elekt ina ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTŘINA II PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTŘINA II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ELEKTŘINA II - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ELEKTŘINA II. SLOŽITĚJŠÍ ELEKTRICKÉ SKUTEČNOSTI. ELEKTRICKÁ PRÁCE. STEJNĚ JAKO PRÁCE, KTEROU JSME POČÍTALI V 8.TŘÍDĚ, LZE ROVNĚŽ URČIT PRÁCI, KTEROU VYKONAJÍ ELEKTRICKÉ SÍLY MATEMATICKY: W E = U · I · t , KDE t JE DOBA, PO KTEROU TEČE ELEKTRICKÝ PROUD I OBVODEM PŘI NAPĚTÍ U. PŘÍKLADY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ELEKTŘINA II


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elekt ina ii

ELEKTŘINA II

SLOŽITĚJŠÍ ELEKTRICKÉ SKUTEČNOSTI

elektrick pr ce
ELEKTRICKÁ PRÁCE
 • STEJNĚ JAKO PRÁCE, KTEROU JSME POČÍTALI V 8.TŘÍDĚ, LZE ROVNĚŽ URČIT PRÁCI, KTEROU VYKONAJÍ ELEKTRICKÉ SÍLY
 • MATEMATICKY:
  • WE = U·I·t, KDE t JE DOBA, PO KTEROU TEČE ELEKTRICKÝ PROUD I OBVODEM PŘI NAPĚTÍ U
p klady
PŘÍKLADY
 • URČETE NAPĚTÍ ZDROJE, KTERÝ PŘI PROUDU O VELIKOSTI 70 mA VYKONÁ ZA 3 MINUTY PRÁCI O VELIKOSTI 2,772 kJ.
 • Řešení:
  • 1) ZÁPIS

t = 3 MIN = 180 s

I = 70 mA = 0,07 A

W = 2,772 kJ = 2772 J

U = ?

slide4
2) MATEMATICKÉ ŘEŠENÍ

JE NUTNÉ VYJÍT ZE VZTAHU PRO ELEKTRICKOU PRÁCI, TJ.

W = U·I·t

DO TOHOTO VZTAHU ALE NEMŮŽEME DOSADIT A JE TAK TEDY NUTNÉ ZE VZTAHU VYJÁDŘIT NAPĚTÍ

U = W : (I·t)

POTÉ JIŽ JEN DOSADÍME A TEDY:

U = 2772 : (0,07·180)=220 V

lohy k procvi en
ÚLOHY K PROCVIČENÍ
 • PŘ 1. URČETE PRÁCI, KTEROU VYKONÁ ELEKTROMOTOR ZAPNUTÝ NA NAPĚTÍ 0,65 kV, TEČE-LI JÍM PROUD O VELIKOSTI 12 mA PO DOBU 3 A PŮL MINUTY.
slide6
PŘ 2. ZA JAK DLOUHO VYKONÁ ELEKTROMOTOR O VNITŘNÍM ODPORU 80 Ω A PROTÉKAJÍCÍM PROUDU 5 mA PRÁCI 1 MJ?
elektrick v kon
ELEKTRICKÝ VÝKON
 • STEJNĚ JAKO PŘI NORMÁLNÍM VÝPOČTU VÝKONU, KTERÝ JIŽ ZNÁME I ZDE JE VZTAH NAPROSTO STEJNÝ A TO :
 • P = W : t
 • JEDINÝM ROZDÍLEM TAK JE, ŽE ZA PRÁCI DOSADÍME PRÁCI ELEKTRICKOU A TAK DOSTANEME VZTAH:
 • P = (U · I · t) : t
slide8
JELIKOŽ tSE VELMI SNADNO ZKRÁTÍ, DOSTANEME PRO ELEKTRICKÝ VÝKON SNADNO VZTAH :
 • P = U · I
p klady1
PŘÍKLADY
 • JAKÉ NAPĚTÍ MÁ ZDROJ NAPĚTÍ, KTERÝ PŘI PROUDU 70 mA MÁ VÝKON O VELIKOSTI 14 kW?
 • ZÁPIS:
  • I = 70 mA = 0,07 A

P = 14 kW = 14 000 W

U = ?

_____________________

slide10
OPĚT VYJDEME ZE ZÁKLADNÍHO VZORCE, A TO:
 • P = U · I
 • JE NUTNO OPĚT VYJÁDŘIT NEZNÁMOU VELIČINU, A TO JE ZDE NAPĚTÍ
 • U = P : I
 • POTÉ JIŽ DOSADÍME:
 • U = 14 000 : 0,07 = 200 000 V = 0,2 MV
p klady k procvi en
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ
 • URČETE VÝKON ZAŘÍZENÍ, JE-LI PŘIPOJENO NA NAPĚTÍ 30 kV A TEČE JÍM PROUD 20 mA.
slide12
URČETE PRÁCI, KTEROU VYKONÁ ELEKTROMOTOR O VÝKONU 15kW, JE-LI NAPĚTÍ 60kV. VŠE PROBÍHÁ PO DOBU 5 MINUT.
magnetick pole c vek s proudem
MAGNETICKÉ POLE CÍVEK S PROUDEM
 • O MAGNETICKÉMPOLI JSME SE JIŽ UČILI
 • VÍME TEDY, ŽE SE OBJEVUJE V OKOLÍ ZMAGNETOVANÝCH TĚLES
 • EXPERIMENTY NÁM ALE UKÁZALY, ŽE V OKOLÍ CÍVEK PŘIPOJENÝCH NA ZDROJ NAPĚTÍ SE ROVNĚŽ VYSKYTUJE MAGNETICKÉ POLE
slide14
PROTO TEDY USUZUJEME, ŽE CÍVKA S PROUDEM SE CHOVÁ JAKO MAGNET
 • TAKTO VZNIKLÝ MAGNET NAZÝVÁME ELEKTROMAGNET
 • VYUŽITÍ: NEJČASTĚJI TAM, KDE POTŘEBUJEME ZVEDAT TĚŽKÁ KOVOVÁ BŘEMENA A PROTO TŘEBA NA STAVBÁCH A NEBO VRAKOVIŠTÍCH VE FORMĚ ELEKTROMAGNETICKÉHO JEŘÁBU.
elektromotor
ELEKTROMOTOR
 • DALŠÍ MOŽNOSTÍ PRO VYUŽITÍ JE STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR
 • SKLÁDÁ SE ZE DVOU ČÁSTÍ A TO:
  • A) STATOR
   • PEVNÁ NEPOHYBLIVÁ ČÁST
   • NEJČASTĚJI PERMANENTNÍ MAGNET
  • B) ROTOR
   • POHYBLIVÁ, OTÁČIVÁ ČÁST
   • NEJČASTĚJI CÍVKA S JÁDREM
slide16
VNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE VŽDY PŮSOBÍ NA CÍVKU, JE-LI ZROVNA MAGNETEM A PŘITÁHNESI KE SVÉMU SEVERNÍMU PÓLU JIŽNÍ PÓL CÍVKY A NAOPAK
 • PROTO JE PRO NÁS NUTNÉ UMĚT SPRÁVNĚ URČIT KDE MÁ CÍVKA SEVERNÍ A JIŽNÍ PÓL, ABYCHOM MOHLI URČIT SPRÁVNÉ OTÁČENÍ
slide17
1)EXPERIMENTÁLNÍ METODA
  • VYUŽIJEME-LI NĚJAKÉHO MALÉHOMAGNETU S OZNAČENÝMI PÓLY, TAK NÁM POTÉ, CO SI HO CÍVKA PŘITÁHNE SNADNO URČÍ SEVERNÍ A JIŽNÍ PÓL CÍVKY, NEBOŤ SEVERNÍ PÓL CÍVKY PŘITÁHNE JIŽNÍ PÓL MALÉ MAGNETKY
slide18
2) AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY
 • UCHOPÍME-LI CÍVKU PRAVOU RUKOU TAK, ŽE PRSTY KOPÍRUJÍ SMĚR VINUTÍ A PROUD TEČE Z DLANĚ DO PRSTŮ, VZTYČENÝ PALEC NÁM PAK UKAZUJE KONEC CÍVKY, KDE JE SEVERNÍ PÓL
 • POZOR, PROUD VŽDY TEČE V OBVODU OD KLADNÉ K ZÁPORNÉ SVORCE ZDROJE
jak tedy funguje elektromotor
JAK TEDY FUNGUJE ELEKTROMOTOR?
 • NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUŠÁSTÍ ELEKTROMOTORU JE KOMUTÁTOR. TEN ZAJIŠŤUJE STÁLÉOTÁČENÍ ROTORU. CÍVKA S PROUDEM SE CHOVÁ JAKO MAGNET. TEN BY SE ALE JEN NATOČIL K VNĚJŠÍMU MAGNETU A PAK BY SE NEOTÁČEL DÁL. JE TEDY NUTNÉ PROHODITMAGNETICKÉPÓLY NA CÍVCE
slide20
TOTO PRÁVĚ UMÍ KOMUTÁTOR. V PRAVOU CHVÍLI ODPOJÍCÍVKU OD ZDROJE NAPĚTÍ A POTÉ JI PŘIPOJÍOPAČNĚ. TÍM SE PROHODÍ JEJÍ MAGNETICKÉ PÓLY. STŘÍDAJÍ SE TAK PRAVIDELNĚ OKAMŽIKY, KDY SE CÍVKA OTÁČÍVLIVEMMAGNETICKÉSÍLY(JE POD PROUDEM A JE MAGNETEM), A KDY SE OTÁČÍVLIVEMSETRVAČNOSTI (NENÍ POD PROUDEM)
elektromagnetick indukce
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
 • Z EXPERIMENTŮ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE JE-LI V OKOLÍ CÍVKYPROMĚNLIVÉ MAGNETICKÉ POLE, OBJEVÍSE V NÍ ELEKTRICKÝ PROUD
 • TENTO DĚJ NAZÝVÁME ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
 • JAK TOHO VYUŽÍT?
 • SAMOSEBOU K VÝROBĚ ELEKTRICKÉHO PROUDU!
sm r indukovan ho proudu
SMĚR INDUKOVANÉHO PROUDU
 • LENTZŮV ZÁKON ŘÍKÁ, ŽE V CÍVCE SE TVOŘÍ PROUD TAKOVÝM SMĚREM, ABY TAKTO VZNIKLÝ ELEKTROMAGNET BRÁNILZMĚNĚ MAGNETICKÉHO POLE, KTERÁ HO ZPŮSOBILA
jak si to vysv tlit
JAK SI TO VYSVĚTLIT?
 • Z CÍVKY SE STÁVÁ VŽDY MAGNET, TEČE-LI JÍ PROUD. SMĚR PROUDU VŽDY URČUJE PÓLY CÍVKY A TEDY VNIKÁ-LI MAGNET DO CÍVKY, TVOŘÍ SE PROTI NĚMU VŽDY STEJNÝ PÓL, ABY JEJ ODPUZOVAL, VYSTUPUJE-LI MAGNET Z CÍVKY, CÍVKA JDE ZA NÍM, TUDÍŽ VYTVOŘÍ PÓL OPAČNÝ…
jak toho vyu v me
JAK TOHO VYUŽÍVÁME?
 • SAMOZŘEJMĚ K VÝROBĚ ELEKTRICKÉHO PROUDU!!!
 • PŘÍSTROJE, KTERÉ TOTO UMOŽŇUJÍ NAZÝVÁME ALTERNÁTORY A DYNAMA
 • FUNGUJÍ PŘESNĚ OPAČNĚ NEŽLI ELEKTROMOTOR
 • OPĚT JE ZDE STATOR A ROTOR, ALE ROTOREM JE PERMANENTNÍ MAGNET A STATOREM JE CÍVKA