slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГРPowerPoint Presentation
Download Presentation
СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГÐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГР- PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

УРОК .7. СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА И НАРЕЧИЯ. І.Правопис на съществителни имена в словосъчетания и на сложни съществителни имена.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ПРИЛАГÐ' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УРОК .7

СЛЯТО,ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕНА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА,ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА И НАРЕЧИЯ

slide2
І.Правопис на съществителни имена в словосъчетания и на сложни съществителни имена
 • Как да напишем някои изрази – слято, полуслято (с малко тире) или разделено, зависи от това, дали те са сложни съществителни имена, или са словосъчетания от две отделни съществителни имена. Такива колебания пораждат изрази като:

ВАГОН

?

РЕСТОРАНТ

къща музей/ къща-музей/ къщамузейвагон ресторант/ вагон-ресторант/вагонресторантбизнес център/ бизнес-център/ бизнесцентър

slide3
!!!

1.За да установиш дали даден израз е една сложна дума, или словосъчетание от две отделни думи, членувай израза, за който се съмняваш.

Ако членът е:а) след първата част – това са две думи.Пиши разделно: къщатамузей писателятхуманист мачът реваншб) след втората част – това е една сложна дума.Пиши полуслято: вагон-ресторантът кандидат-студентът заместник-директорът

slide4

ВАЖНО Е !

2.Прилагателни имена, образувани от сложни съществителни имена, се пишат слято:вагон-ресторант - вагонресторантски

кандидат-студент - кандидатстудентски

заместник-директор - заместникдиректорски

кандидат-президент - кандидатпрезидентски

ВАЖНО Е !

slide5

ВАЖНО Е !

3.Някои съществителни имена, в които първата част пояснява втората, по традиция се пишат слято:голлиния, голмайстор, концертмайстор, емайллак , тестпрограма, тонрежисьор, щабофицер, видеозапис, видеофилм, видеокамера, видеотелефон

ВАЖНО Е !

slide6
4. Съществителните имена от чужд произход, чиито съставки(първа, втора или и двете) не се употребяват като самостоятелни думи, се пишат слято:айскафе, джазбенд, джемсешън, плейбек, сноуборд, стийпълчейз, таймаут, тийнпоколение, туроператор, уебстраница, феърплей, фрезмашина, шорттрек, яхтклуб.

ВАЖНО Е !

slide7
5. Съществителните имена от чужд произход, чиито съставки се употребяват като самостоятелни думи, се пишат отделно:

бизнес отношения, бизнес център, бънджи скокове, дерби среща, допинг контрол, дроб сарма, интернет страница, офис техника, тенис верига, фитнес клуб, шкембе чорба.

ВАЖНО Е !

slide8
6. Съществителните имена, чиято първа част е название на буква или самата буква, се пишат полуслято:

алфа-стабилизатор,α-стабилизатор;

бета- блокер, β-блокер;

гама-лъчи;

пе-образно, п-образно

ВАЖНО Е !

slide9
ІІ. Правопис на словосъчетания от наречие и прилагателно име и на сложни прилагателни имена

Правило: За да разбереш дали даден израз е словосъчетание от наречие и прилагателно име, или сложно прилагателно име, размести двете части на израза:

1. Ако разместването е възможно и смисълът не се променя – пиши разделно:Холът е слабо осветен.

Холът е осветен слабо.

slide10
2. Ако разместването не е възможно или е възможно, но смисълът се променя, пиши:

а) полуслято (с малко тире), ако между двете части може да поставиш “И” :

българо-руски = български и руски черно-бял = черен и бялфизико-химичен = физичен и химичен

б)слято, ако между двете части не може да поставиш “И”:светлосин не е равно на светъл и синнационалноосвободителен не е равно на национален и освободителен

литературноисторически не е равно на литературен и исторически

slide11

ВАЖНО Е !

 • Правописът на много чужди сложни думи се колебае между разделното,слято и полуслято писане. Когато се затрудняваш, най-добре е да направиш справка в правописен речник.
slide12
ІІІ. Правопис на сложни наречия

1. Правило: Ако изразът в контекста:

а) има единно значение и едно ударение, той е наречие – пиши слято:- Къде се намира булевард “Христо Ботев “? - Завийте надясно и ще го видите.(Надясно означава посоката на действието.)

slide13
б) няма единно значение, той е съчетание от предлог + име – пиши разделено:

- На кое от платната е спрян автомобилът ?

- На дясното.

- Колко километра от София до Пловдив?- От тук до там са 130 километра.

slide14
Запомни правописа на следните наречия:бездруго, вдясно, вляво, догоре, докъде, донякъде, доскоро, досега, дотук,завинаги, засега, извън, извътре, набързо, неведнаж, нависоко, навред, навън, нагоре, надолу, надълго, накратко, наляво, наскоро, натясно, наясно, отгоре, откъде, отпърво, отскоро, оттам, оттогава, понякога, поотделно,вследствие, всъщност, догодина, докрай, завчас, навреме, наглед, наздраве,наистина, накуп, налице, наполовина, например, наред, насила, насреща, настрана, насън, начело, отстрана, поначало, предвид, присърце.
 • Запомни как се пишатвкъщи, у доманаум, на глас

Важно е !

slide15
2. Сложно наречие, образувани от две наречия в равноправно отношение, се пишат полуслято:бързо-бързо, веднъж-веднъж, горе-долу, днес-утре, едва-едва, живо-здраво, криво-ляво, лека-полека, напред-назад, насам-натам, оттук-оттам, сега-засега, тук-там.

3. Сложни неопределителни местоимения и наречия, образувани с частиците “еди-”,

“що-”, “-годе”се пишат полуслято:

еди-кой (си), еди-как (си), еди-какъв (си), еди-кога (си), еди-къде (си), еди-що (си), току-що, що-годе.

Важно е !

slide16
Следните изрази се пишат разделно:
 • от време на време
 • от край до край
 • от тук на там
 • от къде на къде
 • от горе до долу
slide17

Задачи

 • 1. На кой ред има грешкаА. а) черно-бял Б. а) къща музей б) синьо-бял б) кандидат студент в) бледо-розов в) писател родолюбец г) тъмночервен г) заместник-началник

В. а) вагон-ресторант Г. а) от край до край

б) кандидат студентски б) от горе до долу

в) асистент-режисьор в) от време на време

г) трудно движещ се г) отвреме на време

Д. а) наляво Е. а) северозападен

б) вдясно б) физико-химически в) напред в) национално-освободителен

г) токущо г) литературнокритически

slide18
А. в) бледо розов Б. б) кандидатстудент В. б) кандидат студентски Г. г) отвреме на времеД. г) токущо Е. в) национално-освободителен
slide19
2. Напишете правилно думите, съдържащи посочените части:силно/притеснен, тъмно/червен, бледо/розов,синьо/зелен, сиво/син, айс/кафе, кандидат/студент, министър/председател, заместник/директор, помощник/учител, бизнес/център, фитнес/клуб, генерал/майор, яхт/клуб, англо/езичен, национално/освободителен, уеб/страница военно/стратегически, стоково/паричен, електронно/изчислителен, сноу/борд, жилищно/спестовен, тур/оператор, офис/център, компакт/диск, джи/ес/ем, физико/математически
slide20
силно притеснен, тъмночервен, бледорозов,синьо-зелен, сиво-син, айскафе, кандидат-студент, министър-председател, заместник-директор, помощник-учител, бизнес център, фитнес клуб, генерал-майор, яхтклуб, англоезичен, националноосвободителен, уебстраница, военностратегически, стоково-паричен, електронноизчислителен, сноуборд, жилищноспестовен, туроператор, офис център, компактдиск, джиесем, физико-математически
slide21
4. Запиши колкото може повече сложни прилагателни имена, като съчетаваш думи от двете колонки:

светло зелен синьо лилав тъмно сив златисто рус бледо розов

slide22
светлозелен синьо-зелен тъмнозелен златистозелен бледозелен

светлолилав синьо-лилав тъмнолилав златистолилав бледолилав

светлосив синьо-сив тъмносив златистосив бледосив

светлорус синьо-рус тъмнорус златисторусбледорус

светлорозов синьо-розов тъмнорозов златисторозов бледорозов

slide23

Изработена от

Елица Кирилова

Стоянова 8а клас