slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย. มนูญ ศิริวรรณ. สถานการณ์พลังงานของประเทศ. เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (ใช้น้ำมัน 800 kbd/ ผลิตได้เอง 254 kbd เป็นน้ำมันดิบ 133 kbd ) ทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
สถานการณ์พลังงานของประเทศ
 • เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (ใช้น้ำมัน 800 kbd/ผลิตได้เอง 254 kbd เป็นน้ำมันดิบ133 kbd )
 • ทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • สูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมันปีละ 2.5-3.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (0.7-1.2 ล้านล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน)

- คิดเป็น 10-12%ของ GDP ( EU 2.2%, US 2.6% )

 • โครงสร้างราคาพลังงานมีการบิดเบือนโดยใช้กองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือ (LPG, Diesel)
 • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะด้าน Logistics
slide3
สถานการณ์พลังงานของประเทศ (ต่อ)
 • ความเสี่ยงสูงในด้านความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า

- ใช้ก๊าชธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึง 70%(สัดส่วนสูงที่สุดในโลกพอๆกับสิงคโปร์)

- พึ่งพิงแหล่งก๊าซธรรมชาติจากนอกประเทศสูงถึง 25-30%

 • การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนยังไม่เป็นวาระแห่งชาติ
 • การประหยัดพลังงานยังเป็นแค่การรณรงค์และสมัครใจ
slide4
สถานภาพปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2550

ปิโตรเลียมในประเทศ PROVED PROBABLE POSSIBLE

-NG (mmcu.ft.) 8.65 8.53 4.46

-condensate (mb) 233.41 268.12 107.65

-crude (mb) 189.01 113.58 37.13

ปิโตรเลียมในพื้นที๋JDA

-NG (mmcu.ft.) 3.04 2.11 3.86

-condensate (mb) 32.70 25.11 53.28

-crude (mb) 5.53 3.48 4.97

พื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา

-NG (mmcu.ft.) 10.00

รวมปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (mb) 2,500 2,266 3,398

ระยะเวลาใช้งาน (เฉพาะNGในอ่าวไทย) 8 ปี 7ปี 4 ปี

-รวมNGจากแหล่งJDA 19+10 = ไม่เกิน 30 ปี

-รวมพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา?

*Proved = confidence 90%, Probable = 50%, Possible = 10%

slide5
ดุลการค้าผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน
 • ปี 2551ขาดดุลการค้า 811.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (28,416 ล้านบาท)
 • ยอดการนำเข้าเชื้อเพลิง

- ปริมาณ + 2.7%

- มูลค่า + 98.2%

 • ยอดการนำเข้าน้ำมันในปี 2551 ทั้งปีทำสถิติสูงสุดประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท
 • มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรทั้งหมดทั้งปี ซื้อน้ำมันได้เพียง 5 เดือน
 • ปี 2552 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันลดลง 5 แสนล้านบาท เหลือเพียง 7 แสนล้านบาท

- ได้เปรียบดุลการค้า 22,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (717,060 ล้านบาท)

 • ปี 2553/2554 มูลค่าการนำเข้ากลับมาอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาทอีกครั้ง
logistics
ผลกระทบต่อระบบ Logistics
 • ราคาพลังงานที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

- ระบบlogisticsของไทยพึ่งพาพลังงานสูงประมาณ30%ของต้นทุนการ ขนส่ง

- ต้นทุน logisticsของไทยอยู่ที่ 18.4%ของGDP

- เป้าหมายตามโครงการไทยเข้มแข็ง 15%ในปี 2555 (ระยะยาว8-9%)

- ลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าเหลือ 6.7%

- ลดต้นทุนด้านการเก็บรักษาเหลือ 6.6%(จากปัจจุบัน 8-9%)

- ค่าใช้จ่ายด้าน logisticsสินค้าเกษตรของไทย = 16%ของต้นทุนการผลิตvs.ต่างประเทศ= 7%

-การขนส่งสินค้าในประเทศใช้การขนส่งทางถนน (รถบรรทุก) 86% ทางรถไฟ 2.8% (เป้าหมาย 18.5%)

slide7
Other*2.3%

Hydro16%

Coal41%

Nuclear14.8%

Gas20.1%

Oil5.8%

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโลก

* Other: Solar, wind, geothermal, waste

Source: International Energy Agency (Key World Statistics 2008)

slide8
การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี2551

(แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง)

รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ

148,197 ล้านหน่วย

พลังงานทดแทน1.4%

ถ่านหินนำเข้า8.2%

น้ำมันเตา1.0%

ก๊าซธรรมชาติ

70.0 %

ลิกไนต์12.6%

พลังน้ำ4.7%

ดีเซล 0.2 %

สปป. ลาว 1.6%

มาเลเซีย 0.3 %

slide11
ความท้าทายและความเสี่ยงด้านพลังงานของไทย
 • ความต้องการพลังงานของประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังอยู่ในระดับต่ำเพราะนโยบายตรึงราคาพลังงาน
 • ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดไปในอีก10 - 20ปีข้างหน้า
 • พึ่งพิงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก
 • ต้องนำเข้าพลังงานที่มีราคาแพงเพื่อมาทดแทนก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป (LPG/LNG)
 • ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน
slide12
แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน
 • ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากภายนอก

- พัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ/พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล

- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ

- ทุ่มเทในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

- ก้าวไปสู่ Decarbonized Future

- ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการประหยัดพลังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

- การประหยัดพลังงานภาคบังตับ เช่น Restricted Zone,Green Building

slide13
แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน (ต่อ)
 • สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

- ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

- หันมาพิจารณาเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ่านหินและนิวเคลียร์

- ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (Green Power) อย่างจริงจัง

- กระจายการผลิตไฟฟ้าออกไปยังแหล่งชุมชนทั่วประเทศในรูปของการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน (VS-IPP)

 • ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกัน สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ลดการอุดหนุน

- เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง (DSM)

15 2551 2565
แผน15ปีพลังงานทดแทน (2551-2565)
 • ครม.ให้ความเห็นชอบ – 28 ม.ค. 2552
 • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

- จาก 6.8% เป็น 20% ภายในปี 2565

 • สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

- กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ: ไบโอดีเซล เอทานอล และ NGV

- กลุ่มพลังงานชีวภาพ: ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และพลังงานขยะ

- กลุ่มพลังงานธรรมชาติ: พลังงานลม แสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังน้ำ

 • ลดการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 460,000 ล้านบาท

- เกิดการลงทุนในภาคเอกชนมากกว่า 382,000 ล้านบาท

- มีโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 14,000 ล้านบาท

green power
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Green Power)
 • ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อ (adder) ให้สูงขึ้น ตั้งแต่หน่วยละ 0.30-8.00 บาท

- ชีวภาพ (BIO-GAS) 176 MW

- ชีวมวล (BIO-MASS) 3,032 MW

- แหล่งน้ำขนาดเล็ก 281 MW

- พลังแสงอาทิตย์ 1,072 MW

- พลังลม 1,321 MW

- ขยะ 183 MW

- เป้าหมาย 5,242 MW

 • ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟจ่ายแพงขึ้นโดยสมัครใจ
slide17
นโยบายพลังงานสาธารณะ
 • นโยบายที่ดีต้องตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว

- ความมั่นคงด้านพลังงาน/ความพอเพียง/การพึ่งพาตนเอง

 • เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

- ไม่ฟุ่มเฟือย/ไม่ใช้จ่ายเกินตัว/ไม่สร้างภาระให้คนรุ่นหลัง

 • ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีค่าซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและหายากอย่างชาญฉลาด

- ไม่ใช้อย่างสี้นเปลืองโดยไม่คำนึงถึงอนุชนรุ่นหลัง

 • นโยบายต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาว

- ไม่เสนอแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น

 • การบริหารจัดการนโยบายต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
slide18
บทสรุป
 • ยุคสมัยแห่งน้ำมันราคาถูกได้หมดไปแล้ว
 • ยุคแห่งพลังงานหมุนเวียนกำลังเข้ามาแทนที่

- บนสมมติฐานว่าต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในระยะยาว

- เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 • การกำหนดราคาพลังงานที่สมเหตุผลจะช่วยสร้างสมดุลในการใช้พลังงาน

- ลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล

- มาตรการเดียวที่ได้ผลมากที่สุด

- ลดความต้องการด้านพลังงาน

- ลดภาวะโลกร้อน

slide19
น้ำมันแพง ............. ทางออกของประเทศไทย ?

ไม่เป็นไรหรอก!!ให้น้ำเกลือเสร็จ เดี๋ยวก็หายแล้ว

ต้องผ่าตัด!!เท่านั้นถึงจะหายขาด

19

ad