, kolik času je potřeba na jednu úlohu, produktivnost koncových uživatelů, ztráta způsobená výpadkem


N klady na is ict
Náklady na IS/ICT

 • Druhová struktura

  • hardware

  • software

  • pracovníci

  • služby

  • režie


Normy kvality is it
Normy kvality IS/IT

 • Normy ISO 9xxx

  • Model zajišťování kvality při projekci/vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001)

 • Ocenění CZECH MADE

  • Charakteristika firmy dodávající IS, vlastní aplikace IS, image dodávající firmy, vnější integrita produktu, technické a funkční charakteristiky, uživatelský komfort, způsob dodání, instalace IS


Lidsk aspekt efektivnosti is
Lidský aspekt efektivnosti IS

 • Hledisko

  • ekonomické

  • pohodlí při práci

  • spokojení z práce

  • sociální

  • osobní jistoty práce

  • možnosti ovlivňovat změny


Tvar is ict jako samostatn st edisko
Útvar IS/ICT jako samostatné středisko

 • přiřazení N těm uživatelům, kteří mají zisk z užívání ISICT

 • lepší řízení využívání zdrojů

 • odstranění dojmu vysokých N na IS/ICT

 • odpovědní manažeři se stanou mnohem znalejšími uživateli, když si budou uvědomovat odpovědnost za platby


Platby za slu by tvaru is ict
Platby za služby útvaru IS/ICT

 • srozumitelný uživateli

 • okamžitý a pravidelný

 • ovlivnitelný

 • účtovatelný

 • přiřaditelný k užitku

 • v souladu s informační strategií


Ukazatele
Ukazatele

 • podíl výdajů IS/IT z celkových příjmů podniku

 • podíl výdajů IS/IT z celkových výdajů

 • podíl mezd pracovníků IT z celkových mezd na řídící a administrativní pracovníky


Co dnes d z kazn k
Co dnes žádá zákazník

 • návratnost investic

 • rychlé výsledky

 • minimalizovaný risk

 • partnerské vztahy s dodavatelem