p chod slovan a s m v kmenov svaz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz. Původní území slovanských kmenů. Odhadovaná pravlast Slovanů se nacházela někde v širším pásu úrodných nížin mezi středním Dněprem, Pripjatí, horním Dněstrem, Vislou a Odrou. V 5. století Slované začínají ze své pravlasti odcházet ve třech směrech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz' - hedley-boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Původní území slovanských kmenů

 • Odhadovaná pravlast Slovanů se nacházela někde v širším pásu úrodných nížin mezi středním Dněprem, Pripjatí, horním Dněstrem, Vislou a Odrou.
 • V 5. století Slované začínají ze své pravlasti odcházet ve třech směrech

Proč se dali do pohybu?

 • Mohlo dojít k vzrůstu obyvatelstva, začíná se projevovat nedostatek půdy
 • Spory uvnitř rodů
 • Jiné prameny hovoří o moru, který si stařešinové rodu vysvětlili jako odplatu bohů za hříšné chování, a že tento trest byl znamením národu, aby se vydal na cestu hledat si novou domovinu.
 • Tlak Hunů do střední a jihovýchodní Evropy
slide4

Slované žili jako zemědělci v rodovém zřízení, živili se i lovem a rybolovem, směňovali výrobky, obývali polozemnice, byli hospodářsky soběstační. Náboženství - pohanské - víra v řadu bohů (nejvyšší - bůh hromu Perun, bůh dobytka Veles, bůh slunce Dažbog). Postupný rozklad rodového zřízení, vznik kmenových svazů v čele s náčelníky = knížata.

slide5

V 6. století vpadli do střední Evropy asijští bojovníci Avaři a podmanili si Slovany. Centrem jejich nepevné říše byla uherská nížina. Nutili Slovany bojovat v avarském vojsku a slovanské ženy Avaři v zimě zneužívali.

 • Slované se bouří a kolem roku 623 vzniká Sámův kmenový svaz, který byl spojen společným bojem proti Avarům, později pak proti expanzivní snaze franské říše.
slide6

Sámův kmenový svaz

 • V roce 623/4 (za vlády franského krále Chlothara II.) přichází za Slovany franský kupec Sámo a pomáhá jim v boji proti avarské nadvládě. Tím si vysloužil vděk Slovanů a byl jimi zvolen za „krále“
 • Další vývoj popisuje franský kronikář Fredegar těmito slovy: „Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné.“
 • V roce 631 vytáhla Franská říše do boje proti Sámově říši (franský král Dagobert I. Shromáždil velké vojsko, které tvořili Alamani, Austrasijci a Langobardi). Frankové jsou poraženi v bitvě u slovanského hradiště Wogatisburgu
slide7

Vybrané lokality ztotožňované s Vogastisburgem: 1 – Reicheneck u Hersbrucku, 2 – Voigsburg,3 – Domažlice-Tuhošť, 4 – Loket, 5 – Úhošť u Kadaně, 6 – Staffelberg u Staffelsteinu, 7 – Burku Forchheimu, 8 – Wossburg, 9 – kontaktní zóna nejstarších slovanských hradišť na územíDervanových Srbů, 10 – Voitsberg, 11 – Mikulčice, 12 – Hostýn, 13 – Znojmo, 14 – Melk,15 – Wien, 16 – Bisamberg, 17 – Bratislava, 18 – Rubín u Podbořan, 19 – Vranov nad Dyjí.

slide8

Sámo vládl 35 let, oženil se s 12 ženami slovanského původu a měl s nimi 22 synů a 15 dcer. Zemřel přirozenou smrtí roku 685.

 • Po Sámově smrti říše zaniká, k čemuž nejspíš napomohli vnitřní neshody. Je pravděpodobné, že velký počet synů mohl po jeho smrti vést k vnitrostátní krizi, boji o moc a následně i k rozpadu říše.