روش های انتخاب آزمون های آماری
Download
1 / 13

روش های انتخاب آزمون های آماری ارائه : محمد حلیمی - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

روش های انتخاب آزمون های آماری ارائه : محمد حلیمی. مقدمه امروزه م قاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند و بندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايج به دست آمده از تحقيق ها و پژوهش هاي علمي کرد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'روش های انتخاب آزمون های آماری ارائه : محمد حلیمی' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • مقدمه

 • امروزه مقاله هاي علمي-پژوهشي را با روش ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده مي شناسند و بندرت مي توان بدون استفاده از روشهاي آماري اقدام به تفسير، تبيين و تحليل نتايج به دست آمده

 • از تحقيق ها و پژوهش هاي علمي کرد.

 • علم آمار با پردازش داده ها و تبديل آنها به اطلاعات مورد نياز، زمينه اخذ تصميم را فراهم مي آورد.


علم آمار

به مجموعه روش های علمی اطلاق می شود که برای جمع آوری اطلاعات اولیه،مرتب وخلاصه کردن،طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه و تفسیر آنها به کار میرود.

 • جامعه نرمال

 • جامعه ای است که از توزیع نرمال تبعیت می کند.آزمون پارامتریک

آزمون هاي پارامتريک، آزمون هاي هستند که توان آماري بالا و قدرت پرداختن به داده هاي جمع آوري شده در طرح هاي پيچيده را دارند. در این آزمون ها داده ها توزيع نرمال دارند.

آزمون هاي غيرپارامتري

آزمون هائی مي باشند که داده ها توزیع غیر نرمال داشته و در مقايسه با آزمون های پارامتري از توان تشخیصی کمتري برخوردارند.

نکته

اگر جامعه نرمال باشد از آزمون های پارامتریک و چنانچه غیر نرمال باشد از آزمون های غیر پارامتری استفاده می نمائیم.


 • 1- چه تعداد متغیر مورد بررسی قرار می گیرد؟

 • 2- چند گروه مقایسه می شوند؟

 • 3- آیا توزیع ویژگی مورد بررسی در جامعه نرمال است؟

 • 4- آیا گروه های مورد بررسی مستقل هستند؟

 • 5- سوال یا فرضیه تحقیق چیست؟

6-آیا داده ها کمی هستند و یا کیفی؟


حال به کمک جدول زیر براحتی می توانید آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید


در رویکردی دیگر بر مبنای تعداد متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت:

یک متغیر

دو متغیر


سه متغیر و بیشتر متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت:

پس از انتخاب آزمون آماری مناسب حال می توان با هر یک از آزمون ها به صورت تخصصی برخورد کرد.


معرفی چند آزمون آماری متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت:

آزمون t-student

اين آزمون براي ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و نبودن ميانگين نمونه اي با ميانگين جامعه در حالتي به كار مي رود كه انحراف معيار جامعه مجهول باشد.

همچنين اين آزمون مواقعي كه خطاي استاندارد جامعه نامعلوم و خطاي استاندارد نمونه معلوم باشد، كاربرد دارد.

آزمون t در حالتهاي زير كاربرد دارد:

 • - مقايسه يك عدد فرضي با ميانگين جامعه نمونه

 • - مقايسه ميانگين دو جامعه

 • - مقايسه يك نسبت فرضي با يك نسبتي كه از نمونه بدست آمده

- مقايسه دو نسبت از دو جامعه


تحلیل واریان متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت: س ANOVA (آزمون F)

 • زمانی که محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین های بیش از دو جامعه بپردازد، بکارگیری آزمون هایی همچون T امکانپذیر نخواهد بود. برای این منظور در اینگونه تحقیقات از روش تحلیل واریانس یا آزمون F استفاده می گردد.

تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه های مختلف داده ها یا نمونه هاست،

البته واریانس موجود ممکن است از تفاوت موجود در درون نمونه ها نیز حادث شده باشد.

بنابراین ANOVAبه عنوان یک روش تحلیل، با بررسی مجموع این تفاوت ها به تبیین پدیده مورد نظر می پردازد.


تحلیل واریانس چند متغیره ( متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت: MANOVA) :

تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نیز مانند تحلیل واریانس (ANOVA) با بررسی تفاوت بین گروه ها سر و کار دارد. با این تفاوت که تحلیل واریانس((ANOVA یک روش یک متغیره بوده و سعی می کند تا از این طریق به سنجش تفاوت گروه ها بر اساس یک متغیر وابسته کمی بپردازد. در حالی که تحلیل واریانس چند متغیره با بیش از یک متغیر وابسته سر وکار داشته و سعی می کند تا به بررسی و سنجش تفاوت گروه ها بر اساس چندین متغیر وابسته کمی به طور همزمان بپردازد.


ad