5 3 a irina @ mskh am n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Կիսամյակային հաշվետվություն

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Կիսամյակային հաշվետվություն - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Իրինա Ավետիյսան 5-3 դասարան Նոր Դպրոց a - irina @ mskh . am. Կիսամյակային հաշվետվություն.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Կիսամյակային հաշվետվություն' - helene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Իմընտրած գործունեությունը մաթեմատիկան է: ՄենքընկերՍյուզիիհետհետաքրքիրխնդիրներենքլուծում, մաթեմատիկականխաղերենքխաղում,մաթեմատիկական խաչբառներ ենք ստեղծում, բլոգներն ենք ուսուոմնասիրում : Հաճախմասնակցումենքառցանցքննարկումներին, օրինակ`

Հնարամիտ լուծում պահանջող խնդիրներ` http://nor.mskh.am/node/6638Կատակ խնդիրներ-http://suziehakobyan.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.htmlՄենք արդեն գուշակում ենք բոլորի ծննդյան ամիսն ու օրը-http://suziehakobyan.blogspot.com/2013/01/blog-post_238.htmlՏեխնոլոգիայիդասերինեսպատրաստեցիմիքանինյութառողջագիտությանմասին, կենդանիներիխնամքիմասին.

 • Կանաչ կամ սովորական իգուանա`http://nor.mskh.am/node/5935
 • Կերակրում ենք կենդանիներին (ֆոտոշարք)`http://nor.mskh.am/node/5933
 • Ֆիզկտուլտուրայիժամերինմենքպարապումէինքվոլեյբոլ և բասմետբոլ:
ընտրած գործունեությունՏեխնոլոգիաՖիզկտուլտուրա
slide3

ԵսհաճախումեմդաշնամուրիդասերՍվետաՃաղարյանիմոտ և մասնակցելեմմիքանիհամերգների` ջազային և ամանորյա, նաևնյութերեմներկայացրել.

 • Ես կատարում եմ Կոմիտաս` http://nor.mskh.am/node/4222
 • Դո-մի-սոլ, կամ մեր նոր դաշնամուրը` http://nor.mskh.am/node/5998
Լրացուցիչկրթություն
slide4

Եսմիշտուրախությամբ ևսիրովմասնակցումեմառավոտյանպարապմունքներին:

Ինձդուրենգալիսառավոտյաներգերը, մարմնամարզությունը, ծննդյանշնորհավորանքները և բարձրտրամադրությունը:

Եսմասնակցելեմ “Мы желаем счастья вам” կարաոկե-երգիստեղծմանը:

Мы желаем счастья вам` http://nor.mskh.am/node/6181

Մասնակցություն պարապմունքներին
slide5

Եսաշխատումեմմասնակցելբոլորառցանց քննարկումներին, որոնքանցենկացվումՆորԴպրոցիկայքում.

 • Ջաննի Ռոդարի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» Ստեղծական աշխատանք
 • http://nor.mskh.am/node/4738
 • Ջաննի Ռոդարի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում»Ամփոփում http://nor.mskh.am/node/4737
 • Իմ անունը... http://nor.mskh.am/node/4141
 • Բնագիտականընթերցումներ`http://nor.mskh.am/node/6554
 • Ավետիք Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»
 • http://nor.mskh.am/node/5327
 • Ստեփան Զորյան «Մի գիշեր անտառում»
 • http://nor.mskh.am/node/3865
առցանց քննարկում
slide6

Այսկիսամյակեսգնացելեմմիքանիուսումնական և հայրենագիտականճամփորդությունների: ԵսեղելեմՎանատուրգյուղում, Արայիլեռանգագաթում, ԱրտաշատիՆորաշենգյուղում, ԽորՎիրապում, Օշականում: ԵսայցելելեմՕշականի և Ագարակիդպրոցները: Ահաիմնյութերը.

 • Մեր ճամփորդությունըԱրայիլեռ
 • http://nor.mskh.am/node/4112
 • Խոր Վիրապում
 • http://nor.mskh.am/node/4649
ուսումնական ճամփորդություն
slide7

Мы желаем счастья вам` http://nor.mskh.am/node/6181

 • Հովհաննես Թումանյան «Երկու սև ամպ»
 • http://nor.mskh.am/node/4565
 • Նվիրվում է

Սեպտեմբերի 21-ին `

ՊետրոսյանԴավիթիհետ

http://nor.mskh.am/node/3985

Խմբային աշխատանքներ
slide8

Այսկիսամյակեսշատակտիվաշխատելեմկայքում և թողարկելեմբազմաթիվաշխատանքներ.

 • Ջա~ն Սևան Իմ ամառային արձակուրդը (մաս I)

http://nor.mskh.am/node/3788

 • Իմ ամենաուրախ օրը http://nor.mskh.am/node/3838
 • Мое лето http://nor.mskh.am/node/3847
 • Осенняя сказка http://nor.mskh.am/node/4177
 • Ձայնավորների ու բաղաձայնների կռիվը. ո՞րն է ավելի կարևոր

http://nor.mskh.am/node/4291

 • Աշնանային ֆոտոշարք http://nor.mskh.am/node/4623
 • My cartoon character http://nor.mskh.am/node/4728
 • Сказка о лисе, Рыжей Красе http://nor.mskh.am/node/4762
 • Розовая находка http://nor.mskh.am/node/5041
Անհատականաշխատանքներ
slide9

«Աշուն» Վահան Տերյան http://nor.mskh.am/node/5059

 • Իմպապիկըhttp://nor.mskh.am/node/5087
 • Ին՞չ է ազատությունը http://nor.mskh.am/node/5222
 • Наша школа http://nor.mskh.am/node/5231
 • Երգն իմ կյանքում http://nor.mskh.am/node/5544
 • Իմ արտասովոր Նոր տարին http://nor.mskh.am/node/5889
 • С Новым годом и Рождеством! http://nor.mskh.am/node/6321
 • Երջանկություն http://nor.mskh.am/node/6733
 • В поисках волшебства http://nor.mskh.am/node/6767
 • Ոսկի քաղաք http://nor.mskh.am/node/6746
 • Մենուա թագավոր http://nor.mskh.am/node/5758
 • Հին Հայերի Վիպաշխարհ http://nor.mskh.am/node/5095
 • Իմ տոհմածառը http://nor.mskh.am/node/4923
Անհատականաշխատանքներ
slide10

Այս կիսամյակի ընթացքում ընդամենը պատրատելեմ

Ֆոտոշարք– 2

Ֆիլմ– 5

շնորհանդես-p.point – 9

նյութ-շարադրանք – 16

Էլ. նամակագրությունը շատհարմար է հանձնարարությունստանալու և հետաքրքրողհարցիպատասխանըստանալուհամար: Եսնամակներովեմփոխանակվումգրեթեբոլորմերուսուցիչների և ղեկավարներիհետ:

slide11

Եսմասնակցելեմբոլորստուգատեսներին, օրինակ

 • Աշունմեդիաօլիմպիադա - «Աշուն» Վահան Տերյան http://nor.mskh.am/node/5059
 • “Русскиймедвежонок” միջազգայինօլիմպիադա
 • «Դիջիթեք 2013» - Դա լա՜վ է` http://nor.mskh.am/node/5789
 • Դեպի նոր գիտելիքներ և ունակություններ` http://nor.mskh.am/node/6495
 • թարգմանականաշխատանք(ռուերենիցհայերեն) –Դա լա՜վ է` http://nor.mskh.am/node/5789
slide13

Օգտվումեմ Hoodamath.com,coolmath.com,mathnet.amմաթեմատիկականխաղերիկայքից,Ընկեր Սյուզիի բլոգից ,այցելելեմ և ծանոթացելեմտպարանիաշխատանքին, ինչիմասինֆիլմեմպատրատել.

Դեպի նոր գիտելիքներ և ունակություններ` http://nor.mskh.am/node/6495:

Կարդումեմերեքլեզուներով, հատկապեսսիրումեմընթերցել “Древопознания” հանրագիտարանը, կենդանիներիմասին, մարդուօրգանիզմիմասին և տիեզերքիմասինբաժինները:

Ինքնակրթություն
slide14

Բոլորառարկաներըհետաքրքիրենիրձևով, հատկապեսինձդուրենգալիսբոլորլեզուները և մաթեմատիկան (և այդառարկաներիուսուցիչները), փորձերնընկերԻվետտայիհետ, տիկինՀարությունյանիմշտականբարիվերաբերմունքը, երկարօրյանընկերՄարինեիհետ:

Ինձգնահատումեմորպեսլավսովորող, ձգտումեմգերազանցիկլինել:

գնահատում