Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej

play fullscreen
1 / 8
Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej
110 Views
Download Presentation
hedley-boone
Download Presentation

Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Podsumowanie wdrożonych środków finansowych w ramach 4 osi priorytetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  2. Limity środków na działania OSI 4 Razem Oś 4 9 707 172,00 zł Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 7 608 324,00 zł Projekty współpracy 196 767,00 Funkcjonowanie LGD 1 456 075,80 zł Nabywanie umiejętności i aktywizacja 446 005,20 zł „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  3. Limity środków na działania OSI 4 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 1 990 000,00 zł (26% alokacji) „małe projekty „ 4 096 324,00 zł (54% alokacji ) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 761 000,00 zł (10% alokacji) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 761 000,00 zł (10% alokacji) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  4. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi Wpłynęły do Stowarzyszenia LGD- „ Gniazdo ” 23 wnioski • zawarto 16 umów przyznania pomocy • 2 wnioski w trakcie rozpatrywania • 5 wniosków odrzuconych podczas oceny Urzędu Marszałkowskiego • Limit 1 990 000.00 zł wykorzystany (100%) 21 wniosków gminy członkowskie 2 wnioski parafie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  5. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „małe projekty” Wpłynęło do stowarzyszenia LGD -„ Gniazdo” 166 wniosków Limit 4 096 324,00 zł Umowy i złożone wnioski 2 526 072,00 zł Pozostało do wykorzystania 1 570 252,00 zł (ok. 38%) • zawarto 43 umowy przyznania pomocy • 81 wniosków w trakcie oceny Urzędu Marszałkowskiego • 42 wnioski odrzucone podczas oceny Urzędu Marszałkowskiego gminy 44 wnioski , starostwa 5, organizacje 55 , osoby fizyczne 5 (109 bez wniosków odrzuconych ) w 2014 min 2 nabory – 1 nabór styczeń 2 nabór czerwiec po zmianie rozporządzenia nabór ostatni nabór wrzesień (tzw. resztówka ) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  6. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wpłynęło do stowarzyszenia LGD -„Gniazdo” 14 wniosków • nie zawarto żadnej umowy • Liczba wniosków odrzuconych podczas oceny ARiMR – 8 • 6 wniosków (rozpatrywanie lub wycofanie ) Limit środków 761 000,00 zł Pozostało 156 109,00 zł ( ok. 20%) Luty 2014 ostatni nabór ?/lub przesunięcie na małe projekty „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  7. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wpłynęło do stowarzyszenia LGD -„ Gniazdo” 14 wniosków • zawarto 1 umowę przyznania pomocy na kwotę 100 000,00 zł • Liczba wniosków odrzuconych podczas oceny ARiMR – 5 Limit środków 761 000,00 zł Pozostało 198 345,00 zł (ok. 26%) Luty 2014 ostatni nabór ?/lub przesunięcie na małe projekty „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

  8. Dziękuję za uwagę Zbigniew Wieczorek Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” Skierniewice ul. Konstytucji Maja 6 lok. 05 Tel/fax 46 831 62 40, 512 178 852 e-mail: lgd@lgdgniazdo.pl www.lgdgniazdo.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.