ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU - PowerPoint PPT Presentation

aratech2013 webov aplikace pro seveso iii zalo en na metodologii eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU

play fullscreen
1 / 23
ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU
160 Views
Download Presentation
heaton
Download Presentation

ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO IIIzaložená na metodologii EU Ing. Jana Meschárová ISATech s.r.o. APROCHEM 2014 24.4.2014Hustopeče

 2. ARATech2013 • Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie - ERDF a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. • Řešení projektu: 2011 – 2013 • Ukončení projektu: 30.6.2014 • Řešitelský tým: • ISATech s.r.o. • Exacoms.r.o. • WakSystems.r.o. • KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – důležité připomínky k funkčnosti a ovladatelnosti vyvíjené aplikace.

 3. ARATech2013 – zadání/cíle projektu • Aplikování metodologie ARAMIS do podmínek ČR. • Zjednodušení procesu posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané podle zákona č. 59/2006 Sb. • Vývoj softwaru umožňujícího modelování dosahu havarijních projevů nebezpečných látek. • Zpracování, resp. založení databáze nebezpečných látek.

 4. ARATech2013 – výsledek projektu • Webová aplikace pro tvorbu a kontrolu bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií v platném znění. • Umožňuje: • výběr nebezpečných zařízení pro další analýzu, • vytváření motýlkových diagramů, • vložení a posuzování vlivu bezpečnostních bariér, • stanovení četností projevů havárií, • vyhodnocení přijatelnosti rizik, • modelování dosahu havarijních projevů včetně zobrazení do mapy. • Vychází z metodologie ARAMIS. • Je určena pro státní správu i soukromý sektor.

 5. ARATech2013 • Jednotlivé kroky aplikace: • Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou • Identifikace potenciálně nebezpečného zařízení • Určení možných kritických událostí • Tvorba stromu poruch • Tvorba stromu událostí • Kontrola motýlkového diagramu • Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér • Určení frekvence kritické události • Určení frekvence nebezpečného projevu • Klasifikace tříd následků • Výběr referenčních havarijních scénářů • Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 6. Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou

 7. Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou

 8. Identifikace potenciálně nebezpečného zařízení • Určení možných kritických událostí

 9. Tvorba stromu poruch • Tvorba stromu událostí • Kontrola motýlkového diagramu

 10. Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér

 11. Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér

 12. Určení frekvence kritické události • Určení frekvence nebezpečného projevu

 13. Klasifikace tříd následků

 14. Výběr referenčních havarijních scénářů

 15. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 16. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 17. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 18. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 19. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 20. Zobrazení výsledků do mapy + PDF soubor pro uložení

 21. Aktualizace a další rozšiřování aplikace ARATech2013: • V současné době jsou ve schvalovacím řízení další projekty zaměřené na rozšiřování modulární stavby. • V následujícím období vzniknou matematické moduly, které umožní vyhodnocování lidského činitele, dopady havarijních projevů na životní prostředí či ekonomické aspekty průmyslových havárií. • Databáze nebezpečných látek bude doplňována kontinuálně bez ohledu na schvalované rozšiřování projektu.

 22. Děkuji za pozornostjmescharova@isatech.cz