ge m ten g n m ze evler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EVLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EVLER

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EVLER - PowerPoint PPT Presentation

hedda
498 Views
Download Presentation

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EVLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EVLER HAZIRLAYAN :FAHRETTİN BÜLBÜL

  2. GEÇMİŞTE EVLER • Eski insanlar soğuktan ve sıcaktan korunmak ve vahşi hayvanlardan korunmak için mağaraları,taş kovuklarını kendilerine ev yapmışlar.Taştan,çamurdan yani kerpiçten,ağaç dallarından,otlardan,sazlardan kendilerine ev yapmışlar.Bu evler genellikle tek katlı ve tek odalı evlerdi.İnsanlar modernleştikçe evler de değişti.Çok katlı evler yapıldı.Bu evler beton ve demirden yapılmaya başlandı.

  3. Eski evlerin resimlerini görelim: • KerpiçEvler:

  4. Tahta Evler

  5. Betonarme ve yığma evler

  6. Günümüzün Apartmanları

  7. Eski TBMM Binası

  8. Yeni TBMM Binası