slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr. Merkely Béla Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr. Merkely Béla Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 51
Download Presentation

Prof. Dr. Merkely Béla Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék - PowerPoint PPT Presentation

hayfa-david
206 Views
Download Presentation

Prof. Dr. Merkely Béla Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ingervezetési zavarok Prof. Dr. Merkely Béla Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék 2010.09.14.

 2. A szív ingerképző és ingerültevezető rendszere • Sinucsomó • AV csomó • His-köteg • Tawara-szárak • Purkinje-rostok

 3. Sinuatrialis(SA) blokkok • I. fokú SA blokk: megnyúlik a sinus csomóról a pitvarra való vezetés ideje – az EKG-n nem ismerhető fel • II. fokú SA blokk: az SA vezetés intermittáló blokkja I. típus II. típus • III. fokú SA blokk: a sinus csomóból megszűnik a pitvarra való átvezetés – EKG-n a sinus arresttől nem lehet megkülönböztetni, ha pótritmus nincs, eszméletvesztést okoz

 4. Sinuatrialis blokk, I. típus • Állandó PQ idő mellett csökkentő PP távolság • A pauza rövidebb, mint a PP távolság kétszerese

 5. Sinoatrialis blokk, II. típus • A pauza a PP távolság kétszerese vagy többszöröse

 6. AV blokkok • I. fokú AV blokk: megnyúlik a pitvarról a kamrára való vezetés ideje – PQ > 200 ms (0,2 s; 5 „ kis kocka”), elektrofiziológiai értelemben nincs blokk, csak lassabb vezetés • II. fokú AV blokk: vannak blokkolt és vannak átvezetett P hullámok Mobitz I vagy Wenckebach típus Mobitz II típus Speciális: 2:1-es AV blokk – minden második P hullám blokkolt Magas fokú AV blokk • III. fokú AV blokk: nincs átvezetett P, szabályos RR, P és QRS független

 7. Mobitz I. vagy Wenckebach típus • A PQ ütésről ütésre nyúlik • Az RR távolság rövidül • A blokkolt P-t magába foglaló RR intervallum hosszabb mint az előzőek, de rövidebb mint két egymást követő RR összege • A pauzában junkcionális pótütés léphet fel • A blokkarány lehet fix vagy változó, gyakori a 3:2 és a 4:3 arány • A blokkolt ütés után az AV vezetés megjavul • A blokk szintje általában supra-His • Gyakrabban látható:inferior infarctus acut szaka, szívelégtelenség, hypokalaemia, digitalis intoxikáció

 8. Mobitz II. típus • PQ normális vagy megnyúlt • PQ fix, egy P hirtelen blokkolt • A blokkolt P hullámot magába foglaló RR két szabályos ciklus összegével egyenlő • Általában infra-His – teljes AV blokk esetén alacsony frekvenciájú pótritmus • Gyakran társul károsodott kamrafunkcióhoz

 9. Magas fokú ill. teljes AV blokk Magas fokú AV blokk • egymás után több P hullám nem vezetődik át, de van levezetett ütés • fix blokkaránynál (pl 3:1, 4:1) a PQ idő fix, RR szabályos • változó PQ esetén az RR távolság nem szabályos III. fokú vagy teljes AV blokk • A pitvari és a kamrai ritmus független • A kamrát junkcionalis vagy kamrai pótritmus vezérli • RR szabályos! • társulhatnak hozzá kamrai ritmuszavarok

 10. JTSZB • QRS ≥ 120 ms • V1-2: pozitív kitérések ideje > negatívoké (QRS: rSR’, rsR’, RSR’, R, Rs morfológia) • V1: intrinsicoid deflection > 35 ms • I-aVL, V5-6: széles S hullám • ST ált. isoelektromos, de V1-2-ben ST depresszió • V1-2(-3): negatív T • A depolarizáció elején kizárólag a bal kamra aktivációja zajlik, ezért a bal kamrai elektromos események (pl transmuralis infarctus) egyértelműen meghatározhatóak – kivéve a posterobasalis lokalizációt

 11. BTSZB • QRS ≥ 120 ms • V1-2: depolarizáció domináns része negatív (rS,QS), V1-2, esetleg V3-4: J pont felfelé tolt • I-aVL, V5-6: depolarizáció döntően pozitív • I-aVL-V6: intrinsiciod deflection > 55 ms • ST a depolarizációval discordans: I-aVL, V5-6: ST depresszió, 1-2 mm V1-3 ST eleváció 3-5 mm • T hullám eltérések az ST szakasz változásával concordansak

 12. BTSZB mellett infarktusra utal • STE > 1 mm, ahol ST depressziót várnánk • STD > 1 mm, ahol ST elevációt várnánk Nem akut ischaemiás jel: • Q hullám, ahol nem várnánk • T hullám negativitás, ahol nem várnánk • Cabrera jel: S hullám feltöredezett mellkasi elvezetésekben

 13. Bal anterior fasciculus blokk • II, III, aVF:rS; I:qR • extrém bal tengelyállás • QRS keskeny • ST jellemzően isoelektromos (ha QRS >100 ms, I-aVL: jelzett ST depresszió, negatív T, II-III-aVF: jelzett ST eleváció

 14. Bal posterior fasciculus blokk • Önmagában igen ritka • I-aVL:rS, II-III-aVF: qR • ST általában isoelektromos, kissé szélesebb QRS esetén másodlagos, 1 mm-nél nem nagyobb eltérés lehet • T II-III-aVF-ben gyakran negatív

 15. Bifascicularis blokkok • JTSZB + BAH • JTSZB + BPH • A fentiekhez AV vezetési zavar (jellemzően I. fokú AV blokk vagy Mobitz I-es II. fokú AV blokk társul Trifascicularis blokkok