Download
severna amerika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEVERNA AMERIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEVERNA AMERIKA

SEVERNA AMERIKA

1695 Views Download Presentation
Download Presentation

SEVERNA AMERIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEVERNA AMERIKA

 2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ

 3. PRIRODNE ODLIKE • Reljef • Klima • Hidrološke odlike • Vegetacija i životinjski svet

 4. Klimatske zone

 5. KULTURNO NASLEĐE • SAD i Kanada (14,3% kopna i oko 5% stanovništva sveta) • Naseljavanje priobalnih područja • Indijanci • Eskimi • Evropski doseljenici • Afroamerikanci i Hispanjolci

 6. TURIZAM • Velika intraregionalna turistička zavisnost: oko 80% stranih turista u Kanadi iz SAD i preko 50% posetilaca SAD iz Kanade • Transport: dominiraju domaće aviokompanije, ali i drumski saobraćaj

 7. Uspostavljene destinacije: Kalifornija i Nevada, Florida, Havaji, severozapadni deo pacifičke obale, istočna obala (Nova Engleska i Kvebek) • Nove destinacije: Aljaska, Stenovite planine u SAD i Kordiljeri u Kanadi (ski resorti), Novi Meksiko i južne države u SAD, kanadske Atlantske provincije (kratki odmori)

 8. TURIZAM • Domaći turisti – visok životni standard, sopstveni prevoz, duga putovanja radi odmora, sezonske migracije ka jugu SAD (penzioneri), visoka stopa vlasništva dve kuće/stana • Kruzing u porastu – iz i oko Severne Amerike (Aljaska i Havaji) • Veze sa nekadašnjim zemljama poreklaemigranata (V.Britanija, Irska, Italija); 40% stranih turista u SAD su iz Britanije i V.Britanija je najpopularnija inostrana destinacija u SAD i Kanadi

 9. MOTIVACIJA ZA PUTOVANJA • Turistički resursi/atrakcije • Dobra saobraćajna povezanost - putovanja vozovima i autoputevima (Route 66) • Nacionalni parkovi • Istorija: istorijske tačke i slike (“Divlji Zapad”), putevima kolonizatora (migracije istok - zapad), život domorodaca (Indijanci i Eskimi) • Inovacije: tematski parkovi, zabava

 10. KANADA

 11. Geografski položaj i priroda • Severni deo kontinenta • Velika razuđenost na severu (hladna klima!) • Kordiljeri (vrh Logan, 5959 m), • Središnja nizija (prerije) i • Kanadski štit • Hladni klimati • Velika američka jezera, rečni sistemi

 12. Stanovništvo i privreda • 9,98 miliona km2 • 34 mil.stanovnika (2010) • GDP per capita = 45.000$ • HDI = 0,966

 13. Jedna zemlja, dva naroda • Kolonizacija (Francuska i Engleska ) • Francuske provincije: Kvebek (82% Frankofona) i Nju Branzvik (oko 30% Frankofona) • Separatističke težnje Kvebeka (očuvanje frankofonskog identiteta)

 14. Kandaske provincijei teritorije

 15. Domaći turizam • Dominira u strukturi turističkih kretanja (oko 70%) • Poseta rodbini • Turističke potrebe • Ontario, Kvebeki Britanska Kolumbija– glavne destinacije

 16. Međunarodni turizam • Oko 16 miliona stranih turista; oko 14 mjd. dolara/god • Veze sa SAD! • Preko 80% stranih turista je iz SAD • Dnevne migracije • Sezonski karakter • avgust/septembar je pik sezone • Kanađani putuju najviše leti

 17. gradovi i prirodni resursi Sport/avantura (lov, ribolov, kamovanje, rafting) Svet divljine (lov, fotosafari, ribolov, treking/pešačenje) Odmor i rekreacija (kratki odmori i izleti – domaći turizam) Primorje/rekreacija Kulturno nasleđe

 18. DESTINACIJE • Priatlanske provincije (Ontario sa Torontom, Halifaks) • Provincija Kvebek sa Kvebekom • Alberta (Edmonton i Kalgari), Britanska Kolumbija (Vankuver) • Manitoba (Vinipeg) • Jukon

 19. Oko 1,2 mil.turista Emitivna područja: susedne provincije Sezonski karakter (leto) Najviša stopa nezaposlenosti (nafta i turizam) Istorija naseljavanja i prirodni pejzaži (primorje i planine) Njufaunlend i Labrador

 20. St.Johan Gross Morne nacionalni park Cape Spear Lightous

 21. Nova Škotska • 2,7 mil. turista • Pitoreskna obala i ribarska sela • Zajedno sa Kvebekom – destinacije “medenog meseca” • Halifaks – druga najveća prirodna luka na svetu • Festivali

 22. Cape Breton Cabot Trail

 23. Luisbourg

 24. Nju Branzvik • Pejzaži i prirodni resursi • Najšumovitiji deo Kanade

 25. Ostrvo Princ Edvard • Ruralna provincija • Najmanje turistički aktivna

 26. Kvebek • Najveća provnicija • 25% stanovništva Kanade • Kvebek Siti i Montreal

 27. Ontario • Jugoistok je najgušće naseljen • Centar Toronto • Otava – glavni grad Kanade

 28. Manitoba • Naseljena tek u XIX veku • Dosta imigranata iz Azije • Vinipeg najpoznatija destinacija (više od 50% stanovništva provincije) • Turizam posebnih interesa (lov i ribolov, ekoture, kampovanje)

 29. Saskačevan • Kraj XIX veka naseljavanje (železnica) • Destinacije: Regina i Saskatun – turizam posebnih interesovanja

 30. Alberta • Najbogatija prirodnim atrakcijama • Nacionalni parkovi (Banf i Džasper) • Kolumbija ledeni plato

 31. Britanska Kolumbija • Pacifička obala, šumovite planine i maritimna klima • Vankuver i Vankuver ostrvo