ekokardiografi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekokardiografi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekokardiografi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Ekokardiografi - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

Ekokardiografi. Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar. Ekokardiografi - grunder (fysik). Piezo-elektrisk kristall som skickar ~1000 impulser per sekund som är ~1 miljondels sekund långa - mest mottagare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ekokardiografi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekokardiografi

Ekokardiografi

Grunder - fysik och anatomi

Vänsterkammarfunktion

Klaffar

ekokardiografi grunder fysik
Ekokardiografi - grunder (fysik)
 • Piezo-elektrisk kristall som skickar ~1000 impulser per sekund som är ~1 miljondels sekund långa - mest mottagare
 • Impulsen reflekteras mot materia med en ”ny” densitet - luft är ett hinder
 • Avståndet mellan proben och de olika strukturerna beräknas från tiden impulsen färdas fram och åter
 • Viktigt med vinkelräta strukturer
historik lund 19531
Historik – Lund 1953

A- och B-mode

Amplitud resp Brightness

ekokardiografi grunder anatomi
Ekokardiografi - grunder (anatomi)
 • För att skapa sig ett 3D-tänkande måste man se hjärtats hålrum och strukturer från olika håll.
 • Parasternalt - Lång- och kortaxel
 • Apikalt - 2-, 3-, 4- samt 5-kammarbild
 • Subcostalt - 4-kammarbild och kortaxel
ekokardiografi grunder anatomi2
Ekokardiografi - grunder (anatomi)

Parasternal kortaxel - Aorta/VF

hk

ap

hf

vf

ekokardiografi grunder anatomi3
Ekokardiografi - grunder (anatomi)

Parasternal kortaxel - Mitralis

hk

vk

ekokardiografi grunder anatomi4
Ekokardiografi - grunder (anatomi)

Parasternal kortaxel – Papillar-muskel VK

hk

vk

ekokardiografi grunder anatomi5
Ekokardiografi - grunder (anatomi)

Apikal 4-rums bild

vk

hk

hf

vf

ekokardiografi v nsterkammarfunktion systolisk
Ekokardiografi - Vänsterkammarfunktion - systolisk
 • Mäta dimension av Vänster Kammare och Förmak
 • Se på rörligheten - förtjockningen - av vänsterkammarväggen
 • mät EF, dvs hur stor del av kammaren tömmer sig under systole!
 • Kontrollera läckage - MI och AI
ekokardiografi varf r
Ekokardiografi - varför?
 • Söka en rimlig förklaring till : trötthet, dyspné, viktuppgång, blåsljud etc
 • Bestämma EF% före insättning av ACE
 • Bekräfta/motsäga ett röntgensvar: ”förstorat hjärta”
 • Särskilja Höger- resp Vänstersvikt
 • Utesluta ev AS eller Hypertrofi för ACE
 • Regional / global anatomi (exv aneurysm)
diagnos
Diagnos?

Förmaksflimmer

fr gor
Frågor?
 • http://www.echobasics.de/castellano.html
 • http://www.echoincontext.com/
 • http://info.med.yale.edu/intmed/cardio/echo_atlas/contents/
ekokardiografi ordlista
Ekokardiografi - ordlista
 • LVDD/LVVD - Vänsterkammardiam./volym (VK) i diastole
 • LVDS/LVVS - - ” - systole
 • Slagvolym - LVVD-LVVS
 • Ejektionsfraktion, EF% - Slagvolym/LVVD
 • FS, Fraktionsförkortning - LVDD-LVDS/LVDD ~EF%
 • Kinesi - Rörelse (exv hyperkinesi=överrörlighet )
 • LVOT - VK utflödestrakt
 • VTI-kvot - mått på grad av AS (>0.40, <0.21=operation)
 • Hypertrofi - Förtjockning av hjärtväggen ( >12mm i VK)