نلسون ماندلا: - PowerPoint PPT Presentation

helen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
نلسون ماندلا: PowerPoint Presentation
Download Presentation
نلسون ماندلا:

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
نلسون ماندلا:
213 Views
Download Presentation

نلسون ماندلا:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. به نام خدا نلسون ماندلا: هر روز صبح در افريقا آهويي از خواب بيدار مي شود كه مي داند بايد از شير تندتر بدود تا خورده نشود و شيري كه مي داند بايد از آهو تندتر بدود تا گرسنه نماند مهم نيست كه شير باشي يا آهو ... مهم اينست كه با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دويدن كني..

 2. ILOG CPLEX مهران مهتابی احسان زارع رضا سالاریان بهار 89

 3. Cpelxیک بسته ی نرم افزاری شامل مجموعه ای از برنامه های مدل سازی ریاضی است.این برنامه ابتداعاَ توسط Robert E. Bixby توسعه یافت. در سال 1997 شرکت Cplex توسط شرکت iLog خریداری شد. Cplexدر حقیقت یک موتور حلال است که قابلیت اتصال به اکثر محیط های برنامه نویسی و بهینه سازی مدل های ریاضی را دارا میباشد.هر چند شرکت ILOG یک محیط ساده برای ویرایش و توسعهی مدل ها در برنامه قرار داده است ولی اکثر کاربران حرفه ای ترجیح می دهند تا از قابلیت های اتصال آن بهره بگیرند.

 4. یکی از توانایی های مهم این سیستم ،امکان کار به دو صورت Site و Stand Alone می باشد که به کار گیری نوع اول آن باعث افزایش کارایی بسته در محیط های صنعتی و آکادمیک می شود. از مهمترین مشخصات CPLEX سرعت بالای حل مدل های با متغیر و محدودیت زیاد می باشد. این قابلیت به حدی است که این برنامه را از سایر برنامه های مشابه تولید شده در شرکت های دیگر متمایز می سازد.

 5. شرکت ILOG جزء اولین شرکت هایی بود که برنامه­ی Solver خود را برای پردازنده های 64 بیتی ارایه کرد. موضوع اخیر این برنامه را بیشتر به یک Solver صنعتی تبدیل کرده تا یک Solver آکادمیک و تحقیقاتی. به همین علت قیمت License این نرم افزار بسیار بالاست. نکتهی قابل توجه دیگر این است که شرکت ILOG هیچ نسخهی Trial یا Student Version از این نرم افزار را ارایه نمی کند. که این باعث می شود تا بسیاری از افراد در ایران نتوانند آن را آزمایش کنند.

 6. مجموعه های مثل GAMS و Lingo/Lindo عمدتاَ محیط توسعه به حساب میآیند و از مجموعه ای از solverها در درون خود بهره میگیرند. برای روشن شدن این مطلب توضیح می دهم که به عنوان مثال ممکن است یک مدل ریاضی را در برنامهی GAMS بنویسیم و سپس توسط cplex آن را حل کنیم.

 7. برای بررسی و مقایسه این نرم افزار ها از تکنیک های متفاوتی استفاده می شود. اما چیزی که در همه ی آنها مشترک است. بهره گیری از یکسری مدل با شرایط مناسب است.این مدل ها باید به نحوی باشند که بتوان آنها را در همه ی حلال های مورد مطالعه پیاده کرد. یکی از معیار ها جهت مقایسه ی سرعت عملکرد برنامه تحلیل تکنیک حل مدل به روش Complete Search است. در تکنیک Complete Search تمامی نقاط در منطقه­ی موجه در تابع هدف بررسی می شوند.

 8. در حالت بعدی برنامه ها در حل مدل به روشهای پیوسته مقایسه می شوند. در مدل های پیوسته لزومی به بررسی تمام نقاط منطقه موجه نیست. تنها نقاط خاصی بررسی می شوند.برای تعیین این نقاط ، تکنیک های ریاضی وجود دارد. مثل انشعاب و تحدید و سیمپلکس.

 9. ILOG CPLEX همچنین می تواند چند چیز اضافی LP را حل کند : • مسائل جریان شبکهای، یک مورد خاص از LP است که CPLEX می تواند با استفاده از ساختار مساله، آن را به سرعت حل کند. • مسائل برنامه ریزی درجه دو (QP) ، که در آن تابع هدف LP گسترش یافته است که شامل عبارات درجه دو است. • مسائل برنامه ریزی با محدودیت درجه دو (QCP) ، که شامل عبارات درجه دو در میان محدودیت هاست. در حقیقت CPLEX می تواند مسائل SOCP(برنامه ریزی درجه دو) را حل کند. • مسئله های برنامه ریزی انتگرالی کامل (MIP)، جائیکه هر یا همه متغیرهای LP، QP یا QPCمحدود می شود تا مقدار بگیرند.

 10. ILOG CPLEX چه چیزی نیست ILOG CPLEX یک زبان مدلسازی نیست، یک محیط کاملا توسعه یافته هم نیست. شما می توانید با کمک آن مدل ها را کامل و حل کنید. اما یکی از ویژگی های آن فراهم نبودن امکان پیشنهاد برای یک سیستم مدل شده در محیط کاملا توسعه یافته است. اگر شما به بعضی از سیستم ها بنگرید، ILOG OPL , ILOG ODM را ملاحظه می کنید. مکان توسعه یافته ILOG OPL یک سیستم قدرتمند و سریع برای توسعه و استقرار برنامه های بهینه سازی است. مکان توسعه یافته ILOG OPL شامل: • زبان برنامه ریزی بهینه (OPL) برای بهینه سازی مدل های توسعه یافته. • یک محیط کاملا توسعه یافته (IDE) برای اجرا و آزمایش مدل های بهینه • ابزار یک فرمان خطی (OPLRUN) برای اجرای مدل از خط فرمان.

 11. آموزش تغییرات و معرفی نمونه ها مروری بر مشخصه ها

 12. میز کار

 13. The end با تشکر از دکتر دبیری