ยินดี…….ต้อนรับสู่………
Download
1 / 8

. .. - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

ยินดี…….ต้อนรับสู่……… สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์. อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม. ข้อมูลทั่วไป.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' . ..' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยินดี…….ต้อนรับสู่………ยินดี…….ต้อนรับสู่………สาขา…..วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม


ข้อมูลทั่วไปยินดี…….ต้อนรับสู่………

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้ผลิตบัญฑิตรุ่นแรกออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวน 16 คน ณ ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดการสอนมาเป็นเวลา 12 ปี และได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 200 คน

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ในชื่อว่า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 10 ท่าน ซื่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสารหลากหลายกันไป


ทบทวนมัธยมและเสริมทักษะทบทวนมัธยมและเสริมทักษะ

พื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร

พื้นฐานวิศวกรรม

วิชาเฉพาะด้าน

ออฟโตอิเล็กทรอนิกส์

สายอากาศ

ไมโครเวฟ

ระบบสวิชชิ่ง

วงจรสื่อสารและสายส่ง

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ฟิสิกส์

เคมี

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1, 2

อิเล็กทรอนิกส์ 1

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

สนามแม่เหล็ก

อิเล็กทรอนิกส์ 2, 3

ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้าแบบแอคทีฟ

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ

หลักการสื่อสาร

ไมโครโพรเซสเซอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สมการเชิงอนุพันธ์

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

แคลคูสัส

แนวทางการเรียน


การสื่อสารทางโทรคมนาคมการสื่อสารทางโทรคมนาคม

โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ แฟ็กซ์ และเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร

ดาวเทียม

ไมโครเวฟ

เส้นใยแก้วนำแสง

http://www.sut.ac.th


ตัวอย่างการสื่อสารทางโทรคมนาคมงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


ศูนย์ควบคุมเครือข่ายการสื่อสารทางโทรคมนาคม

GSM

http://www.sut.ac.th


SPAREการสื่อสารทางโทรคมนาคม

PART

Fault Management

Supplier

Customer Service

Faulty unit

Trouble Ticket

Response

Alarm

Repaired unit

Faulty unit

OMC

Spare part

Warehouse

Work order

Report

Spare part

Maintenance

http://www.sut.ac.th


อนาคตงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อนาคตงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • อุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม กำลังขยายตัวด้วยอัตราที่สูง

  • ตัวอย่างบริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เช่น TOT, TT&T, AIS, DTAC, THAICOM, Lucent Tech, NECTEC, Samart Telecom ฯลฯ

  • ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางด้านโทรคมนาคม ภายในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้สัญญากับองค์การการค้าโลก WTO ซึ่งหมายความว่า ใครก็ตาม สามารถประกอบธุระกิจทางด้านโทรคมนาคมได้ ไม่เพียงแต่ องค์การโทรศัพท์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


ad