Download
aratech2013 webov aplikace pro seveso iii zalo en na metodologii eu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU

ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU

161 Views Download Presentation
Download Presentation

ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO III založená na metodologii EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARATech2013 webová aplikace pro SEVESO IIIzaložená na metodologii EU Ing. Jana Meschárová ISATech s.r.o. APROCHEM 2014 24.4.2014Hustopeče

 2. ARATech2013 • Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie - ERDF a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. • Řešení projektu: 2011 – 2013 • Ukončení projektu: 30.6.2014 • Řešitelský tým: • ISATech s.r.o. • Exacoms.r.o. • WakSystems.r.o. • KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – důležité připomínky k funkčnosti a ovladatelnosti vyvíjené aplikace.

 3. ARATech2013 – zadání/cíle projektu • Aplikování metodologie ARAMIS do podmínek ČR. • Zjednodušení procesu posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané podle zákona č. 59/2006 Sb. • Vývoj softwaru umožňujícího modelování dosahu havarijních projevů nebezpečných látek. • Zpracování, resp. založení databáze nebezpečných látek.

 4. ARATech2013 – výsledek projektu • Webová aplikace pro tvorbu a kontrolu bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií v platném znění. • Umožňuje: • výběr nebezpečných zařízení pro další analýzu, • vytváření motýlkových diagramů, • vložení a posuzování vlivu bezpečnostních bariér, • stanovení četností projevů havárií, • vyhodnocení přijatelnosti rizik, • modelování dosahu havarijních projevů včetně zobrazení do mapy. • Vychází z metodologie ARAMIS. • Je určena pro státní správu i soukromý sektor.

 5. ARATech2013 • Jednotlivé kroky aplikace: • Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou • Identifikace potenciálně nebezpečného zařízení • Určení možných kritických událostí • Tvorba stromu poruch • Tvorba stromu událostí • Kontrola motýlkového diagramu • Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér • Určení frekvence kritické události • Určení frekvence nebezpečného projevu • Klasifikace tříd následků • Výběr referenčních havarijních scénářů • Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 6. Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou

 7. Sběr informací k organizaci a zařízení s nebezpečnou látkou

 8. Identifikace potenciálně nebezpečného zařízení • Určení možných kritických událostí

 9. Tvorba stromu poruch • Tvorba stromu událostí • Kontrola motýlkového diagramu

 10. Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér

 11. Úprava motýlkového diagramu pomocí bariér

 12. Určení frekvence kritické události • Určení frekvence nebezpečného projevu

 13. Klasifikace tříd následků

 14. Výběr referenčních havarijních scénářů

 15. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 16. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 17. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 18. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 19. Modelování a výpočty referenčních havarijních scénářů

 20. Zobrazení výsledků do mapy + PDF soubor pro uložení

 21. Aktualizace a další rozšiřování aplikace ARATech2013: • V současné době jsou ve schvalovacím řízení další projekty zaměřené na rozšiřování modulární stavby. • V následujícím období vzniknou matematické moduly, které umožní vyhodnocování lidského činitele, dopady havarijních projevů na životní prostředí či ekonomické aspekty průmyslových havárií. • Databáze nebezpečných látek bude doplňována kontinuálně bez ohledu na schvalované rozšiřování projektu.

 22. Děkuji za pozornostjmescharova@isatech.cz