Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ)

play fullscreen
1 / 24
Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ)
146 Views
Download Presentation
helene
Download Presentation

Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Реалізація проектів за схемою зелених інвестицій (СЗІ) Державне агентство екологічних інвестицій України Черненко Вячеслав Вапентинович головний спеціаліст Відділу впровдженняпроектів схеми зелених інвестицій Управління схеми зелених інвестицій Київ - 2013

 2. Рамкова конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) (прийнята 09.05.1992, ратифікована Законом України N 435/96-вр від 29.10.1996) Кіотський протокол (КП)до РКЗК ООН (прийнятий 11.12.1997, ратифікований Законом України N 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004) 7-а Конференція Сторін РКЗК ООН, м. Марракеш, 2001 р. – прийняті основні технічні питання реалізації положень КП, у т.ч. за ст. 17 КП – торгівлею викидами з метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3КП Меморандуми про взаєморозуміння щодо співробітництва за КП підписано з урядами Данії, Канади, Нідерландів, Франції, Японії, Іспанії, Італії та Португалії • Договори продажу одиниць (частин) установленої кількості (ОУК) в рамках ст. 17 КП (2009 р.) • З Японією (урядова організація НЕДО та 3 приватні компанії) – 44 млн. ОУК • З Іспанією (Міністерство довкілля, с/г та морських справ) – 3 млн. ОУК

 3. Напрями проектів СЗІ за Договорами з Японською стороною 1) здійснення заходів з енергозбереження; 2) застосування палива, використання якого має незначний вплив на зміну клімату (перехід на альтернативні види палива); 3) утилізація шахтного метану; 4) використання відновлюваних джерел енергії;  5) зменшення обсягу викидів інших парникових газів, крім діоксиду вуглецю; 6) захист навколишнього природного середовища. Напрями проектів СЗІ за Договором з Іспанською стороною 1) вилучення біогазу з побутових органічних відходів та його компресування до стану природного газу; 2) використання відновлюваних джерел енергії, в т. ч. біопалива; 3)виробництво біогазу з відходів життєдіяльності тваринницьких ферм та його компресування до стану природного газу; 4) багатооб’єктне встановлення індивідуальних теплових пунктів (енергозбереження).

 4. Нормативно-правова база в Україні за ст. 17 Кіотського протоколу • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221«Про затвердження Порядку розгляду, схвалення іреалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестиційта пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотськогопротоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (зі змінами); • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів» (зі змінами); • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 392 «Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї» (зі змінами); • Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотськогопротоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»

 5. Схема зелених інвестицій (СЗІ)Класична версія – процедура розгляду проектів СЗІ в Україні Розгляд Міжвідомчою робочою групою та схвалення проектів Погодження проектів Покупцем ОУК Заявник проекту (балансоутримувач) Проекти СЗІ Визначення відповідності проектів* ДАЕІ Конкурсний відбір виконавця Погодження Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр- міністром України • Цільове бюджетне • фінансуванняпроектів СЗІ ДП «Держеко- інвест» Незалежний моніторинг проектів • *Визначення відповідності проектів СЗІ за постановою КМУ від 22.02.2008 № 221: • Комплектність документації: заява, проектно-кошторисна або кошторисна документація з позитивним експертним звітом, розрахунок скорочення викидів парникових газів; • Відповідність загальним та додатковим критеріям.

 6. Загальні критерії • відсутність факту застосування до проекту інших механізмів, передбачених КП; • відповідність проекту цілям та принципам РКЗК ООН та КП; • відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки, зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності, відновлення лісових насаджень і водних ресурсів; • наявність соціальних переваг під час реалізації проекту (створення нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці тощо); • наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди на реалізацію проекту на відповідній території. • Додаткові критерії • рівень використання передових екологічно безпечних технологій, насамперед вітчизняних; • реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансових показників проекту; • результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів ПГ; • наявність відповідних дозволів та/або ліцензій; • строк реалізації проекту; • окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим строком окупності); • можливість широкого застосування проекту.

 7. Динаміка підготовки та схвалення проектів СЗІ Загальна кількість проектівСЗІ, що схвалені та знаходяться на розгляді в Держекоінвестагентстві (станом на 16.10.2013)

 8. Проекти СЗІ за напрямкамиКількість проектів Скорочення викидів парникових газів (т СО2-екв./рік)

 9. Стан погодження та реалізації проектів СЗІ Теплосанація Проекти з теплосанації об’єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та зовнішніх дверей) призводять до підвищення енергоефективності будівель, скорочення споживання викопного палива (природний газ, вугілля) до 30% та покращення соціально-побутових умов населення Роботи з теплосанації у Львівській обл.

 10. Розподіл проектів СЗІ у соціальній сфері за регіонами

 11. Реалізовані проекти СЗІ з теплосанації (1) Школа у Івано-Франківській обл. Госпіталь у м. Сімферополь, АР Крим Лікарня у м. Харків Дитячий садок у Чернівецькій обл.

 12. Реалізовані проекти СЗІ з теплосанації (2) Школа-інтернат у Львівській обл. Навчальний корпус університету, Київ Школа у АР Крим Лікарня у Хмельницькій обл.

 13. Реалізовані проекти СЗІ з теплосанації (3) Школа у Черкаській обл. Дитячий садок у Миколаївській обл. Лікарня у Закарпатській обл. Школа у Полтавській обл.

 14. Інші соціальні проекти СЗІ

 15. Великомасштабні проекти СЗІ (1)

 16. Великомасштабні проекти СЗІ (2)

 17. Великомасштабні проекти СЗІ (3)

 18. Великомасштабні проекти СЗІ (4)

 19. Великомасштабні проекти СЗІ (5)

 20. Великомасштабні проекти СЗІ (6)

 21. Перспективні проекти СЗІ (1)

 22. Перспективні проекти СЗІ (2)

 23. Потенціал скорочення викидів парникових газів для різних видів палива • 1 тонна CO2-экв. - це скороченняабозаміщенняспоживання: • ~ 1000 кВт електричної енергії, • ~ 530 м3 природного газу, • ~ 525 кг топкового мазуту, • ~ 425 кг вугілля

 24. Дякую за увагу! Державне агентство екологічних інвестицій України03035, Київ,вул. Митрополита В. Липківського, 35Тел. +38 (044) 594-91-11, факс +38 (044) 594-91-15Сайт: www.seia.gov.ua, електронна пошта: seia@seia.gov.ua