realkompetence forl bsplaner og produktionsskolebeviser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realkompetence, forløbsplaner og produktionsskolebeviser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realkompetence, forløbsplaner og produktionsskolebeviser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Realkompetence, forløbsplaner og produktionsskolebeviser - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Realkompetence, forløbsplaner og produktionsskolebeviser. Projekt RKV. EVA anbefalinger. Brug forløbsplaner som aktivt redskab Det er en god idé: • at klarlægge elevernes kompetencer og interesser systematisk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Realkompetence, forløbsplaner og produktionsskolebeviser' - hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eva anbefalinger
EVA anbefalinger

Brug forløbsplaner som aktivt redskab

Det er en god idé:

• at klarlægge elevernes kompetencer og interesser systematisk

• at sætte evaluerbare læringsmål for eleven gøre eleverne bevidste om hvad de lærer.

(EVA er Danmarks Evalueringsinstitut som i foråret evaluerede sammenhænge mellem produktionsskolerne og erhvervsskolerne)

PSF pædagogiske dage

slide3

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

slide4

Faglig kompetence (Værksteds- ogbasiskompetencer)

 • Tekniske og generelle faglige kompetencer
 • Opgaveforståelse
 • Kvalitetsbevidsthed
 • Bidrag til opgaveløsning

Social kompetence (Relationskompetence)

 • Evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, herunder demokratiske fællesskaber
 • Empati
 • Lede – tage følgeskab
 • Konflikthåndtering

Valgkompetence (Selvvurderingskompetence)

 • Refleksion/selvrefleksion
 • Vurdere hvordan man lærer bedst
 • Evnen til at konstruere - og rekonstruere sin livsfortælling

Selvkompetence

(Følelsesmæssig kompetence)

 • Mærke sig selv- kontakt med sig selv
 • Bruge egne følelser som indre rettesnor
 • Skelne væsentligt fra uvæsentligt

PSF pædagogiske dage

slide5

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

5 udviklingsspor
5 udviklingsspor

PSF pædagogiske dage

1 v rkstedsarbejdet produktion opgavel sning
1.Værkstedsarbejdet: produktion & opgaveløsning
 • Kompetencemålet er at eleven kan deltage kvalificeret i arbejdsfællesskabet.
 • Eleven deltager på to måder:
  • fagligt bidrag til løsning af værksteds opgave
  • socialt bidrag til fællesskabet omkring værkstedets opgaveløsning.

PSF pædagogiske dage

2 almen undervisning dansk matematik og ikt
2. Almen undervisningDansk, matematik og IKT
 • Kompetencemålet er at eleven udvikler basiskompetencer i dansk, matematik og IKT svarende til 9.kl. niveau – som er det niveau erhvervsskolernes teoretiske undervisning tager afsæt i

PSF pædagogiske dage

3 formel vejledning ue vejledning og forl bsplansamtaler
3. Formel vejledning UE-vejledning og forløbsplansamtaler
 • Kompetencemålet i den formelle vejledning er udvikling af valgkompetence:
  • at eleven bliver bevidst om egen kompetenceudvikling
  • at eleven kan vælge afbalanceret på baggrund af en refleksion over situationen og selvrefleksion over eget bidrag
  • at eleven bliver i stand til at træffe holdbare og gennemtænkte valg

PSF pædagogiske dage

4 daglig vejledning og r dgivning rettet bredt mod elevernes livskompetence
4. Daglig vejledning og rådgivning rettet bredt mod elevernes livskompetence
 • Kompetencemålet er at styrke elevens personlige kompetencer (valg- og selvkompetence)
 • Det sker gennem daglige samtaler i værkstedet, over arbejdsbordet, på morgenmødet, ved personlige samtaler med værkstedslæreren osv.

PSF pædagogiske dage

5 folkeoplysende aktiviteter p skolen
5. Folkeoplysende aktiviteter på skolen
 • Kompetencemålet er en udvikling af elevens sociale kompetence, kulturelle kapital, demokratiforståelse og medborgerskab på et sådan niveau at eleven er i stand til at udvise aktivt medborgerskab

PSF pædagogiske dage

slide12

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

v rkstedsbeskrivelse k kkenet
Værkstedsbeskrivelse køkkenet
 • Varmt køkken
 • Bageafdeling
 • Grøntafdeling
 • Opvask
 • Buffet af to omgange
 • Kantinedrift
 • Rengøring i køkken og kantine
 • Planlægningstavle
 • Elevrum
 • Omklædningsrum
 • Fællesspisning (frokostbuffet) til 250 personer
 • Catering, bestilling
 • 1 værkstedslærer
 • 11 elever
 • Opgavefordeling sker på planlægningsmødet
 • Samarbejde i 2-3 mandsgrupper

PSF pædagogiske dage

slide15

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

bertel 17 r
Bertel 17 år.
 • Køkkenværksted i 2 mdr. (Der ikke var plads andre steder, nu glad for at være der.)
 • Afsluttet 9.klasse med afgangsprøve i dansk, matematik og madlavning
 • 3 mdr. på grundforløbet på teknologi og kommunikation, droppede ud – ”læreren i Matematik
 • og Naturfag var en idiot.”
 • Vil gerne ind på Teknisk skole - Håndværk og teknik. (Motorcykel mekaniker / lave scooter).
 • Bor alene med sin mor og lillebror på 13 år, har mistet kontakten med sin far da han var 12 år.
 • ”Medium” soigneret - hængerøv i bukserne, rulleskøjter og kommer i byens skatermiljø.
 • Kæreste med Sofie fra Tekstil værkstedet, (hende den lille som snitter sig i armen, går med bar mave og har tatovering (Amager-nummerplade) på lænden.
 • Rimelig stabil i fremmøde.
 • Når han går i gang med arbejdet, kan han godt.
 • Tror han kan mere end han i virkeligheden kan. Arbejder lystbetonet og er ikke særlig vedholdende.
 • Kan være lidt hurtig i replikken overfor de andre på værkstedet, elever som værkstedslærer, og bliver stærkt irritabel, hvis man siger det til ham.
 • Irriterende men charmerende. De fleste af hans venner er i gang med uddannelse, så han føler sig lidt ”taberagtig.”
 • Læreren vurderer at: Bertel ikke tænker dybt over tingene og han har svagheder i forhold til uddannelse omkring det almenfaglige, omkring det sociale og hans engagement er ikke særlig højt.

PSF pædagogiske dage

slide17

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

slide18

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

slide19

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

slide20

V: Hvad er det mest vigtige for dig ved at gå på produktionsskolen?

B: Der er ik´ rigtig noget vigtigt.

V: Er der ikke noget som er vigtigere end andet?

B: jaa, joo, …..pengene

V: På en skala fra 1 til 10 – hvor vigtigt er det for dig?

B: Det er nice med nogle penge.. 5[rykker sig lidt i stolen mens han smiler skævt]

V: 5?

B: ja, … men der er også Sofie..

V: ja..

B: og måske også det at have noget at lave

V: Hvad var vigtigst for dig den første uge på skolen?

B: Jeg fik nogle flere venner og kom i gang. Det var ikke så fedt at ligge på sofaen længere. De andre var også begyndt på deres skoler… det blev for kedeligt

V: [nikke og afventer]

B: det er egentlig også ok at lave mad… det gjorde vi også på efterskolen..

V: Jeg sider og tænker på hvad der mon ville være vigtigst for dig, når du om et år ser tilbage på din tid på skolen?

B: om et år!.... Det er klart Sofie… men også Sussie[værkstedslæreren]… hun er en god lærer

V: Okay!!!

Samtalen fortsætter på samme måde endnu 5 min.

PSF pædagogiske dage

selvkompetence
Selvkompetence

Følelsesmæssig grænsesætning

X

 • Hårdt afvisende…..grænsesættende…….grænseløs

Følelseshåndtering

X

 • Overstrømmet………..balanceret….……….fortrænge

Selvfølelse

X

 • OK………………………………….……...................ikke-OK

PSF pædagogiske dage

slide23

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

forl bsplan faglige udviklingspunkter
Faglige kompetencer

Styrkesider:

Kan arbejde alene

Kan se sammenhænge

Teknisk dygtig

Udviklingspunkter:

Motivation

Samarbejdsrelationer

Realitetssans ift. opgaven

Basisfaglige komp.

Dansk:

8.-9.kl. niveau

Matematik

8.-9.kl. niveau

IKT

Kompetent (på spillesiden kyndig)

Udviklingspunkt:

Matematik

Forløbsplan – Faglige udviklingspunkter

PSF pædagogiske dage

forl bsplan sociale udviklingspunkter
Forløbsplan – Sociale udviklingspunkter

Sociale kompetencer

Styrkesider:

 • Mødestabil
 • Deltager i diskussioner
 • Opmærksom på de andre

Udviklingspunkter:

 • Forpligtigelse ift. arbejdsfællesskab
 • Hensyn og tolerance overfor andre, empati/indlevelsesevne
 • Konflikthåndtering

PSF pædagogiske dage

forl bsplan personlige udviklingspunkter
Valgkompetence

Styrkesider:

Indgår positivt i samtalen

Forstår og kan svare på de forskellige støttespørgsmål

Kan tænke ud i fremtiden

Udviklingspunkter:

Fortælleevne

Nuancering

Begrunde

Selvkompetence

Styrkesider:

Generelt ok-grænse-sættende

Opmærksom på at kritik stresser ham

Udviklingspunkter:

Krænkende grænse-sætning ved kritik

”verdensmester”

Forløbsplan – Personlige udviklingspunkter

PSF pædagogiske dage

prioritering af udviklingspunkter i forl bsplanen
Prioritering af udviklingspunkter i forløbsplanen

Personlige kompetencer

 • Opmærksomhed på egne stressreaktioner ved personlig kritik

PSF pædagogiske dage

slide28

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

p dagogisk indsats
Pædagogisk indsats

Samarbejde

 • At Sussie og Bertel udvælger en par stykker til en arbejdsgruppe, som arbejder sammen en uge, så Bertel kan få ro på samarbejdsrelationerne.
 • At Sussie hjælper Bertel ved at gøre ham opmærksom, når han skal stoppe op – inden han får generet de andre.
 • Og Bertel skal forsøge at mærke efter sine stressreaktioner ved personlig kritik, så han kan få øvet sig i at stoppe op i disse situationer. Sussie skal jævnligt følge op på/støtte Bertels indsats.
 • At Sussie tager en snak med hele værkstedet om samtalekulturen i køkkenet
 • At Bertel skal øve sig i bagning
 • At Bertel meldes til matematik

PSF pædagogiske dage

slide30

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

opf lgning p forl bsplan
Opfølgning på forløbsplan
 • Opfølgningen skal senest ske, når målet er nået.
 • Under opfølgningen evalueres indsatsen mhp. fælles læring.
 • Hvis et mål ikke er indfriet, skal man på baggrund af evalueringen, formulere en ny indsats.
 • Der opstilles andre nye mål ud fra lærerens løbende kompetencevurdering i den mellemliggende periode. Disse dokumenteres på samme måde.

(En elev skal altid have noget at lære på skolen – og kende sine aktuelle læringsopgaver)

PSF pædagogiske dage

slide32

Livskompetence

RKV - faglig

Forløbsplan

Pædagogisk indsats

Opfølgning på F-plan

Produktionsskolebevis

Udviklingsspor

RKV - social

Værksteds-beskrivelse

RKV - personlig

Elevcase

PSF pædagogiske dage

produktionsskolebevis
Produktionsskolebevis
 • Vi har vist, hvordan der er klare koblinger mellem rkv, forløbsplan, og pædagogisk indsats
 • Disse koblinger kvalificerer og dokumenterer den pædagogiske indsats
 • Produktionsskolebeviset er den endelige dokumentation af elevens kompetencer

PSF pædagogiske dage

et forl b
Et forløb

Pæd

opfølgning

opfølgning

opfølgning

PSF pædagogiske dage

intro til v rkstedsbeskrivelser og v rkstedsfaglige v rkstedsprofiler
Værkstedsbeskrivelser

Kategoriser de mest almindelige/vigtige opgaver i værkstedet ud fra taksonomien. Hvilke opgaver kan løses rimeligt selvstændigt af elever på niveau 1, 2, 3 osv.

Hermed får I et struktureret overblik over værkstedet som fagligt læringsrum

Værkstedsprofiler

På baggrund af jeres værkstedsbeskrivelser afkoder I opgaverne i generel form mhp. at identificere de væsentligste faglige kompetencer bag det at bidrage til opgaveløs-ningen i værkstedet

Hvad man skal kunne for at bidrage kompetent til værkstedets opgaveløsning/produktion

Intro til værkstedsbeskrivelser og værkstedsfaglige værkstedsprofiler

PSF pædagogiske dage

sociale kompetencer
Sociale kompetencer
 • Social kompetence udvikles gennem deltagelse i sociale praksisfællesskaber med reel medindflydelse på relevante beslutningsprocesser.
 • Social kompetence er at balancere mellem egne behov, andres og fællesskabets behov på en hensigtsmæssig måde. Samt at deltageren tager aktiv del i fællesskabet mhp. at pleje såvel fællesskabets som egne interesser.
 • Den sociale kompetence vurderes alene i værkstedet. Deltagerens sociale kompetencer til familiefester og musikfestivaler er ikke relevante her.
 • Det er i værkstedet underviseren kan observere deltagerens sociale kompetencer – og der hvor hun senere kan understøtte deltagerens sociale kompetenceudvikling.

PSF pædagogiske dage

kompetencer udvikles gennem velse
Kompetencer udvikles gennem øvelse

Spørgsmålet er; hvordan skal værkstedsarbejdet se ud, for at eleven får de bedst mulige betingelser for at udvikle kompetencer

 • Svaret er at arbejdet skal være varierende og lærende. Det er i elevens arbejde mod rutine, at han lærer noget. Når rutinen er der, kan han det så godt, at han ikke engang behøver at tænke over det.
 • Det er på vejen mod rutinen udfordringen og læringen ligger. Og det er her eleven kan udvikle alle sine kompetencer. Men for at det kan ske målrettet, skal han, når det gælder de personlige og sociale kompetencer, udfordres til at tænke over hvorfor han gør, tænker og føler som han gør.

PSF pædagogiske dage

observationspunkter social kompetence
Observationspunkter – Social kompetence

Her er en række punkter, der kan være gode at observere eleven på inden du går i gang med spørgsmålene om de sociale kompetencer.

 • Elevens evne til at etablere, udvikle og fastholde relationer til andre.
 • Deltager eleven i fælles diskussioner?
 • Accepterer eleven fælles beslutninger på værkstedet, i elevrådet osv.?
 • I hvilken udstrækning er eleven tolerant overfor andre?
 • Tager eleven hensyn til andre? (fx bogligt svage, når nogen ser anderledes ud osv.)
 • I hvilken udstrækning kan eleven tage lederskab?
 • I hvilken udstrækning kan eleven tage følgeskab?
 • Hvordan håndterer eleven konflikter med de andre elever, underviseren osv.?

PSF pædagogiske dage