INFOBETIZZA - PowerPoint PPT Presentation

hedy-hoover
infobetizza n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFOBETIZZA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFOBETIZZA

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
INFOBETIZZA
105 Views
Download Presentation

INFOBETIZZA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ITC G.B. BODONI PARMA Y INFOBETIZZA E S CURS DE ALFABETIZARE INFORMATICA PENTRU «BUNICI» SI «COPII» COMPETENTE DE BAZA BOLOGNA 18.05.2011

 2. DECE ACEST PROIECT? • Pentru a incerca depasirea gap-ului generational intre copii, tinerii si varstnicii • Pentru a reduce diferenta tehnologica intre generatiile • Pentru a da studentilor nostri un motiv pentru a se simti «social de folos»

 3. PROFESORII TUTOR

 4. GENEZA PROIECTULUI • Proiectul s-a nascutacuma 10 ani, de la o idee al profesorului Luciano Bertolini, profesor de matematica si responsabilulformarii digitale al corpuluiprofesoriloracestuiinstitut. • Cu elcolaboreazaprofesorilor ITP in asafel de a crea conditile mediului (predispunereaunuilaborator, exercitatiiecc…) mai favorabilepentru buna desfasorarealeactivitatilor • Acumaproiectulestecoordonat de catreProfesoara Nicoletta Rossi, cu colaborareaprofesoriilor Pugliese e Lopapa

 5. COMPETENTE CHEIE - 1 *1. comunicatia in limba materna: studenti aufolosit un limbaj • Formalcorect • Apt la grupa target lectiirespective • Cu termeni precisi in microlimbasectorului *8. constinta si expresiaculturala • Fiecareelev a avutexperientadin “lenea de a transmite competente” si a trebuit sa se infrunte cu strategiile de gandirediferite fata de cea proprie

 6. COMPETENTE CHEIE - 2 *6. competente sociale si civice • Activitati, stimoli, actiuni care duc la “a trei” Cetatania si Constitutiaprinintermediuluneloractiunicotidiene de pace in interiorul scolii, in calitate de comunitate educativa, autoeducativa si coeducativa. • Fiecare eleva a facutexperientadinpractici de cetatenieactiva si de voluntariat si in vedereauneidezvoltari de sustinere

 7. COMPETENTE DISCIPLINARE INFORMATICA • A fi in stare de a expunecontinuturile • A fi in stare de a prezentamaterialulprinmodalitate informatica • competente aplicativeinformatice ITALIANA • Domeniulrelational: capacitati comunicative (a fi in stare de a expunecontinuturile, de a prezentamaterialul, aptidudine in a fi total disponibilpentru o alta persoana; a oferi o calitatabazatapeascultarea ne evaluativa) ECONOMIA FIRMEI • A fi in stare de a expunecontinuturile • A fi in stare de a prezentamaterialul • A fi in stare de a organiza, de a puteaplanifica

 8. SELECTAREA TINERILOR Proiectulesteadresattinerilordintrieniul Mercurio», cursorientatcatre un parcurs scolar cu mai multe ore de informatica • S-a vorbitdespreproiectul in claseleinteresate, a fost data o comunicatiescrisacatreparintii • A fostorganizata o intalnireintreprofesorii si tinerii care aufost disponibili • Pebazacompetentelorinformatice si relationale, profesoriiauselectattinerii

 9. DEZVOLTAREA PROIECTULUI In cursulcelor 10 ani de actuareacestuiproiect, impactulintotdeaunapozitivstudentilor nostri, a permis de a mari ofertapeteritoriul: • In laboratoareleinformaticeale scolii cu varstnici • In laboratoarele scolii primare, studentii nostri colaboreaza cu invatatoarele • La Sorbolostudentii nostri gestioneazalectiile, profesoara Rossi face pentru ei functia de tutor • In laboratoareleinstitutului Bodoni cu copiidinscoalaprimara

 10. INFOBETIZZA LA SORBOLO

 11. CARE SUNT CONTINUTURILE DE PREDAT? Fiecare tinar, in baza intereselor si competentelor propriului “elev”, hotareste care sunt elementele de introdus, unele continuturi sunt in orice caz comune la toti: • Notiuni de baza al programului Word • Internet • Posta electronica • Cercetareainformatilor • Netiquette • Sfaturipentrufolosireaconstienta al Internet-ului

 12. CARE SUNT REZULTATELE? DE LA ASA LA ASA

 13. NUMERELE • In ultimi doi ani 107 de varstniciaufrecventatlectiile • Au participat 6 scoli primaredin Parma si 2 dinjudet • In ultimi doi ani circa 70 de studenti aufost implicati in aceastaactivitate

 14. D I P L O M A

 15. VIATA DE SOCIETATE

 16. PUNCTUL DE VEDERE AL TINERILOR • Putem participa si daca nu mai suntem tineri si putem fi chiar mai harnicii dintre toti! Este cu mult mai important de a avea rabdare si de se pune in joc. De multe ori varstnici vor sa aiba cineva cu care sa vorbeasca • I-mi au cerut adresa mea de e-mail, stiu ca unele ori sa afla in dificultate si scriu de la calculatorul lor de a casa • La copii a trebuit sa predau lor totul de la bun inceput, ei inteleg in mod foarte usor, dar nivelul lor de concentratie este mai scazut!