Halogenderiv ty
Download
1 / 14

Halogenderiváty - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

Halogenderiváty. Vazba uhlík - halogen snadné heterolytické štěpení snadnost stoupá v řadě F < Cl < Br < I Proč ? elektronegativita stabilní halogenidové ionty X- (konfigurace vzácného plynu) stabilita roste s objemem iontu F < Cl < Br < I stabilnější snadněji vznikají

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Halogenderiváty' - hei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Halogenderiv ty
Halogenderiváty

 • Vazba uhlík - halogen

  • snadné heterolytické štěpení

  • snadnost stoupá v řadě F < Cl < Br < I

 • Proč ?

  • elektronegativita

  • stabilní halogenidové ionty X- (konfigurace vzácného plynu)

  • stabilita roste s objemem iontu F < Cl < Br < I

  • stabilnější snadněji vznikají

  • polarita vazby stoupá v řadě I < Br < Cl < F


Struktura
Struktura:

 • alkylhalogenid

  • vazba C - Cl je polární

  • -I efekt ovlivňuje C na kterém se vytvoří +náboj

  • C může být napaden nukleofilní částicí

 • alkenylhalogenid

  • funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s  elektrony dvojné vazby

  • na vzdálenějším C se vytvoří - a může být atakovaná elektrofilní částicí

 • arylhalogenid

  • funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s  elektrony aromatického systému

  • v polohách o-, p- se vytváří -


N zvoslov
Názvosloví:

 • tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.)

 • lokalizace všech atomů halogenů se udává před název (2-chlór-1-fluorpropan,

  1-bróm-2-jódethan)

 • počet halogenů se uvádí řeckou předponou (2,2dichlórbutan,

  1,2,2-trichlór-1,1,2,3-tetrajódpentan)


Rozd len
Rozdělení:

 • podle typu uhlíkatého skeletu

  • alifatické

  • alicyklické

  • aromatické

 • podle obsazení vazeb atomů uhlíku ostatními substituenty

  • primární (-CH2-X)

  • sekundární (=CH-X)

  • terciární (C-X)

 • podle počtu halogenů

  • monohalogenderiváty, dihalogenderiváty, atd.


Fyzik ln vlastnosti
Fyzikální vlastnosti

 • zvýšení hustoty (zavedení halogenu výrazně zvyšuje molární hmotnost)

 • zvýšení bodu varu vzhledem k uhlovodíkům

 • nejnižší jsou těkavé

 • snížení hořlavosti (halogeny jsou "nehořlavé prvky")

 • nerozpustné ve vodě

 • dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech

 • charakteristický zápach

 • jsou jedovaté - tzv. kumulativní jedy - ukládají se v tkáních (tucích)


Chemick vlastnosti halogenderiv t
Chemické vlastnosti halogenderivátů

 • vazba C - X se štěpí především heterolyticky

 • na vazbách C - X mohou probíhat substituce jinou nukleofilní částicí

 • substituci konkuruje eliminace, především u terciárních halogenderivátů

 • alkylační činidla

 • na -R další reakce podle typu vazeb (adice na C = C, na -A jádře substituce elektrofilní)


Nukleofiln substituce
Nukleofilní substituce

 • v halogenderivátu je vazba mezi uhlíkem a halogenem polární halogen má částečně záporný náboj

  dva různé mechanismy

 • SN1 - substituce nukleofilní monomolekulární

  • terciární halogenderiváty

  • slabá nukleofilní činidla

  • u optických izomerů vzniká směs izomerních produktů

  • nízká koncentrace činidla, slabší nukleofilní činidlo a polární rozpouštědlo

 • SN2 - substituce nukleofilní bimolekulární

  • primární a málo stericky stíněné halogenderiváty

  • silná nukleofilní činidla

  • z optického izomeru vzniká "opačný" izomer produktu (inverze, Waldenův zvrat)

  • vysoká koncentrace činidla, silné nukleofilní činidlo a nepolární rozpouštědlo

 • nukleofilní substituce probíhá mnohem hůře u aromatických halogenderivátů

  • mezomerie působí proti heterolýze vazby C-X

  • halogeny jsou substituenty 1. třídy

  • usnadňují elektrofilní substituce na aromatickém jádře

  • orientují do poloh o- a p-


P prava halogenderiv t
Příprava halogenderivátů

 • z alkanů a cykloalkanů

  • reaguje X2 SN vznikají halogenalkany

 • z alkenů a cykloalkenů

  • reaguje HX Ad vznikají halogenalkany

  • X2 Ad vznikají dihalogenalkan

 • z alkinů

  • reaguje X2 Ad vznikají dihalogenalkeny

  • 2 X2 Ad vznikají tetrahalogenalkeny, popř. tetrahalogenalkany

  • HX Ad vznikají halogenalkeny

  • 2 HX Ad vznikají dihalogenalkany

 • z arenů

  • reaguje X2 SE vznikají halogenarenyReakce s kovy
Reakce s kovy

 • halogenderiváty reagují s mnoha kovy

 • vznikají organokovové sloučeniny s polární vazbou C - kov

 • kovy jsou méně elektronegativní než uhlík

 • zdroj nukleofilních uhlíkatých aniontů

 • Grignardovy sloučeniny

  • vznikají reakcí halogenderivátu s hořčíkem v bezvodém etheru


Jin organokovov slou eniny
Jiné organokovové sloučeniny

 • Zieglerovy katalyzátory


D le it halogenderiv ty
Důležité halogenderiváty

 • Halogenované methany

  • nehořlavé, nejedovaté, stálé, bez zápachu, těkavé kapaliny

  • chladící a nosná média, rozpouštědla

  • CH3Cl - methylační činidlo, anestetikum

  • CHCl3 - chloroform, narkotické účinky, bezb. kap., příjemná vůně, nehořlavý

  • CCl4 - hasební prostředek, rozpouštědlo

  • CCl2F2, CClF3 - nejběžnější freony

  • CCl3F, (CClF2)2 - další freony

  • CHI3 jodoform (žluté krystaly) jodoformová reakce


D le it halogenderiv ty1
Důležité halogenderiváty

 • Halogenethany

  • Halothan CF3-CHBrCl - anestetikum

  • Chlorethen (vinylchlorid)

   • vyrábí se adicí chlorovodíku na acetylen

   • surovina pro PVC

 • Trichlorethen Tetrachlorethen

  • vynikající rozpouštědla

 • Tetrafluorethen

  • surovina pro výrobu teflonu


D le it halogenderiv ty2
Důležité halogenderiváty

 • 2-chlor-1,3-butadien, chloropren

  • chlorprenový kaučuk (Neopren)

  • chemopren

 • Chlorbenzen

  • výroba fenolu

 • Benzylchlorid (C6H5)-CH2Cl

  • nerozpustný ve vodě

  • benzylační činidlo

   Insekticidy Fungicidy


ad