ii kolokvijum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II kolokvijum PowerPoint Presentation
Download Presentation
II kolokvijum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

II kolokvijum - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

II kolokvijum. Priprema. II kolokvijum će se održati 10. i 11. maj u salama ERC-a VIII, IX i XIV poglavlje Ukoliko niste na spisku za polaganje , koji se nalazi na sajtu prof. Dane Popović, pošaljite: Ime Prezime Broj indeksa Smer Na e-mail pedjam.mop @ gmail.com

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II kolokvijum' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii kolokvijum
II kolokvijum

Priprema

08. maj 2014.

kao to znate

II kolokvijum će se održati 10. i 11. maj u salama ERC-a

 • VIII, IX i XIV poglavlje
 • Ukolikonistenaspiskuzapolaganje, koji se nalazi na sajtu prof. Dane Popović, pošaljite:
  • Ime
  • Prezime
  • Broj indeksa
  • Smer
 • Na e-mail pedjam.mop@gmail.com
 • Termin polaganja možete promeniti samo ako nađete zamenu i prijavite se kod svog asistenta
Kao što znate...
slide3

Cena uvoznog proizvoda pre uvođenja carine iznosi 80 RSD. Zemlja je uvela kombinovanu carinu od 15% i 1,5 RSD. Kolika je vrednost 20 jedinica ovog proizvoda?

   • 1860
   • 1840
   • 1870
   • ništa od navedenog nije tačno
 • Srbijaimakombinovanucarinu od 10% i 3 RSD, nauvozolovkiizNemačke. Ukoliko se cenaolovki u Nemačkojpovećaza 20 RSD, kakavće to efekatimatinaprihodebudžetaRepublikeSrbije, uzpretpostavku da se ne promeniuvezenakoličinaolovki?
   • prihodićeostatiisti
   • prihodiće se povećatiza 2 RSD pojednojolovci
   • prihodiće se povećatiza 4 RSD pojednojolovci
   • prihodiće se povećatiza 5 RSD pojednojolovci
slide4

Relativna cena vina u stanju autarkije u Italiji iznosi 3 evra, dok cena na svetskom tržištu iznosi 2 evra. Minimalna prohibitivna carina iznosi

   • 40%
   • 50%
   • 35%
   • ništa od navedenog
 • Stopaefektivnezaštitenauvozautomobila je 3%, dok je nominalna carina nauvozautomobila 3%. Carina nauvozneophodnihdelovazaproizvodnjuautomobilaiznosi
   • manjeod 3%,
   • više od 3%
   • 4%
   • ništa od navedenog
slide5

Za razvijene zemlje poput SAD, carine na uvoz sirovina obično su:

   • jednake carinama na uvoz gotovih proizvoda
   • niže nego carine na uvoz gotovih proizvoda
   • više nego carine na uvoz gotovih proizvoda
   • najviše u odnosu na sve carine
 • Grafik prikazuje efekte uvođenja kvota na domaće tržište proizvoda Q. Ukoliko bi ministarstvo ekonomije prodavalo licence za uvoz dobra Q na aukciji koliko bi maksimalno potencijalni uvoznici zajedno bili spremni da plate?
   • 270.000.000 $
   • 101.250.000 $
   • 82.500.000 $
   • 41.250.000 $
slide6

U maloj otvorenoj privredi sa nesputanom spoljnom trgovinom relativna cena uvoznog automobila je 20 digitalnih kamera. Ukoliko domaći proizvođači automobila kod države izdjestvuju uvođenje carine od 100% na uvoz, relativna cena po kojoj će mala privreda razmenjivati kamere na svetskom tržištu iznosiće:

   • 1 automobil = 20 digitalnihkamera
   • 1 automobil = 10 digitalnihkamera
   • 1 automobil = 40 digitalnihkamera
   • Carina je prohibitivna, teće se mala zemljazatvoriti
 • Svetska cena LCD televizora je 150$ za komad. U Srbiji industrija televizora upošljava 10.000 ljudi. Ukoliko se nametne uvozna carina od 20%, broj prodatih televizora će pasti sa 100.000 na 80.000. Koliko će iznositi trošak zaštite domaće industrije po radnom mestu u tom slučaju?
   • 135$,
   • 270 $
   • 150$
   • nema dovoljno podataka za rešenje problema
slide7

Pretpostavimo da je Srbija uvela nominalnu carinsku stopu na kompjutere od 12% i da je prosečna carinska stopa na uvezene inpute koji se koriste za proizvodnju kompjutera 18%. Na bazi prethodnih podataka, stopa efektivne zaštite industrije kompjutera u Srbiji:

   • Mora biti manja od 12%, i može biti negativna
   • Može biti manja od 12%, i ne može biti negativna
   • Jednaka je 6%
   • Prelazi 30%
 • Koliko iznose prihodi u državnom budžetu ako Zemlja uvede ad valorem carinu od 50%, a vrednost proizvoda je 30 evra?
   • 5
   • 10
   • 60
   • 15
slide8

Ukoliko na jednom tržištu dobijemo sledeće kotacije: 1EUR= 2 USD, 1USD = 2 CHF, koliko će EUR moći da se dobije za 1 CHF?

   • 20
   • 1/20
   • 4
   • 1/4
 • Ukoliko je na tržištu u Britaniji kurs 1 funta = 1.5 USD, na tržištu u Americi kurs 1 USD = 6 juana , a na tržištu u Nemačkoj 1 funta=10 juana, onda će pod uticajem arbitraže:
   • u Nemačkoj juan apresira
   • u Nemačkoj juan depresira
   • u Britaniji funta depresira
   • u Britaniji dolar apresira
slide9

Ukoliko na jednom tržištu dobijemo sledeće kotacije: 1EUR= 2 USD, 1USD = 2 CHF, koliko će EUR moći da se dobije za 1 CHF?

   • 20
   • 1/20
   • 4
   • 1/4
 • Ukoliko važe sledeći kursevi : u Londonu 1$=0.7 funti, u Njujorku 170 jena = 1.3$, u Tokiju 1 funta = 200 jenaUkoliko je naša domaća valuta funta, da bi izvršili arbitražu funte prodajemo?
   • u Njujorku
   • u Tokiju
   • u Londonu
   • ništa od navedenog
slide10

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković merama centralne banke praktično je fiksirala dinar za evro pri kursu 1€=116RSD. S obzirom da će Srbija u nastavku 2014. godine i dalje beležiti platnobilansni deficit, kakav će se pritisak javiti na domaću valutu?

   • Nijedan od ponuđenih odgovora
   • Deflatorni
   • Depresijacioni
   • Apresijacioni
 • Ukoliko je tromesečna kamatna stopa u Južnoj Africi je niža nego u Americi, prema nepokrivenom kamatnom paritetu, očekuje se
   • Pad dolara
   • Rast dolara
   • Da će kurs ostati konstantan
   • Ništa od navedenog
slide11

Finansijski derivat koji Vam daje pravo da kupite neku valutu u bilo kom trenutku pre dospeća zove se:

   • evropska call opcija
   • evropska put opcija
   • američka call opcija
   • američka put opcija
 • Fjučerse i opcije kupuju:
   • samo špekulanti
   • samo hedžeri (hedgers)
   • i hedžeri i špekulanti
   • niti špekulanti, niti hedžeri
slide12

U kojoj situaciji postoji mogućnost pokrivrene kamatne arbitraže?

   • ako je kamatna stopa niska a devizni kurs visok
   • ako je razlika proptnog i terminskog kursa manja ili veća od razlike u kamatama između dve zemlje
   • ako postoji vremensko kašnjenje u poravnanju transakcija
   • kamatna stopa visoka a devizni kurs nizak
 • Pretpostavimo da japanski jen ima terminski diskont. To znači da
   • jen ima mali rizik deviznog kursa
   • jen jača u odnosu na dolar
   • su kamatne stope u Japanu više nego u Americi
   • kamatne stope u Japanu opadaju
slide13

Devalvacija može da ima za razultat

   • rast uvoza
   • rast izvoza
   • rast ulaganja u uvozne sektore
   • rast ulaganja u izvozno-supstitutivne sektore
 • U procesu poslovnog odlučivanja na deviznom terminskom tržištu od presudnog značaja je procena
   • kursnog rizika
   • nacionalne inflacije
   • razlika u stopama rasta društvenog proizvoda
   • kretanja najvažnijih makroekonomskih realnih