protec ia persoanelor i a bunurilor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protecţia persoanelor şi a bunurilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protecţia persoanelor şi a bunurilor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Protecţia persoanelor şi a bunurilor - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Protecţia persoanelor şi a bunurilor. Paza şi protecţia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Protecţia persoanelor şi a bunurilor' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paza i protec ia
Paza şi protecţia

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

institu ii abilitate prin lege s desf oare activit i de protec ia persoanelor i bunurilor

Poliţia Română

Poliţia de Frontieră Română

Jandarmeria Română

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Ministerul Apărării

Serviciul Român de Informaţii

Serviciul de Informaţii Externe

Instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi de protecţia persoanelor şi bunurilor

Pe plan local

Pe plan naţional

poli ia rom n
Poliţia Română

Poliţia Română face parte din Ministerul de Interne şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

atribu iile poli iei rom ne
Atribuţiile Poliţiei Române

Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:

 • apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii;
 • aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
 • sprijină unităţile de jandarmerie cu informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii şi liniştii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi altele asemenea;
 • participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului de Interne, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, unităţi de protecţie civilă şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • asigură, direct sau în cooperare cu alte instituţii abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice şi intervenţiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate în scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor sau provocării de daune proprietăţii publice ori private;
 • supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;
unit i ale poli iei rom ne cu atribu ii ce vizeaz protec ia bunurilor i persoanelor
Unităţi ale Poliţiei Române cu atribuţii ce vizează protecţia bunurilor şi persoanelor

Poliţia de proximitate

Siguranţă publică

Criminalitate judiciară

Poliţie urbană

Direcţia Poliţiei de Ordine Publică

Siguranţă publică

Criminalitate judiciară

Poliţie rurală

Direcţia Poliţiei Rutiere

Direcţia Poliţiei Transporturi

Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog

Direcţia de Investigaţii Criminale

Direcţia de Investigare a Fraudelor

Direcţia Cercetări Penale

poli ia de frontier rom n
Poliţia de Frontieră Română

Politia de Frontiera Romana face parte din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si este institutia specializata a statului care exercita atributiile ce ii revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savarsite in zona de competenta, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor, asigurarea intereselor statului roman pe Dunarea interioara si Canalul Sulina situate in afara zonei de frontiera, in zona contigua si in zona economica exclusiva, respectarea ordinii si linistii publice in zona de competenta.

atribu iile poli iei de frontier rom ne
Atribuţiile Poliţiei de Frontieră Române
 • executa supravegherea frontierei de stat a Romaniei;
 • previne si combate migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera in zona de competenta, precum si orice alta incalcare a regimului juridic al frontierei de stat;
 • realizeaza controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat in punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea in si la iesirea din zonele libere, in punctele de mic trafic si treceri simplificate sau in alte locuri, dupa caz, potrivit legii;
 • asigura derularea fluenta, corecta si civilizata a traficului de calatori si marfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, impreuna cu celelalte autoritati care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;
 • asigura mentinerea ordinii si linistii publice in punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autoritati ale statului participa la astfel de actiuni in localitatile din zona de frontiera;
 • apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea publica si privata, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si comunitatii;
 • supravegheaza si asigura respectarea drepturilor statului roman in apele din zona de competenta;
 • previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate in apele aflate sub jurisdictia statului roman;
jandarmeria rom n
Jandarmeria Română

Jandarmeria Româna este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care exercita, in conditiile legii, atributiile ce ii revin cu privire la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism.

atribu iile jandarmeriei rom ne
Atribuţiile Jandarmeriei Române

Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are urmatoarele atribuţii:

 • Apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private
 • Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare
 • Combaterea actelor de terorism
 • Protecţia instituţiilor fundamentale ale statului
 • Executarea unor misiuni internaţionale
inspectoratul general pentru situatii de urgenta
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a fost infiintat in 15 decembrie 2004,, prin fuziunea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonata Ministerului Administratiei si Internelor.La nivel national IGSU coordoneaza toate organizatiile implicate in managementul situatiilor de urgenta, in concordanta cu reglementarile internationale.Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta se înfiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate

Situatii de urgenta gestionate de I.G.S.U.:• Incendii;• Accidente nucleare si/sau urgente radiologice;• Inundatii;• Accidente chimice cu implicatii în afara amplasamentului;• Avarierea grava a sistemelor de gospodarie comunala;• Explozii necontrolate ale munitiei ramase din timpul conflictelor militare;• Poluari marine în zona costiera;• Caderi de obiecte din atmosfera si din cosmos

ministerul ap r rii
Ministerul Apărării

Ministerul Apararii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, prin care este condusa activitatea in domeniul apararii nationale, potrivit prevederilor legii si strategiei de securitate nationala, pentru garantarea suveranitatii, independentei si unitatii statului, integritatii teritoriale a tarii si democratiei constitutionale.

Ministerul Apararii raspunde in fata Parlamentului, a Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru modul de aplicare a prevederilor Constitutiei, a celorlalte acte normative in vigoare, a hotarârilor Guvernului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si ale tratatelor internationale la care România este parte, in domeniul sau de activitate.

serviciul rom n de informa ii
Serviciul Român de Informaţii

Serviciul Român de Informaţii este o autoritate română în domeniul culegerii şi valorificării informaţiilor. Activităţile sale se desfăşoară, în exclusivitate, pe teritoriul naţional.Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării acţiunilor care, potrivit legii, sunt de natură să lezeze siguranţa naţională a României. De asemenea, desfăşoară activităţi vizând apărarea secretului de stat şi prevenirea scurgerii de informaţii care, potrivit legii, nu pot fi făcute publice.

serviciul de informa ii externe
Serviciul de Informaţii Externe

Conform Legii nr. 1/1998, Serviciul de Informaţii Externe (SIE) este "organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională şi apărarea României şi a intereselor sale".

Activitatea Serviciului are caracter de secret de stat. Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare. Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor ce fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Serviciul de Informaţii Externe este autorizat ca, în condiţiile legii, să utilizeze metode specifice, să creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea, stocarea şi protecţia datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţională. De asemenea, are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.

indicatori de calitate ai serviciilor de protec ie i paz bunuri i persoane
Indicatori de calitate ai serviciilor de protecţie şi pază bunuri şi persoane

Sunt luate în considerare evoluţiile cazurilor de:

 • Furturi de documente
 • Furturi de autoturisme
 • Furturi de opere de artă
 • Furturi de diverse bunuri
 • Tâlharii
 • Violuri
 • Copii abuzaţi sexual
 • Accidente rutiere
 • Decese in urma accidentelor rutiere