slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jānis Brizga LU, EVF, Vides pārvaldības katedra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jānis Brizga LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Jānis Brizga LU, EVF, Vides pārvaldības katedra - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

A pmācību modulis 3 Vides komunikācija: sadarbības princips 6. nodaļa, 5. daļa Ilgtspējīga attīstība un patēriņš. Jānis Brizga LU, EVF, Vides pārvaldības katedra. COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jānis Brizga LU, EVF, Vides pārvaldības katedra' - hedia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Apmācību modulis 3Vides komunikācija: sadarbības princips6. nodaļa, 5. daļaIlgtspējīga attīstība un patēriņš

Jānis Brizga

LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

saturs
Saturs
 • Sociālekoloģiskās slodzes
 • Ilgtspējīga attīstība
 • Ilgtspējīgs patēriņš
 • IPR pārvaldība
 • Videi draudzīga rīcība un iracionālais cilvēks
 • Padomi un Ekomarķējumi

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

videi draudz ga r c ba un iracion lais cilv ks

Videi draudzīga rīcība uniracionālais cilvēks

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

4e modelis neilgtsp j gu paradumu ierobe o ana
4E modelis + Neilgtspējīgu paradumu ierobežošana

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

iracion l cilv ka teorija
No 1970-iem – 90-iem gadiem dominēja Attieksmes – Rīcības modelis.

Sociālās izmaiņas 80-90os gados novedapie individualizācijas, dažādu dzīvesstilu attīstības. Aktualizējās Vērtību – Rīcību atšķirības (The Value-Action Gap, Blake, 1999)

Iracionālā cilvēka teorija

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

kas ir uzved ba
Kas ir uzvedība?
 • Individuālu un kolektīvu paradumu un rutīnu kopums.
 • Uzvedība veidojas no daudzām, bet savstarpēji saistītām rīcībām.
 • Prakšu komplekts, kas aktīvi jāveido, jāuztur un jāmodificē (Voss, 1995).
 • Uzvedību vēl joprojām nosaka dzimuma atšķirības.

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

videi draudz gas r c bas barjeras
Individualitāte

Nevēlēšanās

Intereses trūkums

Atbildība

Efektivitātes un uzticības trūkums

Prakse

Naudas trūkums

Informācijas trūkums

Iedvesmas trūkums

Infrastruktūras trūkums

Videi draudzīgas rīcības barjeras

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga

videi draudz gas r c bas motiv jo ie faktori
Videi draudzīgas rīcības motivējošie faktori
 • Infrastruktūra
 • Līdzekļu taupīšana
 • Personīgie ieguvumi
 • Sociālās normas
 • Grupas un Līderi
 • Finanšu instrumenti
 • Informācija

COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība 2011

Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra Jānis Brizga