Kommunehelsereformen lokale regionale utfordringer
Download
1 / 14

Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer. Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang. Etablering av sykehusområder. Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB Legevaktsfunksjoner/storbylegevakt Samhandling med kommunehelsetjenesten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer ' - hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunehelsereformen lokale regionale utfordringer

Kommunehelsereformen - lokale/regionale utfordringer

Direktør Helsefag, Akershus universitetssykehus Kristin Bang


Etablering av sykehusomr der
Etablering av sykehusområder

 • Somatikk

 • Psykisk helsevern

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB

 • Legevaktsfunksjoner/storbylegevakt

 • Samhandling med kommunehelsetjenesten

 • Habilitering og rehabilitering


Oppdraget
Oppdraget

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi

 • Bedre samordning i hovedstads- området

 • Samordning på fag og styrking av forskning

 • Økonomiske resultatkrav

 • Sikre et fortsatt desentralisert tilbud

 • Ta ut stordriftsfordeler

 • Komme hele nasjonen til gode

 • Bedre koordinering og utnyttelse av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp og investeringer mv


N dvendig med omstilling
Nødvendig med omstilling

Vi må omprioritere ressursene for å skape et bærekraftig helsevesen

Et økende gap mellom behov og finansiering

Et ambisiøst program med fem innsatsområder

 • Sykdomsgrupper i vekst

 • Forskning

 • Medisinsk teknologi

 • IKT

 • Moderne nybygg

 • Kompetanseutvikling

 • Hovedstadsprosessen

 • Forskning

 • IKT, stab og støtte

 • Kunnskapshåndtering

 • Mobilisering


AHUS 2011

FASE 2

OU-implementering

Gevinstrealisering

Administrative

fellesfunksjoner

Etablering av

sykehusområder


Nytt og utvidet opptaksomr de
Nytt og utvidet opptaksområde

 • Utnytte investeringene og de moderne fasiliteter ved Ahus fullt ut til gode for befolkningen i opptaksområdet

 • Utviklingen innen medisin de siste årene har gjort at stadig flere med fordel kan behandles poliklinisk. Denne utviklingen kan forsterkes ved Ahus i dag.

 • Det har vært bekymring rundt sengekapasitet. Dersom fordelingen mellom poliklinisk behandling og innleggelser blir som ved Oslo sykehusene i dag er det tilstrekkelig sengekapasitet

 • Hvis ikke dette realiseres vil man kunne bruke ekstra kapasitet som i dag finnes ved Stensby

 • Det vil dessuten være mulig å videreutvikle tilbud sammen med kommunene, noe vi begynner å få erfaring med i dag (Spesialiserte korttidsenheter og lindrende enhet)

 • Et stort mulighetsbilde med Ski sykehus og Stensby sykehus


Utvikling av en bedre helsetjeneste
Utvikling av en bedre helsetjeneste

 • Pasientens behov skal være det førende prinsipp for struktur og innhold i tjenesten

 • Helhetlige pasientforløp som et organiserende prinsipp

  • (Bente Mikkelsen)


Under arbeid
Under arbeid

 • Samarbeidsavtaler og nettverk mellom sykehus og kommuner

 • Spesialiserte korttidsenheter (for å få til behandling etter BEON prinsippet)

 • Enhet for lindrende behandling (med samme begrunnelse)

 • Ambulant behandling (Palliativ team, lungeteam, kols behandling)

 • Forebyggende tiltak (sorgstøtte, røykavvenning, kompetente foreldre, HPH læring- og mestring)

 • Elektronisk samhandling (meldingsløftet, interaktive henvisninger, Elin-K, BUP)

 • Samarbeidstiltak innen psykisk helse (hospiteringsprogram, brukerstyrt seng, samordnede oppsøkende tjenester til brukere med omfattende behov)

 • Mobilt røntgen

 • Forbedret legesamarbeid

 • Likeverdige helsetjenester

 • Rehabilitering

 • Sykehjemsprogrammet


Utfordringsbildet akershus
Utfordringsbildet - Akershus

 • Sykehuset er en del av helsetjenesten – og må ha fokus på hva som er best for pasientene i et helhetlig perspektiv

 • Sykehuset må bli bedre på å støtte opp om den behandling som kan gis til pasienten uten sykehusinnleggelse

  • krever at de både kan gi ”deltjenester” som en del av den behandling som gis i primærhelsetjenesten (ambulante eller polikliniske tjenester)

  • klarer å ”gi slipp på” oppgaver som kan overlates til primærhelsetjenesten.

 • Sykehuset må bedre på å spisse sine tjenester

  • Fokus på det mest kompliserte

 • Må utvikle kompetanse på samarbeid om pasientene og etablering av helhetlige pasientforløp

 • Sykehusenes økonomiske situasjon (Ahus, Ous)

  • Utfordrende å investere i tiltak som støtter samhandling


Samhandlings ahus 2011 hovedm lsetting
Samhandlings Ahus 2011 - hovedmålsetting

Akershus universitetssykehus gir i samarbeid med kommuner og bydeler i opptaksområde et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til sine pasienter/innbyggere


Resultatm l
Resultatmål

 • Det etableres i felles, helhetlige og sammenhengende pasientforløp inn og ut fra sykehuset, der en legger til rette for at helsehjelp kan gis med høy kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå

 • Lokalbaserte spesialisthelsetjenester videreutvikles og etableres i samarbeid med kommunene

 • Det etableres hensiktsmessige samarbeidsorgan og samarbeidsavtaler mellom Ahus og nåværende kommune/bydeler i opptaksområdet og nye kommuner/bydeler


ad