Neonatológia, rehabilitáció - PowerPoint PPT Presentation

hedley-boone
neonatol gia rehabilit ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neonatológia, rehabilitáció PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neonatológia, rehabilitáció

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Neonatológia, rehabilitáció
127 Views
Download Presentation

Neonatológia, rehabilitáció

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neonatológia, rehabilitáció Prof. Dr. Balla György Debreceni Egyetem Szülészeti Klinika Neonatológiai Tanszék

 2. A neonatológia fogalma betegei életkorának függvényében A 24. terhességi héttől a 44. terhességi hétig. • 1 hónapos korig érett újszülöttek esetében. • 5 hónapos korig a 24. terhesség hétre születettek esetében

 3. Főbb neonatális alapbetegségek, melyek későbbiekben rehabilitációt igényelhetnek Érett újszülöttek esetében: • A szüléssel összefüggésbe hozható akut és krónikus hypoxiás állapotok, embolizációk, vérzések, sérülések, hyperbilirubinaemiák, hypoglykaemiák. • Fejlődési rendellenességek, anyagcsere-betegségek. • Újszülöttkori műtétek. • Egyéb ritkább kórképek

 4. Főbb neonatális alapbetegségek, melyek későbbiekben rehabilitációt igényelhetnek Koraszülöttek esetében: • Központi idegrendszeri betegségek, vérzések, leukomaláciák, cerebrális bénulások, minimál cerebrál léziók. • Bronchopulmonális dysplasia. • Retinopathia prematurorum. • Necrotizáló enterocolitis, retardatio. • Egyéb érzékszervi károsodások, nagyothallás, süketség. • Egyéb ritkább kórképek.

 5. Becsült érett újszülött-szám, akik rehabilitációt igényelhetnek. • Adaptációs nehezítettség az újszülöttek 25%-a esetén. • Érett újszülött halálozás: 300 körül/év. • Súlyosan károsodott: 300 körül/év • Közepesen, enyhén sérült: nehezen becsülhető. • Összesítve: súlyosan és közepesen sérült érett újszülött: 1000/év

 6. Becsült koraszülött-szám, akik rehabilitációt igényelhetnek • 1000 g alatt születettek száma: 500-750/év • Túlélési arányszám: 75% • Súlyos és közepes fokú károsodás: 30-60% • Rehabilitációs igény: 200-300/év • Az 1000 g születési súly felettiek esetében a becsült rehabilitációs igény: 200-300/év • Összes koraszülött igény: 400-600/év

 7. Ezek alapján érettek közül évi 1000 új esettel, koraszülöttek közül 500 új esettel találkozhatunk, akik a közepes és súlyos utóbetegségek hordozói.

 8. A prevenció, terápia és a rehabilitáció kapcsolata a neonatológiában • Mindhárom egymás mellett, egy időben létezik. • Már intenzív ellátás során végezni kell a korai intervenciót. • Egyik szerv sem előzheti meg a másikat. • A beteg nem lehet áldozata annak, hogy bizonyos helyek csupán bizonyos szervekre koncentrálnak. • Ne a beteg utazzon a szakemberhez, hanem fordítva. • A beteg-rehabilitáció mellett család-rehabilitációt is végezni kell. • Az intenzív ellátásba be kell illeszteni a rehabilitációt, személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeket kell biztosítani.

 9. MérföldkőA beiskolázás a legnagyobb állomás: alkalmas lesz-e beteg önálló életre. A neonatológiának legalább eddig az időpontig követnie kellene a beteget.

 10. Módszerek • Számos módszer ismert, bizonyítottan hatásosak. • A legnagyobb magyar gond, hogy a módszerek irányítói nem képesek egymással közös nevezőre jutni. • Közel van az igazsághoz az, aki komplex módon tekint a módszerekre, melyek egymást segítik.

 11. Feltételrendszer Létre kell hozni egy több lábon álló, régiókra épülő, szakmai kontroll alatt álló, szolidaritási elven alapuló finanszírozott rendszert.

 12. 1000 g születési súly alattiak utóbetegségeinek gyakorisága (Pediatrics, 2006) • IVH >3. St.20-30% • PVL 3-8% • NEC 4-20% • BPD 31-56% • Késői szepszis 55-83% • Normal neurológiai vizsgálat: 70-86% • Cerebralis bénulás 6-21% • Baylay Mentális fejlődési index: 75-81% <70%: 21-39% • Psychomotoros fejlődési index: 75-84% <70%: 14-35

 13. 1000 g születési súly alattiak utóbetegségeinek gyakorisága (Pediatrics, 2006) • Vak: • Egyoldali 1-4% • Kétoldali: 1-3% • Halláskárosodott: 2-6% • Hallásjavítót visel: 1-3% • Fejlődésneurológiailag károsodott: 29-55% • Rehospitalizáció: 45-60%

 14. OEP adatok Alsó Felső Normatív Rehab. indul 999 g alatt 40 100 70 74 1000-1499 g 20 80 43 47 1500-1999 g 15 70 32 36 2000-2499 g 10 51 20 24 2500 g felett 6 40 12 16

 15. Rehabilitáció finanszírozás A rehabilitációban részesülő újszülött esetében: 4050 Ft/nap Kísérő ellátás: 4050 Ft/nap Megjegyzés újszülött ellátás: 0,34176 súlyszám