Download
modus operandi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODUS OPERANDI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODUS OPERANDI

MODUS OPERANDI

209 Views Download Presentation
Download Presentation

MODUS OPERANDI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MODUS OPERANDI Aleksandra Kowalewska

 2. Definicja... Modus operandi – jest to szczególny, charakterystyczny i powtarzalny sposób zachowania się sprawcy w którym odbijają się indywidualne cechy, właściwości i możliwości człowieka.

 3. Analizując sposób postępowania sprawcy można uzyskać informację, które ułatwiają jego dalsze poszukiwania i schwytanie!!! Bazujemy tu na skłonności ludzkiej do tzw. perseweracji (łac. Perseveratio – trwanie, powtarzanie), czyli utrwalonej tendencji do podejmowania takich samych czynów i ich realizowania taką samą metodą oraz do sytuacyjnego reagowania w pewien charakterystyczny sposób

 4. Powtarzając dostatecznie długo pewne czynności, którym towarzyszą sukcesy i trudności sprawca dochodzi do pewnego stopnia zrutynizowania ich i kształtuje sobie optymalny w jego mniemaniu Modus Operandi, który ułatwia mu osiąganie przestępczego celu. Jest to zależne od pewnych czynników.

 5. Typowe czynniki to m.in.: • Cechy osobowości, • Wiek, • Doświadczenie i wiedza, • Zawód, • Tradycja, • Aspiracje, • Psychopatie, zboczenia, upośledzenia, • Stan zdrowia i kondycja fizyczna, • Wpływ innych osób, • Posiadane środki (gotówka, narzędzia).

 6. Badając Modus Operandi nie można skupić się tylko i wyłącznie na samym procesie dokonania czynu!!! Ważny jest cały przebieg przestępstwa od planowania i przygotowania poprzez dokonanie, aż do momentu w którym sprawca wynosi z popełnienia przestępstwa korzyści i stara się uniknąć odpowiedzialności karnej. Budując Modus Operandi musimy oprzeć się na jego KOMPONENTACH.

 7. Planowane??? • Wytypowanie i rozpoznanie terenu, • Kontakt z ofiarą przed czynem, • Dobór wspólników, popleczników, • Plan zbycia łupu, • Wybór czasu dokonania przestępstwa, • Przygotowanie narzędzi i transportu, • Alibi, • Przygotowanie kryjówki.

 8. Jak dokonane??? • Sposób dotarcia do miejsca czynu, • Sposób wejścia do obiektu, pokonania przeszkód, • Maskowanie wtargnięcia do obiektu, • Rodzaj i kolejność używanych narzędzi, • Cechy głównego przedmiotu przestępstwa, • Sposób radzenie sobie z trudnościami, • Zostawianie lub zacieranie śladów, • Maskowanie wyglądu.

 9. Co potem??? • Podejmowanie działań kamuflujących, • Sposób opuszczenia miejsca, • Zacieranie śladów odejścia, • Podejmowanie działań dezinformujących, • Postępowanie z narzędziami, • Postępowanie z łupem • Kontynuowanie lub rozszerzenie czynu, • Powrót na miejsce przestępstwa, • Planowanie powtórzenia przestępstwa.

 10. Co daje Modus Operandi? • Nadaje się do budowy zasadnych wersji kryminalistycznych, • Ułatwia taktyczną realizację wszystkich dalszych czynności procesowych i operacyjnych, • Może być podstawą typowania sprawcy na podstawie rejestru, • Może być tworzywem wersji na temat indywidualnych cech sprawcy dotychczas nie rejestrowanego

 11. Skąd się bierze? • Oględziny miejsca zdarzenia, • Ekspertyzy kryminalistyczne, medyczne, psychologiczne, • Treść zeznań świadków, • Treść wyjaśnień podejrzanych, • Eksperymenty procesowo-kryminalistyczne, • Treść ustaleń operacyjno-rozpoznawczych.

 12. Bogusław Bagsik !!! OSCYLATOR EKONOMICZNY !!! Lokata stworzona z tych samych pieniędzy była oprocentowana w kilku bankach równocześnie.

 13. Człowiek Pająk Wtargnięcie do cudzych mieszkań przez okno – najtrudniejsza droga. Głaskanie kobiet po szyi.

 14. Joachim Knychała 5 zabójstw, 7 usiłowań – podłoże seksualne. Ciosy siekierą w tył głowy. Rozbieranie ofiar. Masturbacja styliskiem lub palcem. Przemieszczanie ciał i ich rzeczy w ustronne miejsce. Znęcanie się nad ciałami.

 15. Javed Iqbal Mogul !!!Zabił SETKĘ dzieci!!! Podstępne zwabianie chłopców do domu. Trucie lub duszenie łańcuchem. Rozpuszczanie ciał w kwasie.

 16. Aileen Carol Wuornos 7 morderstw dokonanych na mężczyznach. Udawanie autostopowiczki. Zawsze kilka strzałów w klatkę piersiową. Zostawianie ciał na poboczu. Kradzież samochodu i cenniejszych rzeczy. Zbieranie bezwartościowych trofeów.

 17. Dziękuję za uwagę!