slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Serock 15.10.2013 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Serock 15.10.2013 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Serock 15.10.2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Wymiana dobrych praktyk jako element kontroli zarządczej. XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Serock 15.10.2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej Serock 15.10.2013 r.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Wymiana dobrych praktyk jako element kontroli zarządczej XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej PolskiejSerock 15.10.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2. ZARZĄDZANIE NA POZIOMIE OPERACYJNYM – GENEZA PROJEKTU • Ustawa o finansach publicznych • z dnia 27 sierpnia 2009 roku • wprowadziła obowiązek zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej • rozumianej jako ogół działań podejmowanych dla realizacji • celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy • Kontrola zarządcza to między innymi: • ustalanie celów i wskaźników efektywności • monitorowanie procesów Budżet zadaniowy Prawdopodobnie w efekcie ustawowego obowiązku konieczne będzie wdrożenie budżetów zadaniowych Budżet zadaniowy to między innymi: – proces hierarchizacji zadań, – definiowanie celów i wskaźników efektywności - monitorowanie procesów Jednostka sektora finansów publicznych (w projekcie urząd gminy, urząd miasta na prawach powiatu, starostwo powiatowe) • Wdrożone systemy zarządzania • Ogółem 20,3 % jednostek wdrożyło systemy zarządzania jakością • Systemy zarządzania to między innymi : • ustalanie celów i wskaźników efektywności • monitorowanie procesów • Dobre praktyki • Niesystemowe próby wymiany wiedzy, sprowadzające się do porównywania ad hoc w przypadku: • - konkursów na najlepsze innowacje i dobre praktyki • konieczności modernizacji wybranego procesu • - projektowania przebiegu procesów, np.: po zmianach prawnych

  3. UCZESTNICY PROJEKTU 19 uczestników: a/ urzędy miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Tychy, Rybnik, Częstochowa, Bytom, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Żory, Sosnowiec, Piotrków Trybunalski, Tarnów, Krosno, Kalisz b/ urzędy gmin: Radlin, Jaworze, Lubliniec c/ starostwa powiatowe: zawierciański i piotrkowski

  4. PRZYSTĘPUJĄCYDO PROJEKTU 16urzędów przystępujących do projektu

  5. . BENCHMARKING KONTROLA ZARZĄDCZA

  6. BENCHMARKING JAKO STAŁY ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ I STOPNIA Benchmarking pomaga:

  7. ZAŁOŻENIA PROJEKTU „BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH”

  8. CEL PROJEKTU

  9. ZESPÓŁ EKSPERTÓW (1)

  10. ZESPÓŁ EKSPERTÓW (2)

  11. . ZESTAW KLUCZOWYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W URZEDACH • Postępowanie administracyjne • Opieka nad dziećmi do lat 3 • Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Działalność gospodarcza • Oświata • Podatki lokalne • Oświetlenie • Organizacja urzędu

  12. . NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE BENCHMARKINGU

  13. . ZESTAW WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI

  14. . ANKIETA BENCHMARKINGOWA

  15. SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

  16. . MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU ROCZNY CYKL BENCHMARKINGU

  17. . MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU III CYKL TESTOWY – ROK 2014

  18. MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU III CYKL TESTOWY – ROK 2014

  19. . MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU III CYKL TESTOWY – ROK 2014

  20. MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU III CYKL TESTOWY – ROK 2014

  21. . MODEL PROWADZENIA BENCHMARKINGU III CYKL TESTOWY – ROK 2014

  22. . Każda zidentyfikowana dobra praktyka posiada uzasadnienie wyboruobejmujące aspekty:

  23. . PRZYKŁADY ZIDENTYFIKOWANYCH ROZWIĄZAŃ

  24. Zarządzanie zasobami ludzkimi Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi które sporadyczniejest stosowane urzędach: 1. Dodatek motywacyjny Dodatek ten ma charakter uznaniowy, decyzję o uruchomieniu funduszu płac na wypłatę dodatków motywacyjnych podejmuje każdorazowo prezydent miasta w oparciu o informację kwartalną dotycząca zaangażowania funduszu płac. Przyznawany jest z uwzględnieniem między innymi takich kryteriów jak: terminowości realizacji zadań, jakości wykonywanej pracy, efektywności i sprawności działania, dyspozycyjności czy zaangażowania w zadania dodatkowe i koncepcyjne. 2. Dodatekzaszkolenie pracowników Urzędu i/lub miejskich jednostek organizacyjnych. Dodatek ten przysługuje pracownikom Urzędu przygotowującym i prowadzącym szkolenia/cykl szkoleń dla innych pracowników zatrudnionych w Urzędzie i/lub miejskich jednostkach organizacyjnych. Przyznawany jest według określonych zasad

  25. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  26. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie • Wybrane rozwiązania stosowane w urzędach o najwyższej efektywności: • Skomasowanie większości aktywności urzędu na rzecz organizacji pozarządowych w jednym miejscu - w ramach jednej komórki organizacyjnej, odrębnej lub wskazanej w ramach wydziałów istniejących; • Ograniczenie powtarzających się czynności formalnych i merytorycznych w trakcie roku budżetowego poprzez skomasowanie zlecania większości zadań w ramach dużego konkursu na początku roku kalendarzowego; • Uproszczenie procedur związanych z ocenami ofert; • Działania urzędu ograniczające do minimum liczbę konkursów, w których brak ofert lub oferty posiadają błędy formalne, m. in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, działalność informacyjna itp.

  27. Monitorowanie zaległości Udział zaległości podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2011 w ogólnej kwocie zaległości w miastach na prawach powiatu

  28. Egzekucja należności Porównanie wskaźnika skuteczności egzekucji podatku od nieruchomości i ogólnej skuteczności egzekucji (kwota wyegzekwowana / kwota zaległości) w wybranych miastach na prawach powiatu w 2011 r. (w proc.)

  29. Egzekucja należności

  30. Egzekucja należności • Wybrane rozwiązania stosowane w urzędach osiągających najlepsze efekty: • Organizacja pracy: zadaniowy system pracy zespołu zajmującego się egzekucją • System premiowy pracowników egzekucji podatków • Określone cele ilościowe i jakościowe w zakresie egzekucji podatkowej w systemie kontroli zarządczej, budżecie zadaniowym oraz systemie zarządzania jakością

  31. Oświetlenie Struktura własności punktów oświetleniowych

  32. Oświetlenie Dobrą praktyką w zakresie organizacji pracy pod kątem praco i czasochłonnościmoże być też sposób zgłaszania awarii poprzez platformę albo dedykowany do tego celu program (z możliwością podglądu przez osoby zarządzające), który pozwoli na szybkie pozyskanie informacji o statusie sprawy, rodzaju awarii i ilości spraw załatwianych w danym okresie. Poniżej pokazano zrzuty ze stron funkcjonującego już programu i w oparciu o który dokonywane są zgłoszenia awarii w jednym z miast biorących udział w projekcie

  33. Oświetlenie

  34. Oświetlenie

  35. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mariusz Śpiewok Śląski Związek Gmin i Powiatów e-mail: benchmarking@silesia.org.pl www.benchmarking.silesia.org.pl Tel: 32 77 60 160, 77 60 161 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego