monitoring indik torok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitoring indikátorok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitoring indikátorok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Monitoring indikátorok - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Monitoring indikátorok. Definíció. Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. Az indikátorok csoportos í tása. A felhasználó tevékenység jellege szerint: monitoring és értékelési indikátorok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitoring indikátorok' - hazel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
defin ci
Definíció
 • Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli.
az indik torok csoportos t sa
Az indikátorok csoportosítása
 • A felhasználó tevékenység jellege szerint: monitoring és értékelési indikátorok
 • A fejlesztési tevékenység szintje szerint: program- és projektindikátorok
 • A standardizálás jellege szerint: mennyiségi, minőségi és skálaindikátorok
 • A programhoz való viszonyulás szempontjából: program- és kontextus indikátorok
program s kontextus indik torok

Külső tényezők

A kontextus globális változása

(Jelenlegi helyzet - Kiindulás)

Kontextus

indikátorok

A program közvetett

hatásai

A program közvetlen

hatásai

Program

indikátorok

Program

megvalósítás

Program és kontextus indikátorok
az indik torok csoportos t sa folyt
Az indikátorok csoportosítása (folyt.)
 • Az információ feldolgozottsága szerint: egyszerű, származtatott és összetett indikátorok
 • Az összehasonlíthatóság foka szerint: specifikus, generikus és kulcsindikátorok
 • A leírt jellemző vonatkozásában: pénzügyi és fizikai indikátorok
 • A beavatkozási logikához, illetve a célhierarchiához való illeszkedés szerint: input, output, eredmény és hatás indikátorok
input output eredm ny hat s
Input, output, eredmény, hatás
 • Input: minden emberi, pénzügyi és fizikai erőforrás, amely a program során felhasználásra kerül.
 • Output: a tevékenység közvetlen termékei.
 • Eredmény: a kedvezményezettek számára érzékelhető közvetlen előny.
 • Hatás: hosszabb távon jelentkező, a közvetlen előnyökön túlmutató következmény.
output eredm ny s hat sindik torok p ld k 1

TEVÉKENYSÉG

OUTPUT

EREDMÉNY

HATÁS

Tartós munkanélküliek számára új szakmát oktató képzés finanszírozása

Kínálat:

-Az ajánlott képzési helyek száma (ebből nőknek)

-Az ajánlott tanfolyamok (szakmák) száma

A képzés terjedelme:

-Az órák száma (órák száma szorozva az érintettek számával)

A beiratkozottak száma:

-Beiratkozottak száma (ebből nő)

Lefedettségi ráta:

-A beiratkozottak számaránya a régióban lévő tartós munkanélküliek számához viszonyítva

Sikerességi ráta:Azon érintettek számaránya, akik sikerrel jártak (ebből nő)

Azonnali elhelyezkedési ráta:A tanfolyam alatti elhelyezkedők számaránya (ebből nő)

Átmeneti ráta:Azon érintettek számaránya, akik 12 hónap múltán egy magasabb színvonalú továbbképzésen is részt vettek.

Elhelyezkedési ráta 12 hónap:A munkához jutott érintettek számaránya 12 hónap múltán

Tartós munkanélküliség utáni éves elhelyezkedési ráta

Fenntartható elhelyezkedési ráta:Azon érintettek számaránya 12 hónap múltán, akik elhelyezkedtek, és akiknek még 24 hónap múltán is megvan a munkahelyük (ebből nő)

Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (1)
output eredm ny s hat sindik torok p ld k 2

TEVÉKENYSÉG

OUTPUT

EREDMÉNY

HATÁS

Szociális integráció:

- Struktúrák és rendszerek támogatása ( társadalmi kísérőjelenségek, tájékoztatás, a foglalkoztatás fejlesztésére vonatkozó helyi kezdeményezések…)

A helyi kezdeményezésű projektek száma

Projektek száma

Társadalmi-gazdasági partnerek társulásainak száma a létrehozott területi megállapodások keretein belül.

A megfigyelt népesség lefedettségi arányának növekedése (%).

A társulások fenntarthatósága ( a támogatás abbahagyása után 2 évvel még létezők aránya (%).

Szociális infrastruktúra és közegészségügy

A támogatott közösségi egészségügyi központok száma.

Az épített vagy felújított kórházak száma.

A támogatott bölcsődék száma.

A támogatott óvodák száma.

A támogatott idősek otthonainak száma

A fogyatékosok gondozóintézetei közül a támogatottak száma.

A támogatott infrastruktúrát / szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedése (%).

Az új vagy megőrzött állások bruttó / nettó száma 2 év után (abszolút szám és az összes állás %-ban).

A nők munkaerőpiaci aktivitási rátájának növekedése (%).

Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (2)
az indik torok alkalmaz sa a program letciklus ban
Az indikátorok alkalmazása a program életciklusában
 • A helyzetleírásban
 • A tervezés során
 • Az előzetes értékelésben
 • A végrehajtás és a monitoring során
 • A közbenső értékelésben
 • Az utólagos értékelésben
az indik torokkal szemben t masztott elv r sok smart
Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: SMART
 • Specifikus (Specific)
 • Mérhető (Measurable)
 • Elérhető, rendelkezésre áll (Achievable/Available)
 • Releváns (Relevant)
 • Megbízható (Reliable)
 • Aktuális (Timely)
az indik torokkal szemben t masztott elv r sok qqttp
Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: QQTTP
 • Mennyit? (Quantity)
 • Mit? (Quality)
 • Mikor? (Time)
 • Kinek? (Target group)
 • Hol? (Place)
tov bbi rvek a sz mszer s thet indik torok mellett
További érvek a számszerűsíthető indikátorok mellett
 • Objektív képet ad a vizsgált jellemzőről.
 • Egyértelmű jelzést ad, ha a program nem megfelelően halad a kitűzött célok elérése felé.
 • Összehasonlítható más, hasonló jellegű adatokkal;
 • Összegezve inputot jelenthetnek magasabb szintű indikátorokhoz.
 • Formadokumentumokraépülő, számítógépes alapú monitoringrendszerek kialakítására alkalmasabbak.
az i ndik torok forr sai
Az indikátorok forrásai
 • Kontextus indikátorok
  • hivatalos statisztikák
  • egyéni felmérések
 • Monitoring indikátorok: végrehajtásban részt vevő intézmények
  • output: projekt gazdák
  • eredmény: projekt gazdák, programmenedzserek, értékelések
  • hatás: értékelések
az elvi krit riumok teljes l se
Az elvi kritériumok teljesülése
 • Gyakran nem egyszerű az ok-okozati összefüggés megállapítása a tevékenységek és az eredmények, valamint hatások között
 • A SMART kritériumrendszeren belüli ellentétek
 • Az alkalmazandó indikátorok száma
 • Értelmezhetőség, közérthetőség
 • Mérhetőség, számszerűsíthetőség
az idik torforr sok probl m i
Az idikátorforrások problémái
 • Az indikátorforrások meghatározzák az elérhetőséget, az időszerűséget és a megbízhatóságot.
 • Hivatalos statisztikák problémái
  • dimenzió (területi, ágazati, időbeli, stb.)
  • időszerűség
 • Végrehajtó intézmények mint indikátorforrások: objektivitás és megbízhatóság kérdése
nemzetk zi egy ttm k d s
Nemzetközi együttműködés
 • Adatgyűjtés
  • Nemzetközi szervezetek (OECD, ENSZ, stb.)
  • Eurostat
  • SFC
 • Módszertan
  • Working Paper 3
  • MEANS-füzetek