hki oht omp llamigazgat si szervezetrendszer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HKI, OHT, OMP Államigazgatási szervezetrendszer PowerPoint Presentation
Download Presentation
HKI, OHT, OMP Államigazgatási szervezetrendszer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

HKI, OHT, OMP Államigazgatási szervezetrendszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

HKI, OHT, OMP Államigazgatási szervezetrendszer. Dr. Dióssy László c. e gyetemi docens. 98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HKI = Hulladékgazdálkodási keretirányelv) → a tagállamoknak hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HKI, OHT, OMP Államigazgatási szervezetrendszer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hki oht omp llamigazgat si szervezetrendszer

HKI, OHT, OMPÁllamigazgatási szervezetrendszer

Dr. Dióssy László

c. egyetemi docens

slide2

98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HKI = Hulladékgazdálkodási keretirányelv) → a tagállamoknak hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük

 • Mo: Országos Hulladékgazdálkodási Terv 1. (OHT) 2003-2008
 • OHT 2. tervezete 2009-2020 jelenleg társadalmi egyeztetésen
slide3
HKI

Az Európai Unió tagállamaiban a hulladékgazdálkodását átfogó szabályozását a 2008. december 12-én hatályba lépett HKI biztosítja.

Intézkedéseket állapít meg a környezet és az emberi egészség védelme érdekében, amelyet a hulladékképződés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén kíván megvalósítani.

slide4
HKI
 • 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-, műanyag-, és üveghulladék, illetve egyéb, a háztartásokból származó, az említettekhez hasonló hulladék esetében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan minimum 50%-ra kell növelni.
 • A nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és az egyéb, anyagában történő hasznosítását 2020-ig tömegében minimum 70%-ra kell növelni.
slide5
HKI
 • A hulladéklerakóktól történő eltérítését és a nagyobb arányú hulladékhasznosítást segíti elő az is, hogy 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék vonatkozásában.
 • A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget az 1995-ben országos szinten képződött a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-ig 35%-ra kell csökkenteni.
slide6
OHT

Tartalmazzahazánk hulladékgazdálkodással kapcsolatos hosszú távú szakmapolitikai elképzeléseit, bemutatja hazánk hulladékgazdálkodásának jogszabályi hátterét, majd hulladékáramonként feltárja az adott hulladékáram kezelésének jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az elérendő célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket.

Kitér valamennyi jelentős hulladékáramra és biztosítja a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint azok megvalósításának lépéseit.

slide8
OMP
 • Az Országos Megelőzési Program (OMP) az OHT részét képezi
 • Tartalmazza a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseket és az ezek elérése érdekében megvalósítandó intézkedéseket.
 • Fő célja a gazdasági növekedés, és a hulladékképződés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés megszüntetése.
omp cselekv si programja
OMP cselekvési programja
 • 5 intézkedéscsomag 2014-20 között

1. Építési-bontási hulladék képződésének megelőzése;

2. Újrahasználat;

3. Zöld közbeszerzés;

4. Környezettudatos termelés és vállalati működés;

5. Szemléletformálás

llamigazgat si szervezetrendszer
Államigazgatási szervezetrendszer
 • VM-en belül önálló Környezetügyért Felelős Államtitkárság
 • Helyettes államtitkár 1.: környezet és természetvédelem, Környezet Fejlesztéspolitikai Főosztály feladatai közé tartozik a hulladékgazdálkodás ügye
 • Helyettes államtitkár 2.: vízügy
llamigazgat si szervezetrendszer1
Államigazgatási szervezetrendszer
 • ÖHÜ 2011-ben alakult meg
 • Kötelezettségei:közreműködés a környezetszennyezés megelőzésében, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakításában, a hulladékok keletkezésének megelőzésében, valamint a keletkezett elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosításában
llamigazgat si szervezetrendszer2
Államigazgatási szervezetrendszer
 • Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) a VM háttérintézménye
 • A szakpolitikai döntések tudományos megalapozottsággal történő meghozatalához nyújt segítséget.
 • Állapotfelmérés, értékelés, monitoring, a szakpolitika és stratégia előkészítés, szabályozás, hatásvizsgálat, koncepciók, jogszabályok szakmai előkészítése, háttértanulmányok készítése, monitoring tevékenység, adatgyűjtés és -feldolgozás, jelentések készítése, ágazati informatikai rendszerek üzemeltetése, nemzetközi koordinációs feladatok ellátása, EU-s, nemzetközi és hazai projektek tervezésében és megvalósításában való közreműködés
llamigazgat si szervezetrendszer3
Államigazgatási szervezetrendszer
 • Hatósági feladatok ellátása:
 • Első fokon: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

(10 felügyelőség)

 • Másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
ter leti fel gyel s gek
Területi felügyelőségek

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Budapest)Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Szeged)Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Pécs)Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Győr)Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Miskolc)Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Nyíregyháza)Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Székesfehérvár)Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Szolnok)Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Szombathely)Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség(Debrecen)