jazyk a jazykov komunikace ciz jazyk slovesn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Past Simple Practice I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Past Simple Practice I

play fullscreen
1 / 8

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Past Simple Practice I

1 Views Download Presentation
Download Presentation

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Past Simple Practice I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Past Simple Practice I VY_22_INOVACE_16 Sada 1 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Michaela Slaninová, 05 - 2012

  2. Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Využití materiálu: upevňování znalosti slovesných časů Forma výuky: prezentace v programu Powerpoint, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  3. Past Simple Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  4. prehistory They lived in caves. They ……….. hunting. They ……….. fruit and nuts. They ……….. water. They ……….. on open fire. They ……….. on foot. They ……….. in nature. Přepiš věty v minulosti. modern times 1. We live in houses. 2. We go to school. 3. We eat pizza. 4. We drink Cola. 5. We cook in the kitchen. 6. We travel by car. 7. We work in offices. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  5. Rozděl tato slovesa na pravidelná a nepravidelná. Napiš je v minulém čase. Regular verbs • sing • see • play • meet • speak • keep • catch • like • watch • tell • take • learn • write Irregular verbs Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  6. Doplň správné sloveso v minulém čase. • Fall • Study • Go • Cost • Break • Forget • Sell • lose My cousin is a doctor. He … medicine. Grandma can‘t walk. She … and … her leg. Here‘s a letter for you. I … to give it to you. The new mobile looks expensive. It … a lot of money. Peter and Sheila aren‘t at home. They … swimming. We are moving into a house. We … our flat yesterday. What a pity! The Czech team … in the semi-finals. Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  7. Vytvoř otázky. WHO WHEN HOW A: I found a bunch of keys two days ago. B: Where did you find them? B: … … you buy? A: I went shopping last week. A: We had a picnic on the beach. B: … … … … …? A: I saw a famous person last weekend. B: … was it? Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  8. Citace: • http://office.microsoft.com Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692